Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Tjenstlig samtale

Hvis du bliver kaldt til tjenstlig samtale, anbefaler vi, at du har en bisidder med.

Hvis din leder er utilfreds med din adfærd, har lederen mulighed for at indkalde dig til en tjenstlig samtale. Det kan som eksempel være i tilfælde af samarbejdsvanskeligheder, eller hvis din leder er utilfreds med udførelsen af dit arbejde.

DAP anbefaler, at du kontakter din tillidsrepræsentant, hvis du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale. Hvis du ikke har en tillidsrepræsentant, skal du kontakte DAP med det samme.

Som udgangspunkt er det dig og din leder, der skal søge at løse problemerne. Du har dog ret til at have en bisidder med, og det anbefaler vi på det kraftigste.

Hvis du vælger at tage din tillidsrepræsentant med til mødet, har det blandt andet den fordel, at tillidsrepræsentanten kan sikre, at de formelle regler for aftalen overholdes, og at samtalen bliver konstruktiv.

Derudover vil en tjenstlig samtale ofte være en følelsesladet oplevelse, og det kan være svært at koncentrere sig om at lytte til, hvad der bliver sagt. Når du har en bisidder med, har du et ekstra sæt ører, og samtidig har du en, du kan tale oplevelsen igennem med, når mødet er overstået.

Samtalens formål

Når den tjenstlige samtale er overstået, skal det gerne være gjort tydeligt:

  • Hvad problemet er.
  • Hvad medarbejderen skal gøre, og hvad lederen skal gøre for at løse problemet.
  • Inden for hvilken tidsfrist problemet skal være løst.
  • Hvad der sker, hvis problemet ikke bliver løst inden for tidsfristen.

Din arbejdsgiver vil normalt tage referat af samtalen. På den måde kan ledelsen dokumentere, at du er blevet gjort opmærksom på, hvilken kritik din leder har af din adfærd. Referatet kan bruges, hvis det senere kommer på tale at give dig en advarsel eller afskedige dig.

Du skal have indkaldelsen på skrift

Når du bliver indkaldt til en tjenstlig samtale, er det et krav, at din arbejdsgiver indkalder dig på skrift.

Samtidig skal der for det første indgå en beskrivelse af, hvad I skal tale om. For det andet skal din leder i indkaldelsen give eksempler på, hvad det er ved din adfærd, som din leder ikke er tilfreds med eller ikke vil acceptere.

Din leder skal som udgangspunkt kunne dokumentere sin kritik. Hvis der bliver henvist til antagelser eller beskyldninger, som din leder har hørt fra andre, bør du få dem udleveret, eksempelvis som kopier af klager. Samtalen skal som hovedregel kun handle om emner, som er nævnt i indkaldelsen.

Indkaldelsen bør også omtale din mulighed for at have en bisidder med til samtalen.

Du skal forberede dig

En tjenstlig samtale vil naturligt ofte være et følelsesmæssigt pres, men den er også din mulighed for at præsentere din opfattelse af sagen. Derfor bør du forbedre dig grundigt før samtalen.

Samtalen kan være en vej til, at problemerne kan løses på en konstruktiv måde. Tal med din tillidsrepræsentant om, hvordan din situation er, se på de gældende regler og personalepolitikken, og find sammen ud af, hvad der er den præcise årsag til problemet.

Når I har dannet jer et overblik, bør I sætte jer nogle mål for samtalen, og hvordan din situation helst skal se ud, når samtalen er overstået. Du og din tillidsrepræsentant er velkomne til at kontakte DAP for at få råd og vejledning.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN