Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk terapeut-fagets historie

2018: DAPs medlemmer stemmer overbevisende ja til at faget skal søge om autorisation. Forberedelserne til at sende en ansøgning går i gang.

2016: Bevægelsespædagoger (i dag bevægelsesundervisere og massører) kan igen optages som medlemmer i DAP.

2012: DAP får nyt logo.

2010: Faget får en ny bekendtgørelse. Med denne følger en ny fagtitel: Psykomotorisk terapeut. Uddannelsen bliver til ‘Psykomotorikuddannelsen’, og den er nu opbygget som andre sundhedsfaglige uddannelser.

2008: DAP underskriver chartrer med Holland og Portugal.

2007: EU kommissionen godkender EFP som høringsberettiget part i alle anliggender vedrørende psykomotorik.

2002: Uddannelsen bliver professionsbacheloruddannelse.

2004: DAP underskriver det første bilaterale charter med Frankrig, hvor landene gensidigt godkender hinandens uddannelser.

2002: Uddannelsen får en bekendtgørelse som sundhedspædagogisk uddannelse. Der etableres to offentlige uddannelser i CVU, Centre for Videregående Uddannelse (fra 2008 Professionshøjskoler). Afspændingspædagoger er optagelsesberettigede på diplom og masteruddannelser og kan studere et semester på uddannelse i udlandet. Den private uddannelse ved Skolen for Holistisk Afspænding træffer afgørelse om at fortsætte som privat, selvejende institution.

2000: DAP bliver fuldt medlem af Sundhedskartellet, der har 11 medlemsorganisationer: DSR, EtF, DF, Jordemoderforeningen, dbio, LasF, Kost – og ernæring, Tandplejerforeningen, Farmakonomforeningen, Radiografforeningen og DAP.

1997: DAP indgår overenskomst for offentligt ansatte i Kommunerne (KL) og Danske Regioner (DR) med virkning fra 1998.

1996: DAP stifter sit eget forlag Afspænding & Psykomotorik.

1996: DAP er med til at stifte Europæisk Forum for Psykomotorik i Marburg ved den første europæiske kongres for psykomotorik.

1993: DAP optages i FTF og indgår forhandlingsaftale med Danske Fysioterapeuter, som får forhandlingsretten for DAP.

1986: Foreningen skifter navn til Danske Afspændingspædagoger, da Gotvedpædagoger (i dag bevægelsesundervisere og massører) ikke kan optages.

1985: Uddannelsen godkendes af Undervisningsministeriet.

1982: Uddannelsen bliver SU-berettiget.

1982: Afspændingspædagoger får ret til optagelse i A-kasse.

1978: DAB, Danske Afspændings- og Bevægelsespædagoger stiftes i foråret af 7 skoler.

1959: First International Congress on Release of Tension and Re-education of Functional Movement arrangeres af Gerda Alexander, Ingrid Prahm og Marussia Bergh.

1943: Gerda Alexander ændrer uddannelsen til et treårigt uddannelsesforløb af afspændingspædagoger.

1940: Gerda Alexander indleder et treårigt uddannelsesforløb for rytmikpædagoger i København.

1937: Balletdanser Ingrid Prahm opretter institut, hvor hun underviser i bevægelse og afspænding. I slutningen af 30’erne uddanner hun afspændingspædagoger i treårige mesterlæreforløb.

1929: Den tyske Dalcrozeuddannede rytmikpædagog Gerda Alexander kommer til Danmark for at deltage i en kongres og åbner Gerda Alexanderskolen i Danmark – senere eutonipædagog.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN