Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Er du ansat med din fagtitel?

Psykomotoriske terapeuter har kompetencer, som mange arbejdsgivere efterlyser. Men det er de færreste der kender uddannelsen og faget, endsige ved, at der findes en overenskomst. Derfor risikerer du som psykomotorisk terapeut at blive tilbudt ansættelse som ex pædagog eller aktivitetsmedarbejder.

Men det kan der heldigvis gøres noget ved. Vi taler ofte med ledere, der gerne vil ansætte en psykomotorisk terapeut, og langt de fleste vil gerne anerkende fagtitlen i kontrakten. De mangler bare den fornødne viden.

Derfor skal du gøre opmærksom på din profession allerede ved samtalen – og er det en offentlig arbejdsplads så husk også at fortæl, at faget har overenskomst.

Kontakt meget gerne os, allerede når du bliver kaldt til jobsamtale. Henvis også gerne til DAP, hvis arbejdspladsen har brug for mere information. DAP kan kontaktes på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Hvorfor er det vigtigt at være ansat som psykomotorisk terapeut?
Anerkendelse

Først og fremmest har du taget en uddannelse på 3,5 år og har en profession og en faglighed, og det skal selvfølgelig anerkedes.

Man kan også sige det sådan, at hvis arbejdsgiver gerne vil have de kompetencer, som en psykomotorisk terapeut har, er det kun rimeligt, at arbejdsgiver også ansætter en psykomotorisk terapeut.

Det er en anerkendelse, som både er vigtig for den enkelte og for hele faget.

Overenskomst

Hvis du er ansat som psykomotorisk terapeut i det offentlige, er du dækket af vores overenskomst, der sikrer forskellige fordele på linje med andre sundhedsfaglige professionsbachelorer. Overenskomsten er kun relevant, hvis du er ansat med din fagtitel – der skal altså stå psykomotorisk terapeut på din kontrakt.

Anciennitet

Når du er ansat med din fagtitel optjener du anciennitet, og det betyder noget for, hvilket løntrin du bliver placeret på i det offentlige.

Hvis du underviser i folkeoplysningen

Hvis du arbejder som underviser under folkeoplysningen, bliver din løn og din vilkår fastsat ifølge Folkeoplysningscirkulæret. Det vil sige, at det er flertallet på Christiansborg, der fastlægger dine arbejdsvilkår, og ikke som resten af arbejdsmarkedet, hvor fagforeninger og repræsentanter for arbejdsgiverne aftaler overenskomster for de forskellige faggrupper.

Du er muligvis ansat som psykomotorisk terapeut, men ofte vil din fagtitel være ‘underviser’.

Hvis du på et senere tidspunkt får et job i den offentlige sektor, er det op til den enkelte arbejdsplads, om din tid som underviser kommer til at tælle med i din anciennitet som psykomotorisk terapeut. Der er dog ikke tvivl om, at den erfaring, du har med dig, bør inddrages som en del af lønforhandlingen.

Du er altid velkommen til at kontakte DAP for at få yderligere vejledning. Du kan kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Hvis du er offentlig ansat

For at få adgang til de fordele, der er i overenskomsten, skal du være ansat som psykomotorisk terapeut.

Når du bliver ansat i den offentlige sektor, er din arbejdsgiver da også tvunget til at give dig jobtitel som psykomotorisk terapeut, når du udfører psykomotorisk arbejde. Det kan ikke diskuteres.

Udfordringen er, at langtfra er alle ledere i den offentlige sektor ved, at faget har en overenskomst. Derfor har vi en formodning om, at nogle af vores medlemmer er ansat med andre jobtitler, for eksempel som pædagogmedhjælpere.

Kontakt DAP

Du er altid velkommen til at kontakte DAP, så vi kan undersøge, hvordan du får den rette kontrakt og jobtitel som psykomotorisk terapeut. Det kan for eksempel være, at du har en leder, som ikke ved, at der er en overenskomst.

Vi opfordrer også til, at du kontakter os, allerede når du bliver kaldt til samtale om et job med en anden fagtitel end psykomotorisk terapeut. Du kan kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Hvis du er privatansat

På de fleste private arbejdspladser er der ikke nogen overenskomst. Ofte er det da heller ikke svært at blive ansat med titel som psykomotorisk terapeut, da der ikke følger særlige fordele eller et særligt løntrin med. Du er dog selv nødt til at gøre opmærksom på, at du vil ansættes med din fagtitel.

Fordelen for dig er, at når du er ansat i en privat virksomhed med din fagtitel, vil det muligvis tælle med i din anciennitet som psykomotorisk terapeut, hvis du senere får et job i den offentlige sektor.

Samtidig kan DAP hjælpe dig med at forhandle dine vilkår. Vi vil normalt tage udgangspunkt i overenskomsten på det offentlige område, når vi skal vejlede dig i en forhandlingssituation. Husk, at du ved ansættelse kan forhandle alt fra løn, pension og tillæg for aften- og weekendarbejde til tilrettelæggelsen af din arbejdstid.

Lokalaftaler

På enkelte private arbejdspladser har DAP indgået lokalaftaler om løn og arbejdsvilkår. Dem får du adgang til, når du er ansat som psykomotorisk terapeut.

Ofte vil lokalaftaler være indgået sammen med fysioterapeuter og ergoterapeuter.

Selvejende institutioner

Nogle selvejende institutioner har driftsoverenskomst med en kommune. I de tilfælde er det relevant at være ansat som psykomotorisk terapeut, når du udfører psykomotorisk arbejde, fordi det muligvis kan gøre, at du er omfattet af overenskomsten for offentligt ansatte.

At være ansat i en selvejende institution og være omfattet af overenskomsten for det offentlige område har yderligere en fordel udover fordelene i selve overenskomsten. Nemlig at du optjener anciennitet som psykomotorisk terapeut, når du er ansat i det private med din fagtitel og under overenskomstvilkår, som vil gælde, hvis du senere bliver offentligt ansat.

Kontakt DAP

Hvis du gerne vil have vejledning om, hvordan din jobtitel kan blive psykomotorisk terapeut i en privat virksomhed, er du altid velkommen til at kontakte DAP. Du kan også få at vide, om din arbejdsplads er omfattet af en lokalaftale, eller om du er omfattet af overenskomsten for den offentlige sektor som ansat i en selvejende institution.

Vi opfordrer derudover til, at du kontakter os, allerede når du bliver kaldt til samtale om et job med en anden fagtitel end psykomotorisk terapeut.

Du kan få vejledning ved at kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk..

Hvis du udfører psykomotorisk arbejde uden din fagtitel

Arbejdsgivere kan ofte godt se, at det er værdifuldt at have adgang til den faglighed, der ligger i at være psykomotorisk terapeut. Derfor kan du nemt ende i en situation, hvor du udfører psykomotorisk arbejde, uden at du er ansat som psykomotorisk terapeut. Det kan for eksempel være, at du er ansat som pædagogmedhjælper.

I den situation bør du kontakte DAP hurtigst muligt. Så kan vi undersøge mulighederne for, hvordan du kommer over på den rigtige kontrakt og får de fordele, der følger med. Når man har taget en uddannelse og har nogle unikke faglige kompetencer, skal det selvfølgelig anerkendes.

Du kan kontakte DAP på 33 79 12 60 eller dap@dap.dk.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN