Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

jobsøgning

Eksempler fra din praktik er vejen til dit første job

Artiklen blev bragt i fagbladet Psykomotorik #1 2021
Af Camilla Bech Hornung, FTFa

Som psykomotorisk terapeut har du mange samfundsrelevante kompetencer – både fagligt, menneskeligt og relationelt. Desværre ved mange arbejdsgivere ikke, hvilke resultater du kan være med til at skabe. Her fortæller karrierecoach Maria Bay, hvordan du ved at bruge konkrete eksempler hjælper arbejdsgiverne til at forstå, hvad du kan med dit fag.

 

Maria Suhr Bay, psykomotorisk terapeut og karrierecoach hos FTFa

Du står med tre et halvt års uddannelse i bagagen. Med dig har du også erfaringer fra praktik, ligesom du har undersøgt et aktuelt emne i din bacheloropgave. Men du har også et fagsprog, som for andre kan være svært at oversætte. Så hvordan får du vist din værdi over for en arbejdsgiver?

”Jeg ser flere og flere arbejdsgivere slå stillingsopslag op, hvor de specifikt søger efter psykomotoriske terapeuter. Det er en positiv udvikling, som gerne skal fortsætte. Nysgerrigheden og efterspørgslen på faggruppen er især steget inden for plejehjemssektoren, botilbud og inden for det neuropædagogiske område. Her har arbejdsgiverne fået øje på de psykomotoriske terapeuter og deres kompetencer”, siger Maria Bay.

Maria Bay er uddannet psykomotorisk terapeut og ansat som karrierecoach hos a-kassen FTFa. Ofte har hun hjulpet med at matche ledige psykomotoriske terapeuter med relevante virksomheder. Som karrierecoach kender hun nemlig mange forskellige virksomheder, ligesom hun også taler med forskellige arbejdsgivere, der ansætter psykomotoriske terapeuter.

”Desværre hører jeg også fra flere arbejdsgivere, at psykomotoriske terapeuter kan være udfordrede på at sætte ord på deres kompetencer og transformere disse over til kravene fra stillingsopslagene og virksomhedernes behov”, fortæller Maria Bay.

Bring dine kompetencer i spil

For at gøre dine kompetencer helt tydelige over for en ny arbejdsgiver skal du bruge eksempler fra for eksempel en arbejdssituation, så arbejdsgiveren kan se det for sig.

”I stillingsopslag, hvor der bliver efterspurgt en psykomotorisk terapeut eller en ergoterapeut, vælger virksomheder ofte at ansætte ergoterapeuten, fordi ergoterapeuten i større grad kommer med konkrete svar og eksempler på, hvordan de arbejder. Det er synd, fordi de psykomotoriske terapeuter har så mange relevante kompetencer, som kan bringes i spil i rigtig mange virksomheder. Og bringes i spil skal de. Netop her er eksempler vigtige til at vise, hvad du kan, og hvordan du arbejder”, forklarer Maria Bay.

Hun giver et eksempel på, hvordan du kan fortælle en arbejdsgiver om dine kompetencer:

Jeg var i praktik på et plejehjem, hvor de demente borgere var urolige og sov dårligt om natten. Jeg ønskede at optimere de demente borgeres søvn. Ved hjælp af faste tryk under fødderne, blide strøg over kroppen samt god tilrettelæggelse ændrede søvnmønstret sig for plejehjemmets demente beboere. Efter seks uger var den urolige og afbrudte søvn blevet erstattet med roligere søvn med minimale opvågninger. En positiv effekt, som førte til, at de demente beboere var mere friske og udhvilede i dagtimerne, samt at personalet havde mere overskud til andre beboere og gøremål om natten.

”Når du bruger konkrete eksempler på det, du kan, bliver det mere troværdigt og tydeligt for en arbejdsgiver. Derudover hjælper du arbejdsgiveren med at se værdien i de resultater, du skaber for både arbejdsgiveren og brugerne”, siger Maria Bay.

Samtaleteknik og inddragelse af kroppen gør dig unik

Hvad enten du brænder for at arbejde på plejehjem eller i private virksomheder, så har du med din uddannelse en bred vifte af teorier og metoder, som du kan bruge i forskellige sammenhænge. Koblingen mellem samtaleteknik og inddragelse af kroppen er en af de ting, der gør dig attraktiv for en arbejdsgiver.

”Psykomotoriske terapeuter er for eksempel dygtige til samtaleteknik. Samtaleteknik er en kompetence, som kan benyttes i stort set alle brancher, herunder også i forbindelse med stress. Dog er stress og samtaleteknik meget udbredt at arbejde med i andre faggrupper. Derfor skal du dykke ned og finde den ekstra gevinst, der er ved at ansætte dig som psykomotorisk terapeut. Endnu en gang er eksempler vigtige at benytte sig af”, siger Maria Bay og forklarer, hvordan du gør:

”Som psykomotorisk terapeut kender du til vigtigheden af at fungere som katalysator, lade klienten ræsonnere sig frem til egne svar og bringe kroppen i spil. Netop koblingen mellem samtaleteknik og inddragelse af kroppen er meget unik for psykomotoriske terapeuter. Et guldkorn, som du skal bruge. For det er noget, som adskiller dig fra mange andre faggrupper, og det er en god måde at eksemplificere på, hvordan du arbejder med for eksempel stress og samtaleteknik. Det gør dig unik”.

Eksemplerne skal du først og fremmest hive frem i din ansøgning, så du fanger arbejdsgivernes opmærksomhed. Men brug dem også, når du sidder til jobsamtalen.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN