Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Løn og pension

Nedenstående indhold er vejledende. Hvis du har brug for konkret rådgivning om nedenstående, skal du ringe til os på 33791260.

Når du er offentligt ansat, er du sikret en grundløn og forskellige tillæg via din overenskomst. Det samme gælder for visse private virksomheder.

Under alle omstændigheder kan du dog forhandle dig til mere i løn, enten med hjælp fra din tillidsmand, fra DAP eller ved egen kraft. I sidste ende er din løn medbestemmende for, hvor meget du får indbetalt til din pension.

Din pension kan skaffe dig hjælp ved sygdom

Alle, som er ansat på vores offentlige overenskomst og en del privatansatte, har deres pensionsopsparing i PFA. Hvis du derudover har tegnet en forsikring mod tabt erhvervsevne i PFA, giver det adgang til PFA Early Care. Med PFA Early Care kan du på baggrund af en vurdering, som rådgivere i PFA foretager, muligvis få hjælp fra første dag, hvis din sygemelding er 14 dage eller længere. Læs mere her.

Læs også: Tag et kig på din pension

Når du er offentligt ansat

Som offentligt ansat arbejder du ud fra regler i en overenskomst, der sikrer dig en grundløn, som er aftalt mellem din arbejdsgiver og DAP.

Derfor skal du være ansat som psykomotorisk terapeut for at være dækket af DAPs overenskomst. Hvis du er ansat som noget andet, for eksempel pædagog eller socialpædagog, er du altså ikke dækket af DAPs overenskomst, men af en overenskomst, som gælder for det relevante fagområde.

Foruden grundlønnen kan der også indgå tillæg i din løn, som er aftalt direkte mellem kommuner, regioner eller stat og DAP. Tillæggene bliver kaldt centralt aftalte tillæg.

Du har ikke selv nogen indflydelse på din grundløn eller centralt aftalte tillæg. Det kan du til gengæld have på individuelle tillæg, som kan gælde alle ansatte på en arbejdsplads, men som også kan forhandles for den enkelte medarbejder.

I nogle job kan du også forhandle en resultatlønaftale. Det vil sige, at du får udbetalt et særligt honorar, hvis du i dit job når et eller flere mål, som du og din arbejdsgiver har aftalt.

Din løn som kommunalt ansat

Som en del af dit løntrin får du et områdetillæg. Størrelsen af tillægget er bestemt af, hvor i landet du arbejder. Områdetillægget har fem forskellige størrelser. Du begynder med at være på løntrin 4, indtil du har fire års anciennitet. Herefter stiger du til løntrin 5.Hvis du er ansat som psykomotorisk terapeut i en kommune, eller som leder i en kommune, består din løn af et løntrin, eventuelt et overenskomstmæssigt individuelt tillæg, alt efter din anciennitet – og herudover kan der forhandles individuelle løntillæg/lokale løntrin.

Har du mindre end fire års beskæftigelse efter endt grunduddannelse, modtager du et centralt aftalt tillæg.

Lønberegner for kommunalt ansatte

DAP har sammen med de andre organisationer i Sundhedskartellet udformet en lønberegner – klik her for at blive sendt videre.

Den kan beregne din overenskomstmæssige løn, samt de tillæg der måtte være på overenskomsten. Yderligere forhandlinger på baggrund af mer-uddannelse, erfaringer, kvalifikationer m.m., skal forhandles individuelt. Det sker enten via en tillidsrepræsentant, og har du ikke en sådan, så gør vi det for dig i DAP.

På Sundhedskartellets lønberegner kan du også se, hvilke tillæg, der gives efter normal arbejdstid. Vedrørende 24. og 31. december, 1. maj og 5. juni er der forskellige regler, alt efter hvor i landet man er ansat.

Din løn som ansat i en region

Hvis du er ansat som psykomotorisk terapeut i en region og ikke er leder, består din løn af et løntrin, centrale tillæg og lokale tillæg samt eventuelt en resultatløn.

Din grundløn er løntrin 4. Når du samlet har otte års anciennitet, får du et tillæg. Efter otte års anciennitet stiger du til trin 5 samt et årligt tillæg.

Med til løntrinnet hører et områdetillæg, som er bestemt af, hvilken kommune din arbejdsplads ligger i. Områdetillægget findes i fire forskellige størrelser.

Du modtager et centralt tillæg, hvis der ikke er fri tjenestedragt.

Hvis du har en atypisk stilling, som adskiller sig væsentligt fra et basisjob, kan der aftales en samlet løn, der tager hensyn til jobbets atypiske karakter. Der er ikke defineret noget særligt niveau for dette i overenskomsten.

Lønberegner for ansatte i regionerne

Du kan også bruge Sundhedskartellets lønberegner, hvis du er ansat i regionerne. Klik her for at blive sendt videre.

Beregneren har dog ikke de lokale tillæg med, og du kan hellere ikke se, om der er mulighed for at få resultatløn. Det er kun arbejdspladsen, der kender disse honorarer. Hvis du gerne vil vide mere om dem, kan du spørge den lokale tillidsrepræsentant.

Du kan finde lønberegneren og overenskomsterne i regionerne via disse link:

Lønberegner fra Sundhedskartellet.

Din løn som ansat i staten

Hvis du er statsligt ansat, er du ansat som lærer, underviser eller leder på professionshøjskoler eller SOSU-skoler. Du kan også være ansat på en timelønsbasis.

Foruden grundløn kan der aftales funktions- og kvalifikationstillæg.

På professionshøjskoler fastsættes lønnen med udgangspunkt i et basislønforløb på 8 trin. Hvert trin er etårigt, og ved de første 7 trin sker oprykningen automatisk. Det 8. trin er forbeholdt medarbejdere, der har en kandidatgrad.

Hvilket løntrin, du lander på, afhænger af din relevante erfaring. Det behøver ikke at være erfaring som underviser, men din erfaring skal være relevant for jobbet.

Du får automatisk et adjunkttillæg i adjunktperioden. Ved positiv lektorbedømmelse erstattes adjunkttillægget af et lektortillæg.

Lærere med flere på SOSU-skoler og ved social- og sundhedsuddannelserne lander på et ud af i alt tre basisløntrin. Hvilket løntrin, der er tale om, afhænger af, hvor mange års beskæftigelse man har efter ens grunduddannelse.

Hvert trin er fireårigt, og på hvert trin modtager du et undervisertillæg.

Tidligere fik man et geografisk bestemt stedtillæg, og størrelsen på tillægget afhang af, hvor i landet arbejdspladsen lå. Stedtillæggene er nu lagt sammen til to løngrupper: en for provinsen og en for hovedstaden.

Når du er privatansat

På de fleste private arbejdspladser er der ikke en overenskomst, der dækker dig. Din løn skal derfor aftales med din arbejdsgiver. Du kan bruge lønnen til offentligt ansatte som inspiration, men husk, at mange af de vilkår, offentligt ansatte har, ikke automatisk gælder for dig.

Din løn skal både afspejle din markedsværdi, men også de vilkår, du i øvrigt har. Jo dårligere vilkår, desto højere bør lønnen være.

Du skal sikre dig, at du kan forhandle din løn hvert år.

Du kan finde lønnen til offentligt ansatte ved hjælp af Sundhedskartellets lønberegner.

Det er ligeledes en god ide at forsøge at blive ansat med din fagtitel. Det kan have indflydelse på din løn, og dermed også din anciennitet, hvis du skifter job. Læs mere om at være ansat med din fagtitel her.

Når du er selvstændig

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine løn- og ansættelsesvilkår. Dette er i modsætning til for eksempel overenskomstansatte, hvor langt de fleste løn- og ansættelsesvilkår er fastlagt på forhånd.

Derudover henviser vi til DAPs vejledende takster for selvstændige.

Når du er ansat i folkeoplysningen

Som underviser i folkeoplysningen får du 281,83 kroner per lektion.

Det tal dækker over, at du for en undervisningstime på 45 minutter får betaling for 1,6 arbejdstime. Foruden selve undervisningen indgår der i lønnen planlægning, forberedelse og afsluttende pædagogisk behandling af undervisningen samt administrative opgaver såsom fremmødelister og pauser.

Fordi lønnen er lovbestemt, er der ikke mulighed for forhandling.

Pension
Ansat i en kommune

Som kommunalt ansat udgør din pension ifølge basisoverenskomsten 16,70 procent. Når du er leder, er din pension 17,46 procent.

Pensionsordningen er i PFA, og du kan til enhver tid på et overblik over din pensionordning på pensionsinfo.dk.

Fritvalgstillæg: Du kan vælge at få et fritvalgstillæg på 0,52 procent af din løn udbetalt som en del af lønnen, eller få pengene sat ind som pension.

Hvis du som kommunalt ansat ikke tager stilling til dit fritvalgstillæg, får du det udbetalt med din løn. Ønsker du, at tillægget skal indbetales som pension, skal du give din arbejdsgiver skriftlig besked senest 1. oktober. Samme dato gælder, hvis du ønsker at skifte fra pensionsindbetaling til at få tillægget udbetalt sammen med din løn. Du får ikke pension af dit fritvalgstillæg.

Yderligere indbetaling: Når du er kommunalt ansat, kan du vælge at få indbetalt mere af din løn til pension, end der er aftalt i overenskomsten. Beløbet bliver trukket fra i din løn.

Du skal skriftligt meddele din arbejdsgiver, hvor meget du ønsker indbetalt til din pension og i hvor lang en periode. Undersøg også, hvilke regler der gælder i din kommune.

Offentligt ansat i en region

Som ansat i basisstilling i en region udgør din pension 16,65 procent. Pensionsordningen er i PFA, og du kan til enhver tid på et overblik over din pensionordning på pensionsinfo.dk.

ATP-satsen udgør 2.462 kroner per år.

Du får også indbetalt to procent procent i pension af tillæg, du får for at arbejde om aftenen, natten i weekenden eller på helligdage.

Hvis du har en kandidatuddannelse, er der aftalt særlige vilkår.

Når du er leder, er din pension 16,76 procent.

Yderligere indbetaling:Når du er ansat i en region, kan du vælge at få indbetalt mere af din løn til pension, end der er aftalt i overenskomsten. Beløbet bliver trukket fra i din løn.

Du skal skriftligt meddele din arbejdsgiver, hvor meget du ønsker indbetalt til din pension og i hvor lang en periode. Undersøg også, hvilke regler der gælder i din region.

Privatansat

Som ansat på en privat arbejdsplads, hvor DAP ikke har en overenskomst, er det op til dig selv at aftale pensionsordning og -vilkår med din arbejdsgiver. Sørg for at få jeres pensionsaftale skrevet ind i ansættelseskontrakten.

Selvstændig

Du har som selvstændig ret til at modtage folkepension ligesom alle andre. Til gengæld skal du selv sørge for at indbetale yderligere til pensionen.

Læs gode råd om pensionsindbetaling for selvstændige på Borger.dk.

Arbejdsløs

Hvis du bliver arbejdsløs, er det en god idé at tage et kig på din pensionsordning. På den måde kan du få et overblik over, hvad arbejdsløshed kan have for din pension.

Læs mere om arbejdsløshed og pension på Borger.dk.

Lønforhandling

Al erfaring viser, at det er ved jobskiftet eller nyansættelsen, du har den bedste forhandlingsposition. Det er på disse tidspunkter, at muligheden for at få en god løn er bedst.

Lønforhandlingen i det løbende ansættelsesforhold giver sjældent de store resultater. Men det skal ikke gøre, at du springer den over.

Det er vigtigt, at du forbereder dig grundigt. Undersøg, hvordan din løn ser ud i forhold til andre. Brug for eksempel din tillidsrepræsentant til det. Vedkommende kender lønningerne på hele din arbejdsplads. Hvis du ikke har nogen tillidsmand, så kontakt DAP, sp hjælper vi hellere end gerne med lønforhandlingen.

Se på dine resultater. Skriv dine resultater ned, så du har et meget tydeligt billede af, hvad du har opnået. Resultater kan være antallet af opgaver, du har løst, men også kvaliteten eller måden, de er opnået på, er vigtig.

Det kan også være, at du har haft særlige funktioner eller har opnået kvalifikationer, som kan begrunde en lønforhøjelse. Sammenhold dine resultater med målene for din arbejdsplads, og brug det i din argumentation.

Du kan eksempelvis sammenligne med lønnen for offentligt ansatte ved hjælp af lønberegneren fra Sundhedskartellet.

Før forhandlingen skal du selv være helt bevidst om, hvad det er, du går efter. Du skal med udgangspunkt i de fakta, som du har samlet, sætte dig et mål. Målet kan godt bestå af flere mål i prioriteret rækkefølge. Hvis du ikke kan komme igennem med dit højst prioriterede mål, kan du måske komme igennem med mål længere nede på prioriteringslisten.

Hvis du har en tillidsrepræsentant, vil det være hende eller ham, der står for den årlige lønforhandling.

Transportgodtgørelse

Hvis du er ansat i en kommune, og der indgår opgaver i dit job, som kræver transport, skal kommunen stille en transportmulighed til rådighed. Kommunen kan ikke kræve, at du benytter dit eget transportmiddel.

Hvis du er ansat i en region, er der ikke nogen aftale om, at regionen skal stille et transportmiddel til rådighed. Derfor må du følge de retningslinjer, hver enkelt region benytter. Hvis du er ansat i et vikariat på tre måneder eller kortere, får du rejsegodtgørelse for hen- og hjemrejse. Bliver dit vikariat forlænget, ophører rejsegodtgørelsen.

Hvis der indgår meget kørsel eller kørsel af speciel karakter i dit job, bør du få din arbejdsgiver til at udstede en kørselsbemyndigelse til dig. Bemyndigelsen er et personligt dokument, og den skal indeholde en afgrænsning af de rejser, som du kan foretage inden for bemyndigelsens rammer.

Kørselsbemyndigelsen sikrer, at du får udbetalt den høje sats for de første 20.000 kilometer pr. Kalenderår (se nedenfor). Efter 20.000 kilometer får ud udbetalt den lave sats.

Hvis du ikke har behov for kørsel i et større omfang, kan din arbejdsgiver vælge at udbetale den lave sats for transportgodtgørelse.

Under alle omstændigheder skal din arbejdsgiver godkende, at du benytter dit eget transportmiddel, inden du begiver dig ud på en tjenesterejse.

Skader og trafikuheld

Er du ansat i en kommune, er det en god idé at benytte kommunens transportmiddel.

Hvis du kommer ud for et uheld, og du får skader på bilen under en tjenesterejse, er det nemlig dig selv, der bærer risikoen, når du benytter dit eget transportmiddel. Det er altså din egen forsikring, der skal dække værkstedsregningen og lignende.

Satser for transportgodtgørelse

Satser for transportgodtgørelse i 2019:

  • For de første 20.000 kilometer: 3,56 kroner pr. kilometer.
  • For kørsel ud over 20.000 kilometer: 1,98 kroner pr. kilometer.
  • Godtgørelse for brug af egen cykel, knallert, 45-knallert eller scooter: 0,53 kroner pr. kilometer.
Senior i offentlig ansættelse

Når du er ansat enten i en kommune eller i en region, opnår du nogle særlige rettigheder fra det år, du fylder 60.

Nedenfor kan du læse om, hvilke rettigheder man får i henholdsvis kommer og regioner, og nederst finder du de rettigheder, som gælder for ansatte i både kommuner og regioner. Bemærk, at du allerede kan overgå til en seniorstilling fra det år, du fylder 52.

Når du er ansat i en kommune

Som kommunalt ansat får du tildelt ekstra fridage fra det år, du fylder 60:

  • I det kalenderår, du fylder 60, har du ret til 2 seniordage.
  • I det kalenderår, du fylder 61, har du ret til 3 seniordage.
  • I det kalenderår, du fylder 62, har du ret til 4 seniordage.

 

Seniorfridagene kan konverteres til enten en udbetaling af en særlig bonus eller ekstra pensionsindbetaling. Ønsker du at vælge andet end fridage, skal du give din arbejdsgiver besked senes den 1. oktober, og valget gælder, indtil du vælger andet.

Ønsker du fridagene, skal du ikke foretage dig noget. Du skal dog være opmærksom på, at ikke-afholdte seniorfridage bortfalder ved udgangen af kalenderåret, medmindre de aftales overført til det følgende kalenderår.

Hvis du har valgt bonus i stedet for fridage, konverteres en seniorfridag til 0,47 % af din sædvanlige løn, og bonussen udbetales med januars lønudbetaling i kalenderåret, efter at du er fyldt 60.

Hvis du vælger pension i stedet for fridage, forhøjes pensionsprocenten med 0,4 %, og pensionsindbetalingen sker løbende, indtil du vælger andet, eller du fratræder.

Når du er ansat i en region

Er du ansat i en region, får du, fra det år du fylder 60, ret til en bonus, der udbetales i januar i året, efter at du fylder 60. Bonussen bliver udbetalt hver år, så længe du er ansat i en månedslønnet stilling som psykomotorisk terapeut.

Den kontante bonus udgør:

  • 0,8 % af din sædvanlige løn året efter, at du fylder 60 år.
  • 1,2 % af din sædvanlige løn året efter, at du fylder 61 år.
  • 1,6 % af din sædvanlige løn året efter, at du fylder 62 år.

 

Bonussen kan konverteres til seniorfridage, ekstra pensionsindbetaling, et selvvalgt kompetence- udviklingsforløb eller kombinationer af de tre muligheder.

Hvis du ønsker at vælge andet end udbetaling af bonussen, skal du give din arbejdsgiver besked om dette senest den 1. oktober året forinden.

Hvis du blot ønsker udbetaling, skal du ikke foretage dig noget, mens valg af noget andet gøres for et år ad gangen.

Ønsker du at konvertere bonussen til seniorfridage, kan du opnå op til 4 seniorfridage, idet værdien af en seniordag udgør 0,4 % af din sædvanlige årsløn. En seniordag udgør 7,4 timer for en fuldtidsansat, og den reduceres forholdsmæssigt i forhold til din beskæftigelsesgrad.

Seniorfridage, som ikke er afholdt ved årets udgang, bortfalder, medmindre de aftales overført til det følgende kalenderår.

Disse rettigheder gælder for seniorer både i kommuner og regioner

Fra du er 52 år, kan det aftales, at du overgår til en seniorstilling. Du har mulighed for at gå ned i tid og bevare indbetaling til pension, som hvis du var fortsat på fuld tid.

Seniorbonus

For at fastholde ældre medarbejdere er der mulighed for at aftale en særlig bonus, hvis du fratræder efter det fyldte 62. år.

Seniorsamtale

Du har ret til et tilbud om seniorsamtale, som har til formål at sætte fokus på dine ønsker som senior og dine forventninger til arbejdslivet. En sådan samtale kan for eksempel sætte fokus på dine ønsker eller behov for en seniorordning.

Som alternativ til pensionering eller efterløn anbefaler de centrale overenskomstparter, at du så vidt muligt i stedet tilbydes et alternativ. Det kan for eksempel være nedsættelse af arbejdstiden med opretholdelse af fuld pension og/eller en tilpasning af opgaverne. Den konkrete ordning skal aftales med din arbejdsgiver og er altså afhængig af de konkrete lokale muligheder og rammer.

Løntilskud

Du kan blive ansat med løntilskud i en privat eller en offentlig virksomhed. Arbejdsgiveren modtager et tilskud til din løn. Forløbet aftales i samarbejde mellem dig, jobcentret, din a-kasse og en virksomhed. Hvis du bliver ansat i et job med løntilskud, skal du fortsat være tilmeldt som ledig i dit jobcenter. Forløbet kan vare i op til 6 måneder. Der gælder særlige regler for unge.

Løntilskud – private virksomheder

Når du har været ledig i 6 måneder, kan du blive ansat med løntilskud hos en privat arbejdsgiver. Du får løn efter den gældende overenskomst eller den løn, der normalt udbetales for det pågældende arbejde. En privat arbejdsgiver kan få udbetalt 79,86 kroner i timen (2019) i løntilskud. Du kan blive ansat i op til 6 måneder.

Løntilskud – offentlige virksomheder

Når du har været ledig i 6 måneder, har du mulighed for at blive ansat med løntilskud hos en offentlig arbejdsgiver. Du får udbetalt løn, der svarer til din ydelse som ledig, dog får du fuld pension af den løn, du ville have fået, hvis du havde været almindeligt ansat.

For dagpengemodtagere kan perioden i offentligt løntilskud maksimalt vare 4 måneder hos den samme arbejdsgiver.

Arbejdstiden fastsættes individuelt, men vil for eksempel for en fuldtidsforsikret være på 37 timer. Det er også muligt at få tilskud til transport.

Arbejdsgiveren modtager et løntilskud på 115,73 kroner pr. time. (2019).

Lovgrundlag

Lovgrundlaget for løntilskud findes i Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Dagpenge

For at få dagpenge skal du være medlem af en a-kasse og desuden være berettiget til dagpenge.

DAP rådgiver ikke i spørgsmål om dagpenge, så du skal i stedet forhøre dig hos din a-kasse.

DAP har et samarbejde med FTFa, og det giver dig en række fordele at være med medlem her.

Du kan få mere viden om FTFa via dette link.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN