Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Er du på vej i nyt job?

Når du er på vej i nyt job, er det en god anledning til at sætte nogle mål for, hvilken løn og hvilke arbejdsvilkår du ønsker af din nye arbejdsgiver.

Vi anbefaler, at du kontakter DAP for at få vejledning, allerede når du er blevet kaldt til jobsamtale.

Lønforhandling

Der er forskel på, hvordan lønforhandling foregår i den offentlige og i den private sektor.

Når du er offentligt ansat

Når du har fået job på en offentlig arbejdsplads, foregår lønforhandlingen enten gennem din tillidsrepræsentant eller gennem DAP.

Vi anbefaler, at du kontakter DAP så tidligt som muligt, gerne allerede når du er blevet kaldt til jobsamtale. Du kan kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Du kan læse mere om, hvordan din løn sættes sammen som offentligt ansat under Løn og pension.

Når du er privatansat

Bliver du ansat i en privat virksomhed, står du selv for at forhandle løn. Du kan som tommelfingerregel forvente at få en lidt højere bruttoløn end i den offentlige sektor, men til gengæld en mindre pensionsindbetaling.

Som nyansat skal du foruden løn huske også at forholde dig til ansættelsesvilkår, såsom pension, barselsregler, ferie, overarbejde og arbejdstid.

Det er en god idé, at du lægger ud med at foreslå din arbejdsgiver en ambitiøs aftale om løn og arbejdsvilkår. Du vil ofte ikke få alle dine ønsker igennem, så det er en fordel, at du har noget, du kan slække på i forbindelse med forhandlingerne. Samtidig kan du være et skridt foran, hvis du selv kommer med et udspil. 

Hvis virksomheden har en lokalaftale med DAP, skal du have et ansættelsesbrev, der bekræfter det. Lokalaftalen vil normalt være indgået sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter. Det er dog kun få virksomheder, der har indgået lokalaftaler.

Vi anbefaler, at du kontakter DAP for at blive vejledt om din lønforhandling og kontrakt så tidligt som muligt, gerne allerede når du er blevet kaldt til jobsamtale. Du kan kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Værd at vide om din kontrakt
Kontrakt som offentligt ansat

Din arbejdsgiver skal give dig et ansættelsesbrev ved din tiltrædelse eller inden for en måned, efter at du er tiltrådt. Modtager du ikke et ansættelsesbrev, bør du sende en e-mail til din arbejdsgiver og rykke for det. Hvis det ikke hjælper, kan du tage kontakt til din tillidsrepræsentant eller til DAP. 

Ansættelsesbrevet bør indeholde information om de væsentlige vilkår din ansættelse. Det kan eksempelvis være: 

  • Arbejdssted. 
  • Stillingsbetegnelse. 
  • Ansættelsestidspunkt. Hvis stillingen er tidsbegrænset, skal det også fremgå. 
  • Ugentlig arbejdstid. 
  • Løn, lønsammensætning, pension og udbetalingstidspunkter. 
  • Øvrige vilkår, såsom prøvetid, opsigelsesvarsler, sygdom, børns sygdom, barsel og ferie, eller henvisning til dem og gældende love og aftaler samt overenskomst. 

Hvis der er noget i dit ansættelsesbrev, som du er i tvivl om, eller som vækker undren, bør du kontakte DAP, inden du skriver under. Du kan kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Kontrakt som privatansat

Når du bliver ansat i en privat virksomhed, står du selv får at forhandle løn og vilkår. Det vil sige, at du skal tænke over pension, barselsregler, børns sygdom, ferie, overarbejde, arbejdstid og andet. 

Du bør sikre dig, at alle detaljer indgår i din kontrakt. Hvis du ønsker vejledning fra DAP angående din kontrakt, skal du sørge for at kontakte DAP, inden du skriver under. Du kan kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Bliv ansat med din fagtitel

Psykomotoriske terapeuter bliver ofte ansat i job, hvor arbejdsgiveren har søgt efter for eksempel en pædagog eller en aktivitetsmedarbejder. Selvom du ikke bliver ansat til at være psykomotorisk terapeut, er det dog vigtigt at kæmpe for, at du får denne fagtitel, og at det fremgår af din kontrakt. 

På den måde kommer du nemlig under den rigtige overenskomst og kan nyde godt af dens fordele. 

Selv i en privat virksomhed kan du have gavn af at sikre dig, at du er ansat med din fagtitel. Det kan komme dig til gode, hvis du sidenhen bliver ansat i det offentlige. 

Du bør derfor tænker over, hvilke argumenter du vil bruge over for din nye arbejdsgiver for at kunne blive ansat med din fagtitel. Med andre ord bør du udtænke, hvordan du kan bruge dine kompetencer som psykomotorisk terapeut i dit nye job.

Så vil du forhåbentlig være i stand til at give stærke argumenter for, at du skal ansættes som psykomotorisk terapeut, selvom du er blevet ansat i et job, som havde en anden fagtitel i stillingsbeskrivelsen. 

Vi anbefaler, at du tager kontakt til DAP, allerede når du bliver indkaldt til jobsamtale. Læs mere om at være ansat med fagtitel som psykomotorisk terapeut her. 

Prøvetid

Både den offentlige og den private sektor benytter sig ofte af prøvetid. Hvis der indgår prøvetid som en del af din ansættelse, skal det fremgå af dit ansættelsesbrev eller din kontrakt.

Prøvetiden varer tre måneder, og i denne periode kan både du og din arbejdsgiver opsige jeres aftale med 14 dages varsel. Det kan eksempelvis ske, hvis kemien alligevel ikke passer, hvis du ikke er glad for jobbet, eller hvis din arbejdsgiver ikke mener, at du har de rette kompetencer.

De 14 dages opsigelsesvarsel indgår i de tre måneders prøvetid. Det vil sige, at opsigelsen skal ske senest, når der er to uger tilbage af din prøvetid, hvad enten du bliver opsagt, eller du selv siger op. Herefter gælder det almindelige opsigelsesvarsel.

Vi er der for at hjælpe dig.

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN