Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Barsel

Barsel for privatansatte

Som privatansat er du omfattet af Barselsloven. Barselsloven giver – i kombination med funktionærloven, din kontrakt og eventuelle overenskomstfastsatte vilkår – en række valgmuligheder, du skal tage stilling til.

De økonomiske forhold under barselsorloven afhænger af din/jeres jobsituation. Hvis du er ansat på individuel kontrakt, vil du som minimum have krav på halv løn i fire uger før fødslen og 14 uger efter fødslen, medmindre andet er aftalt i din kontrakt.

Hvor meget orlov kan du holde?

Med den nye barselslov får begge forældre som udgangspunkt 24 ugers orlov hver med ret til barselsdagpenge efter barnets fødsel. To af ugerne er øremærket hver forælder og skal holdes i forbindelse med fødslen – de kaldes som regel ’pligtorlov’.

For lønmodtagere er yderligere 9 af de 24 uger øremærkede og kan ikke overdrages til den anden forælder. Ugerne bortfalder, hvis du ikke selv afholder dem. De resterende 13 uger kan som udgangspunkt overdrages til den anden forælder.

I de perioder af barselsorloven, hvor du modtager løn, får din arbejdsgiver udbetalt barselsdagpengene fra din bopælskommune i refusion.

OBS! Klik på billedet, hvis du vil se det i større format eller downloade det. Fra telefon og tablet kan du zoome efter at have klikket det større.

Barselsorloven kan kombineres på flere forskellige måder. Forældre kan holde deres respektive del af orloven på samme tid eller på skift. Der er også mulighed for, at arbejdet kan genoptages delvist.

Overdragelse af orlov

Hver forælder kan som nævnt ovenfor overdrage op til 13 af uger med dagpengeret til den anden forælder. At ”overføre uger” betyder, at man giver dagpengeretten til den anden forælder i det antal uger, man vælger at overføre. Den forælder, der får ugerne, kan således forlænge sin egen dagpengeret med det antal uger.

Som du kan se af ovenstående grafik, er nogle af ugerne som nævnt øremærkede og kan derfor ikke overføres, mens andre godt kan overføres. Og husk igen: Hvis du ikke selv afholder de øremærkede uger, bortfalder de.

Udskydelse af orlov

Der er to måder, du kan udskyde din orlov på:

 • Udskydelse, du har ret til
 • Udskydelse efter aftale med arbejdsgiver.
Udskydelse, du har ret til

Som mor har du ret til at udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 10 uger efter barnets fødsel.

Som far eller medmor kan du udskyde op til 5 uger af den orlov, der som udgangspunkt ligger efter de første 2 ugers orlov, som du skal holde ved fødslen.

Selvom du har ret til mere orlov, eller du har fået overdraget orlov fra den anden forælder, kan du ikke udskyde mere end fem ugers orlov uden aftale med din arbejdsgiver.

Den udskudte orlov skal holdes samlet, når barnet er mellem et og ni år.

Udskydelse efter aftale med din arbejdsgiver

Du kan altid aftale med din arbejdsgiver at genoptage arbejdet på fuld tid og udskyde orloven med den tid, arbejdet har været genoptaget, men det er ikke en ret, du har.

Varsler

Når du skal holde orlov, skal du, hvad enten du er mor eller far/medmor, indenfor en række frister varsle din arbejdsgiver om, hvordan du forvente at planlægge og afholde din orlov. I det følgende gennemgår vi alle fristerne – først for mor og så for far/medmor.

Varslinger af orlov for moderen
 • Senest tre måneder før termin skal du orientere din arbejdsgiver om, at du er gravid, og hvornår du har termin.
 • Hvis du vil overføre nogle af dine uger med dagpengeret til far/medmor, skal du varsle din arbejdsgiver det senest 4 uger før fødslen. Det skal du, fordi det kan have indflydelse på længden af din samlede orlov.
 • Senest 6 uger efter fødslen skal du underrette din arbejdsgiver om, hvornår du påtænker at vende tilbage til arbejdet igen.
 • Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at udskyde noget af din orlov.
Varslinger af orlov for far/medmor
 • Senest 4 uger før termin skal du orientere din arbejdsgiver om, at du skal være far/medmor, og hvornår det forventes at ske. Desuden skal du orientere om, hvorvidt du ønsker at holde orlov i de første 10 uger efter fødslen. Husk, at du har 2 ugers pligtorlov, som skal holdes indenfor de første 10 uger.
 • Senest 6 uger efter fødslen skal fortælle din arbejdsgiver, hvis du ønsker at holde orlov (udover pligtorlov), og hvor lang den skal være, og hvornår den begynder.
 • Senest 8 uger efter fødslen skal du fortælle din arbejdsgiver, om du ønsker at udskyde noget af din orlov.

Ovenstående frister vedrører som nævnt arbejdsgiveren. Hvad angår den konkrete udbetaling af dagpenge, overførsel af uger med dagpenge mv., hører det under Udbetaling Danmark, og spørgsmål desangående rettes til dem.

Forlængelse af orlov

Der er to måder, du kan forlænge din orlov på:

 • forlængelse kombineret med arbejde på nedsat tid efter aftale med arbejdsgiver
 • forlængelse uden arbejde, som alle har ret til.
Forlæng efter aftale med din arbejdsgiver

Du kan forlænge bestemte dele af din orlov ved at arbejde på nedsat tid. Derved strækker du orloven ved at arbejde færre timer om ugen eller fx holde enkelte ugedage fri i en periode.

Du har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge for det antal timer, du stadig er på orlov. På den måde kan orloven forlænges med den tid, du har arbejdet. Det kræver dog, at det er aftalt med din arbejdsgiver.

Som lønmodtager skal du desuden være opmærksom på, at de ni ugers orlov, som ikke kan overdrages til den anden forælder, skal være holdt inden et år efter barnets fødsel.

Forlæng uden ret til dagpenge

Som forælder, der er lønmodtager, kan du forlænge orloven og være fuldt fraværende fra dit arbejde uden at få barselsdagpenge.

Du har fra den 10. uge efter fødslen som mor ret til at være fraværende i 32 uger efter fødslen (for far/medmor er det 32 uger efter der første to pligtuger). Du kan forlænge denne periode 8 eller 14 ekstra uger.

Du vil ikke modtage barselsdagpenge i den periode, hvor du forlænger din orlov og er fuldt fraværende fra dit arbejde.

Ferie i forbindelse med barsel

Efter aftale med din arbejdsgiver kan du afholde ferie i forbindelse med udløbet af barselsorloven og senest inden udløbet af ferieafholdelsesperioden 31. december. Hvis du fx er på barselsorlov frem til hovedferiens udløb 30. september, skal ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Udgangspunktet ved en feriehindring, som fx barselsorlov, er derfor, at ferien holdes senere i ferieafholdelsesperioden. Kun hvis feriehindringen består frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien.

Hvis du afholder barselsorlov og er forhindret i at holde ferie frem til ferieafholdelsesperiodens udløb, overføres ferien som nævnt til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode. Det er først, hvis feriehindringen består over to ferieafholdelsesperioder, at du kan vælge at få udbetalt ferien.

Den 5. ferieuge bliver automatisk udbetalt, hvis den ikke er afholdt efter ferieafholdelsesperiodens udløb, medmindre du aftaler med din arbejdsgiver, at den også overføres til den efterfølgende ferieafholdelsesperiode.

Hvorvidt du får udbetalt eller overført evt. aftalte feriefridage, afhænger af, hvad der er aftalt i din overenskomst eller i din individuelle ansættelseskontrakt.

Kilde: dsr.dk

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN