Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Handelsbetingelser for medlemskab af Danske Psykomotoriske Terapeuter (DAP)

Når du melder dig ind i fagforeningen DAP, gælder der følgende betingelser for vores handelsaftale:

 • Du bliver optaget som medlem på grundlag af de oplysninger, du selv opgiver ved indmeldelsen.
 • Du får efter din indmeldelse, og når du har betalt, tilsendt en skriftlig bekræftelse på, at du er medlem.
 • Du bliver medlem med virkning fra den dato, du foretager indmeldelsen. Medlemskab af Danske Psykomotoriske Terapeuter giver færdiguddannede medlemmer ret til betegnelsen psykomotorisk terapeut, dap.
 • Bistand, vejledning, rådgivning og sagsbehandling vedrørende ansættelsesretslige, faglige, overenskomstmæssige og sociale forhold kan ydes til aktive medlemmer og studentermedlemmer, hvis sagen er opstået efter medlemskabets opnåelse
 • Afhængig af din situation kan du være aktivt medlem, aktivt medlem på nedsat kontingent, studerende medlem, passivt medlem eller seniormedlem.
 • Det kræver særlig dokumentation at blive godkendt som aktivt medlem på nedsat kontingent, for eksempel hvis du bliver ledig, skal på barsel eller læser videre. Du har selv ansvaret for at indsende dokumentation til dap@dap.dk. Du kan læse mere om reglerne for nedsat kontingent og dokumentation herfor lige her: https://dap.dk/medlemskab/hvem-kan-faa-nedsat-kontingent/
 • Ændringer i medlemsstatus skal ske skriftligt med dokumentation og med en hel kalendermåneds varsel. Ændringen træder i kraft fra og med den kalendermåned, som følger efter varslets udløb. DAP sender en bekræftelse med angivelse af, hvornår ændringen træder i kraft.
 • Det er overenskomstbestemt, at man som medlem i DAP skal tegne en obligatorisk gruppelivsforsikring. Den årlige præmie opkræves over fire kvartaler sammen med kontingentet. Du kan finde den gældende pris på gruppelivsforsikringen lige her: https://dap.dk/medlemskab/forsikringer/
 • Kontingentet bliver opkrævet kvartalsvis – det vil sige, at du betaler fire gange om året: 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Du kan finde gældende kontingentsatser her: https://dap.dk/medlemskab/bliv-medlem-af-danske-psykomotoriske-terapeuter/
 • Hovedbestyrelsen har indstillet, at aktive medlemmer som udgangspunkt opkræves kr. 200 hvert 1. kvartal til enten konfliktfonden eller forskningsfonden.
 • Alle forhold vedr. medlemmets personlige forhold, herunder adresseændring, kontaktoplysninger, jobskifte, uddannelse m.m. ændres af medlemmet selv på https://dap.membersite.dk/
 • Medlemmer af har pligt til at udøve deres erhverv i overensstemmelse med DAP’s etiske retningslinjer: https://dap.dk/om-os/etiskeretningslinjer/
 • Udmeldelse af DAP skal ske skriftligt med en hel kalendermåneds varsel. Udmeldelsen træder i kraft fra og med det førstkommende kvartal efter udmeldelsen, dvs. 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober.

 

Helt konkret vil det sige, at du skal:

 • Melde dig ud inden den 1. marts for at blive udmeldt 1. april
 • Melde dig ud inden den 1. juni, for at blive udmeldt 1. juli.
 • Melde dig ud inden den 1. september, for at blive udmeldt 1. oktober
 • Melde dig ud inden den 1. december, for at blive udmeldt 1. januar.

 

Udmeldelsen skal ske enten per mail eller per brev. DAP sender en bekræftelse med angivelse af, hvornår udmeldelsen træder i kraft.

 • Under løbende konflikt, hvor organisationen er inddraget, kan udmeldelse kun finde sted med Hovedbestyrelsens samtykke.
 • Et medlem kan ikke ved sin udmeldelse unddrage sig forpligtelser, der påhviler det på grund af forhold, der er opstået i medlemsperioden.
 • Det er en forudsætning for medlemskabet, at kontingentet betales. Medlemmer, der er i restance med kontingent, kan udmeldes af foreningen. Når restancen er betalt, kan personen genoptages som medlem efter en karantæne på tre måneder. DAP anmoder om, at man tilmelder sin kontingentbetaling til automatisk betaling.

 

Udarbejdet 11.23, revideret 05.24.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN