Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Arbejdsmiljørepræsentant

Alle arbejdspladser med mindst ti ansatte skal have en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten (AMIR) er medarbejdernes valgte talsmand over for ledelsen. Alle arbejdspladser med mindst ti ansatte skal have en arbejdsmiljørepræsentant.

Arbejdsmiljørepræsentanten samarbejder også med ledelsen på arbejdspladsen om at skabe et godt, sundt og sikkert arbejdsmiljø for medarbejderne.

Arbejdsmiljørepræsentanten skal gennemgå en lovpligtig uddannelse for at opnå den fornødne viden om arbejdsmiljøarbejde. Dette betaler arbejdsgiveren for.

Formål

Arbejdsmiljørepræsentanten er din garant for, at der er fokus på sundheden og sikkerheden på arbejdspladsen. Opdager du nogle arbejdsmiljøforhold, der ikke er i orden, kan du gå til arbejdsmiljørepræsentanten.

Arbejdsmiljørepræsentanten er også din sparringspartner, når der skal ændres på forhold på arbejdspladsen. Arbejdsmiljørepræsentanten har typisk et grundigt kendskab til medarbejdernes holdninger og forholdene på arbejdspladsen.

Opgave

Det er arbejdsmiljørepræsentantens opgave at holde øje med arbejdsmiljøet og deltage i planlægningen omkring dette. Han eller hun sikrer sig, at sikkerhedsreglerne fungerer tilfredsstillende og bliver fulgt, og kan komme med forslag til forbedringer.

Psykisk arbejdsmiljø

Ofte bliver det psykiske arbejdsmiljø behandlet bredere end blot i arbejdsmiljøorganisationen. Ofte er det SU/MED der behandler det psykiske arbejdsmiljø.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN