Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Forsikringer

Som medlem af DAP har du en obligatorisk gruppelivsforsikring, der dækker dig ved alvorlig sygdom og behov for krisehjælp.

Derudover har du mulighed for at tilkøbe en række forsikringer på gode vilkår.

Gruppeliv

Forsikringen er obligatorisk for alle aktive medlemmer under 67 år (studerende, passive medlemmer og seniorer er undtaget) og er tegnet igennem Topdanmark.

Har du allerede en gruppelivsforsikring, kan du blive undtaget. I givet fald skal du sende dokumentation og ønske om undtagelse på dap@dap.dk. Forsikringen er ikke obligatorisk for studerende, men man kan tilvælge den.

OBS! Hvis du forlænger dit studie, skal du give os besked, så vi kan ændre det i systemet, da du ellers automatisk får en gruppelivsforsikring den dag, du står til at dimittere i vores system.

Det samme gælder, hvis du begynder at studere igen på et tidspunkt, dvs. at du bliver studiemedlem igen. Da skal vi også have besked, da du ellers vil fortsætte med at have din gruppelivsforsikring.

Forsikringen koster 694 kroner om året for vores medlemmer, som bliver opkrævet hvert år i marts. Gruppelivsforsikringen dækker:

Kritisk sygdom:

Engangsudbetaling på 25.000 kroner ved en række kritiske sygdomme. Har du brug for forsikringen kontakt da Topdanmark på telefon: 44 74 70 35

Psykologisk krisehjælp:

Op til ti timers psykologhjælp ved en dækningsberettiget hændelse. Har du brug for forsikrigen kontakte da Topdanmark på telefon: 44 74 71 55

Død:

Engangsudbetaling til efterladte på 100.000 kroner

OBS! Det er vigtigt, at du bruger ovenstående telefonnumre, da du ellers risikerer at lande i dele af Topdanmark, hvor de ikke kan finde dig i kartotekerne. Det kan vanskeliggøre, at du får den hjælp, du har brug for og ret til.

Du kan læse forsikringsmeddelelsen her (pdf)

Alle spørgsmål om Gruppelivsforsikringen skal rettes til Topdanmark på ovenstående telefonnumre.

Andre gode tilbud

Som medlem af DAP har du også adgang til en række andre gode tilbud på forsikringer. Læs mere om dem nedenfor.

Erhvervsansvarsforsikring

Hvis du overvejer at have private klienter eller at arbejde som selvstændig konsulent, er det vigtigt, at du har en erhvervsansvarsforsikring.

DAP tilbyder en fordelagtig erhvervsansvarsforsikring i Topdanmark. Prisen for 2021 er 160 kroner.

OBS! Hvis du bor i udlandet, men arbejder i Danmark med et dansk firma, skal du tegne forsikring i Danmark. Men hvis du omvendt arbejder i udlandet, men bor i Danmark, skal du have din ansvarsforsikring i det land, du arbejder.

Topdanmarks erhvervsansvarsforsikring dækker dog skader, som sker i Norge og Sverige, forudsat at man er bosat i Danmark, har dansk folkeregisteradresse og en virksomhed med dansk CVR-nummer.

Tilkøb af erhvervsansvarsforsikring sker via vores medlemssystem, samtidig med, at du melder dig ind.

Er du allerede medlem, skal du kontakte os på telefon 33 79 12 60 eller på dap@dap.dk.

Vilkår for ansvarsforsikring finder du her (PDF)
Se eksempel på police her (PDF)

Hvis du har spørgsmål til, hvad forsikringen dækker, er det TopDanmark, du skal snakke med med.

De kan kontaktes på 70 15 77 77 eller e-salgservice@topdanmark.dk

PFA Early Care

Dette er kun gældende, hvis du er overenskomstansat med pensionsordning i PFA:

PFA EarlyCare er ekstra hjælp til dig, hvis du bliver sygemeldt. Alle, der har en forsikring mod Tab af Erhvervsevne i PFA, har adgang til EarlyCare. Du kan se, om du er dækket i PFA på Mit PFA.

Grundlæggende betyder PFA EarlyCare, at du har mulighed for at få social- og sundhedsfaglig sparring, rådgivning og i nogle tilfælde også supplerende behandling, hvis du bliver sygemeldt fra dit arbejde.

Du kan læse mere om PFA EarlyCare her.

PFA Helbredssikring

Som medlem af DAP kan du tegne en billig helbredsforsikring til hele familien gennem PFA Pension.

Prisen er 1608,00 kr. om året for medlemmer og 1488,00 kr. for ægtefæller.

Læs mere om PFA Helbredssikring her (PDF).

Du finder tilmeldingsblanket til PFA Helbredssikring her (PDF).

Du har desuden mulighed for at tegne følgende forsikringer:

  • PFA Kritisk sygdom: Økonomisk hjælp, hvis du bliver ramt af visse sygdomme.
  • PFA Erhvervsevne: Månedlig udbetaling fra PFA, hvis du bliver syg og ikke længere kan arbejde.
  • PFA Liv: Dine nærmeste er sikret økonomisk, hvis du dør.

mitpfa.dk finder du generel information om opsparing og forsikringer, og du kan logge på med dit NemID og tilpasse din ordning, så den passer til dit liv.

Forsikringer i Bauta

Som medlem af Danske Psykomotoriske Terapeuter kan du købe gode, private forsikringer i Bauta Forsikring, der gang på gang er kåret bedst i test og god service. Desuden bliver du en del af et medlemsejet forsikringsfællesskab.

Du kan blandt andet tegne følgende forsikringer:

 

Billig studieforsikring

Er du studerende, kan du købe en billig studieforsikring, der omfatter indbo, ulykke og rejse. Læs mere her.

Hos Bauta Forsikring kan du forvente en god rådgivning og en tillidsfuld skadesbehandling.

Når du har haft indboforsikring i tre år, får du tilmed en loyalitetsrabat som tak for, at du er et trofast medlem af forsikringsfællesskabet. Det betyder, at du kan få en årlig rabat på stort set alle forsikringer, hvis resultater er så gode, at de kan udbetale rabatten. De sidste 10 år har Bauta Forsikring udbetalt over 1 mia. kr. i rabatter til deres medlemmer.

Om Bauta Forsikring
Bauta Forsikring er en del af LB Forsikring, der også består af Lærerstandens Brandforsikring og Runa Forsikring. Tilsammen er LB Forsikring Danmarks 5. største forsikringsselskab på privatmarkedet.*

Ring, og få et tilbud på tlf. 33 95 76 81, eller læs mere på Bauta.dk

LOGIN