Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Vejledende takster for selvstændige psykomotoriske terapeuter

 

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine løn- og ansættelsesvilkår. DAP har fastsat nogle vejledende timetakster, der kan være udgangspunkt for dine overvejelser.

Som selvstændig fastsætter du selv prisen på dit arbejde. For at en kunde vil være interesseret i at betale din pris, skal der være en sammenhæng mellem pris og den værdi, du kan tilføre kunden ved dit arbejde. Det har også betydning om du er i konkurrence med andre udbydere; om kunden vil kunne købe den samme ydelse billigere et andet sted. Det er derfor en god ide at undersøge priserne hos lignende selvstændige i dit område.

Der findes ikke en facitliste, i form af en overenskomst, der fastsætter din timeløn. Du kan finde inspiration i DAP’s vejledende takster (se nedenfor).

Når du skal vurdere, hvor din timeløn skal ligge i forhold til DAP’s vejledende takster, skal du tænke på, at din timeløn blandt andet skal dække:

  • Ferie og fridage – vi anbefaler, at du afsætter 12,5 %.
  • Pensionsopsparing – du skal selv beslutte, hvor meget du vil sætte af til pension, men på en offentlig overenskomst er det 17,25%.
  • Sygdom, dvs. dage, hvor du ikke tjener penge.
  • Mellemtider, altså tiden mellem to kunder.
  • Evt. efteruddannelse.
  • Udgifter til at drive din virksomhed; lokaleleje, forsikringer, IT og telefon, regnskabsbistand og så videre.

 

Dertil kommer dine omkostninger i forbindelse med den konkrete opgave. Det kan være rejseudgifter og betaling for den tid, du bruger til rejsen. Disse omkostninger kan du enten lægge ind i timelønnen eller aftale særskilt.

Er du i tvivl, er du som altid velkommen til at ringe til DAP’s sekretariat.

Vejledende timetakster pr. juni 2020

Undervisnings- og behandlingstakst: 775 kr.

Anbefales ved behandlings- og undervisningsopgaver på et enkelt niveau, hvor for eksempel en institution stiller lokaler til rådighed.

Undervisnings- og behandlingstakst inklusiv kliniktillæg: 912 kr.

Anbefales fx når den psykomotoriske terapeut behandler og underviser i egne lokaler.

Konsulenttakst A: 977 kr.

Anbefales til konsulentopgaver, hvor den psykomotoriske terapeut vejleder klienter eller personalegrupper på et grundlæggende niveau. Taksten kan også anvendes, hvis den samme undervisning gennemføres flere gange. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse, eller der aftales forberedelse.

Konsulenttakst B: 1.137 kr.

Taksten kan anvendes til mere krævende eller komplekse behandlings- og undervisningsopgaver samt til konsulentopgaver som ergonomisk rådgivning, stressvejledning og coaching. Taksten anvendes ved undervisning af andre faggrupper. Forberedelsestiden er inkluderet i taksten, hvis opgaven kræver forberedelse, eller der aftales forberedelse.

Foredragstakst: 2.556 kr.

I taksten er inkluderet forberedelse, materialer o.s.v.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN