Boganmeldelse

 

Har du lyst til at anmelde en fagbog til DAPs fagblad 'Psykomotorik' kan du her læse mere om, hvordan du kan gribe opgaven an.

Kære anmelder
Her får du nogle input, der kan hjælpe dig på vej med din anmeldelse.  
Formalia’ skal opfyldes/udfyldes, mange tak.  

Resten af punkterne er ment til inspiration og skal ikke (nødvendigvis) følges slavisk. Men vi forventer dog at få klar besked, ift. hvad bogen handler om samt din faglige vurdering af denne.  

Hvis du er i tvivl om noget, er du altid velkommen til at kontakte redaktøren af bladet. Find kontaktoplysninger her

Vi glæder os til at læse dine ord! Rigtig god skrive- (og læse-) lyst.

 Venlige hilsener fra DAP’s redaktionsudvalg

   

Formalia 

 • Anmeldelsen kan max fylde 2.500 tegn (inklusiv mellemrum) 
 • NB! Det er (som regel) kun dele af anmeldelsen, der bliver bragt i fagbladet. 
 • Angiv følgende oplysninger: 
  • Bogens titel (og undertitel)
  • Forfatternavn(e)
  • Forlag
  • Udgivelsesår
  • Sideantal 

 

Referat/præsentation – den indledende tekst 

 • Giv et kort referat af bogen, dens indhold og problemstillinger. Oplys evt. om andre bøger af forfatteren eller om andre bøger om emnet. 
 • Det kan i den forbindelse være relevant at beskrive: 
  • Hvilken type bog det er og…
  • Hvad baggrunden er for, at den er skrevet. 
 • Giv evt. en præsentation af forfatteren. 
 • Hvordan er bogen illustreret? Kom omkring dette, hvis du mener, det er relevant for læsningen af bogen. 
 • Hvad synes du om indholdet? 
 • Hvad er det mest spændende ved denne bog? 
 • Hvorfor er det spændende for psykomotoriske terapeuter? 
 • Hvilken tilgang har forfatteren til emnet? 
  • F.eks. professionel, personlig…andet. 
 • Er der specielle grupper af psykomotoriske terapeuter, som bogen særlig henvender sig til? Hvilke? 
 • Er der noget i bogen, der særlig ’får dig op af stolen’? Hvad? – og hvorfor? 

 

Giv din samlede anmeldervurdering 

 • Hvorfor mener du, at bogen er værd at læse for kollegaer? – eller ikke værd at læse? 
 • Hvad er bogens styrker? 
 • Hvilke (evt.) mangler har den? 
 • Giv gerne konkrete eksempler på ovenstående. 

Generelt… 

 • Begrund altid hvorfor du mener, at bogen er god/dårlig/har mangler/har styrker ..osv.  

 

NB! Vær opmærksom på: Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i tilsendte artikler og anmeldelser.