Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Dine data hos Danske Psykomotoriske Terapeuter

Her kan du læse, hvordan vi opbevarer og beskytter de data, vi har om vores medlemmer.

Nedenstående er kun relevant for nuværende eller tidligere medlemmer. Er du blot besøgende på dap.dk, kan du læse om vores cookies- og privatlivspolitik.

Ny EU-lovgivning skærpede fra den 25. maj 2018 kravene til, hvordan Danske Psykomotoriske Terapeuter må håndtere vores medlemmers personlige oplysninger. Det handler om at sikre dine rettigheder og beskytte dine personlige data.

Sikkerhed

Danske Psykomotoriske Terapeuter er på forkant med it-sikkerheden. Vores netværksservere er godt sikrede, og servere der benyttes til sagsbehandling, er adskilt fra servere, der benyttes af medlemmer som dig.

Det er kun de udvalgte medarbejdere, der behandler medlemssager, der har adgang til medlemmernes data, og vi logger alle opslag på medlemmer, så vi kan spore, hvis der sker brud på sikkerheden.

Danske Psykomotoriske Terapeuter har også retningslinjer for, at medarbejderne låser deres pc, når de forlader deres plads, så ingen uvedkommende kan få adgang til medlemmers data og helt generelt overholder DAPs IT-sikkerhedspolitik.

Endvidere har vi gennemført en ‘clean desk’ politik, som betyder, at alle papirer lægges i aflåste skabe, når vi går hjem fra arbejde, så uvedkommende ikke tilfældigt kan få adgang til medlemmers data.

Reigstreredes rettigheder og indsigtsret

Et af de centrale forhold i Persondataforordningen er, at den giver dig som registreret ret til at få indsigt i dine egne data, i forbindelse med medlemskab.

Formålet med retten til indsigt i dine egne data er at gøre det gennemsigtigt for dig, så du selv kan kontrollere, at oplysningerne er korrekte, og at de i øvrigt behandles lovligt.

Retten til indsigt betyder for det første, at du har ret til at se hvilke personoplysninger, Danske Psykomotoriske Terapeuter har registreret om dig og til hvilke formål vi bruger og opbevarer dem.Du kan også bede om at få dem korrigeret, hvis du ikke mener, at de er korrekte, ligesom du har ret til at få slettet data.

Visse data er vi i henhold til lovgivningen dog forpligtet til at opbevare. Det gælder for eksempel oplysninger, der ligger til grund for udbetalte dagpenge eller efterløn. En del data vil også være omfattet af Bogføringsloven. Vi skal selvfølgelig kunne dokumentere vores økonomi.

Du har også ret til at modtage en række oplysninger om den eller de behandlinger af dine data, som Danske Psykomotoriske Terapeuter foretager i forbindelse med eventuel sagsbehandling.

Udlevering af data

Hvis du ønsker at få indsigt i dine data eller at få slettet data hos os, kan du skrive til dap@dap.dk og fortælle, hvad det er for nogle oplysninger du ønsker at få udleveret, korrigeret eller slettet.

Danske Psykomotoriske Terapeuter udleverer oplysningerne som kopier af det originale materiale. Kopien er gratis og vi har en måneds frist til at sende dig oplysningerne.

Hvis der i materialet, som vi skal sende til dig, indgår oplysninger om andre personer, vil disse oplysninger være fjernet eller sløret. Det er naturligvis kun de oplysninger som vi har om netop dig, som du kan få indsigt i. Vi kræver naturligvis altid korrekt dokumentation for udlevering af data.

Vores opbevaring af data

I Danske Psykomotoriske Terapeuter opbevarer vi data om dig som medlem så længe der er behov for det, dels for at sikre dine rettigheder, dels for at leve op til lovens krav til opbevaring og dokumentation.

Det afhænger også af, hvilken type sager du som medlem har haft. Når der ikke længere er behov for og krav om at opbevare oplysningerne, bliver de slettet.

Danske Psykomotoriske Terapeuter deler og udveksler aldrig data med andre (tredjepart), med mindre lovgivningen stiller krav om det. Hvis dataudveksling med andre er nødvendig i forbindelse med en konkret sagsbehandling, skal du som medlem først aktivt have givet os lov til at gøre det. Dette kræver at du aktivt accepterer samtykke som du som medlem selv styrer via login i vores medlemssystem.

Ændring af samtykke

Hvis du vil ændre, hvad du har sagt JA til, skal du logge ind via medlemssystemet og finde menupunktet ’Samtykke’. Her kan du se, hvad du har sagt JA til. Her kan du også altid rette dine JA’er. Men det har selvfølgelig betydning for, hvad vi kan hjælpe dig med, hvis du fortryder et JA.

Klagemulighed

Hvis du vil klage over Danske Psykomotoriske Terapeuters håndtering af dine data, skal du rette henvendelse til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 3319 3200, mail dt@datatilsynet.dk

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN