Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Tillidsrepræsentant

Hvad er tillidsrepræsentantens rolle?

Tillidsrepræsentanten (TR) er en medarbejder, der er blevet valgt af de andre medarbejdere på arbejdspladsen, til at repræsentere dem over for ledelsen.

De kan også være sparringspartnere, når der skal ændres på forhold på arbejdspladsen. TR har ofte et grundigt kendskab til medarbejdernes holdninger og forholdene på arbejdspladsen.

I forhold til de andre medarbejdere er TR i højere grad beskyttet mod afsked, da TR er mere udsat. Det skyldes, at TR nogen gange må gå imod arbejdsgiveren og ledelsen, hvis der er forhold, som medarbejderne er utilfredse med.

Som TR har du mulighed for at komme på kursus for at blive bedre rustet til opgaven. Det foregår gennem DAP.

Hvorfor en TR?

Det er TR, der kan oplyse dig om lønningerne på arbejdspladsen. Søger du et nyt job, så kontakt TR på din kommende arbejdsplads. I mange tilfælde kan TR sidde med som bisidder, når du skal forhandle løn.

TR kan også fungere som din sparringspartner og fortrolige, hvis du går og tumler med tanker og problemer, du har brug for at tale om. Det er også TR, der skal vejlede, rådgive og hjælpe dig, hvis der opstår problemer i forhold til din arbejdsgiver eller ledelse.

Ved strejke

TR har pligt at opfordre de ansatte til at genoptage arbejdet, hvis de strejker. TR skal sørge for at modvirke overenskomststridige aktioner på arbejdspladsen.

Regler

Reglerne for tillidsrepræsentantens funktion fremgår af:

Cirkulære om tillidsrepræsentanter i staten
Den regionale MED-aftale
Den kommunale MED-aftale

Opgave

TR er talsmand for de medarbejdere, TR er valgt af. TR har ret til at komme med forslag, henstillinger og klager på vegne af medarbejderne. Du kan også forhandle om lokale spørgsmål – for eksempel personalepolitik.

Information

TR har krav på særlig information fra ledelsen. Fx om afskedigelser og ansættelser. Det kan også være advarsler, forflyttelser, og væsentlige vilkårsændringer.

TR kan bede om oplysninger om næsten alle forhold på arbejdspladsen.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN