Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Kan jeg få nedsat kontingent i DAP?

Du kan få aktivt medlemskab på nedsat kontingent, hvis du opfylder et af følgende kriterier.

Bemærk: Du har selv ansvar for at søge om nedsat kontingent og indsende dokumentation.

Du kan få aktivt medlemskab på nedsat kontingent, i daglig tale bare nedsat kontingent, hvis du opfylder et af nedenstående kriterier. Nedsat kontingent koster 738 kroner i kvartalet.

  • Du er ledig og har ikke anden indtægt end dagpenge, kontanthjælp eller efterløn.
  • Du er også medlem i en anden faglig organisation, der er relevant for dit job.
  • Du er på barselsdagpenge.
  • Du er på efteruddannelse fuld tid.
  • Du er førtidspensionist.

Bemærk: hvis du er studerende på psykomotorikuddannelsen eller på en kandidat som overbygning til uddannelsen, kan du komme på studentermedlemskab, som koster 196 kroner i kvartalet.

Hvis du er gået på pension, kan du komme på seniormedlemskab, der koster 233 kroner i kvartalet.

I begge tilfælde følger du samme procedure som nedenfor, men du behøver ikke indsende løbende dokumentation.

Du skal selv søge om nedsat kontingent

Send en mail til dap@dap.dk, hvor du skriver, at du søger om nedsat kontingent på baggrund af, hvad det nu måtte være af ovenstående grunde. Du skal også sende dokumentation med – hvad det kan være, kan du se længere nede på siden.

Vi skal have ansøgningen inden den 1. i en kalendermåned, og kontingentet bliver ikke ændret før den 1. i næstkommende kalendermåned. Sender du for eksempel en ansøgning og dokumentation senest 31. maj, vil du altså have nedsat kontingent fra 1. juli. Der kan ikke søges om nedsat kontingent med tilbagevirkende kraft.

Efterfølgende skal du indsende dokumentation løbende senest en måned før kvartalskiftet – det vil sige senest sidste dag i februar, sidste dag i maj, sidste dag i august og sidste dag i november. Vi sender i god tid en mail til alle, der er på nedsat kontingent, som en hjælp til at huske det.

Denne dokumentation kan du bruge

Her kan du se, hvad du kan bruge som dokumentation afhængig af, hvorfor du ansøger om nedsat kontingent.

Dobbeltorganiseret: Velkomstbrev fra anden fagforening eller en udskrift fra PBS, som viser betalingen til den anden fagforening. Du skal ikke dokumentere løbende, med derimod kun en gang om året.

Efteruddannelse på fuld tid: Kopi af optagelsesbrevet til efteruddannelsen eller en kopi af dit studiekort. Du skal påføre din startdato samt forventet slutdato.

Førtidspensionist: Din seneste pensionsmeddelelse.

Ledig på dagpenge eller kontanthjælp: Kopi af din sidste udbetalingsspecifikation fra a-kassen. Er du lige blevet ledig, kan du sende kopi af din ledighedserklæring fra a-kassen.

Som ledig på nedsat kontingent må du højest have lønnet arbejde i gennemsnit otte timer om ugen i en periode på 13 uger.

Har du lønnede timer på din dagpengespecifikation, så skal du indsende de sidste tre dagpengespecifikationer som dokumentation.

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på mail dap@dap.dk eller telefon 33 79 12 60 – vi vil med glæde hjælpe dig!

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN