Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Hvem kan få nedsat kontingent?

Her kan du læse, om du kan få nedsat kontingent.

Bemærk: Du har selv ansvar for at søge om nedsat kontingent og indsende  dokumentation.

Du kan få aktivt medlemskab på nedsat kontingent, i daglig tale bare nedsat kontingent, hvis du opfylder et nedenstående kriterier. Nedsat kontingent koster 699 kroner i kvartalet.

  • Du er ledig, og har ikke anden indtægt end dagpenge, kontanthjælp eller efterløn.
  • Du er medlem i en anden faglig organisation, der er relevant for dit job.
  • Du er på barselsorlov
  • Du er på efteruddannelse fuld tid
  • Du er førtidspensionist

Bemærk: hvis du er studerende på psykomotorikuddannelsen eller på en kandidat som overbygnign til uddannelsen, kan du komme på studentermedlemskab, som koster 186 kroner i kvartalet.

Hvis du er gået på pension, kan du komme på seniormedlemskab, der koster 222 kroner i kvartalet.

I begge tilfælde følger du samme procedure som nedenfor, men du behøver ikke indsende løbende dokumentation.

Du skal selv søge om nedsat kontingent

Send en mail til dap@dap.dk, hvor du skriver, at du søger om nedsat kontingent på baggrund af hvad det nu måtte være af ovenstående grunde. Du skal også sende dokumentation med – hvad det kan være, kan du se længere nede på siden.

Vi skal have ansøgningen inden den 1. i en kalendermåned, og kontingentet bliver ikke ændret før den 1. i næstkommende kalendermåned. Sender du ansøgning og dokumentation senest 31. maj, vil du altså have nedsat kontingent fra 1. juli.

Efterfølgende skal du indsende dokumentation løbende senest en måned før kvartalskiftet – det vil sige senest 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. Vi sender i god tid en mail til alle, der er på nedsat kontingent som en hjælp til at huske det.

Denne dokumentation kan du bruge

Dobbeltorganiseret: Velkomstbrev fra anden fagforening eller en udskrift fra PBS, som viser betalingen til den anden fagforening. Du skal ikke dokumentere løbende, med derimod kun en gang om året.

Efteruddannelse på fuld tid: Kopi af optagelsesbrevet til efteruddannelsen eller en kopi af dit studiekort. Du skal påføre din startdato samt forventet slutdato.

Førtidspensionist: Din seneste pensionsmeddelelse.

Ledig på dagpenge eller kontanthjælp: Kopi af din sidste udbetalingsspecifikation. Er du lige blevet ledig kan du sende kopi af din ledighedserklæring fra a-kassen.

Som ledig på nedsat kontingent må du højest have lønnet arbejde i gennemsnit otte timer om ugen i en periode på 13 uger.

Har du lønnet timer på din dagpengespecifikation, så skal du indsende de sidste tre dagpengespecifikationer som dokumentation.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN