Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Vejledende takster for selvstændige psykomotoriske terapeuter

 

Som selvstændig har du selv ansvaret for dine løn- og ansættelsesvilkår. DAP har fastsat nogle vejledende timetakster, der kan være udgangspunkt for dine overvejelser.

Som selvstændig sætter du selv prisen på dit arbejde, og du bestemmer derfor, hvor meget du skal have i løn. Der skal helst være en sammenhæng mellem prisen og den værdi, du kan tilføre kunden ved dit arbejde.

Der er ikke en facitliste i form af fx en overenskomst, der fastsætter din timeløn. Men nedenfor kan du finde inspiration i de vejledende takster, som DAP’s hovedbestyrelse har udarbejdet, og en række refleksionspunkter, som kan hjælpe dine overvejelser i gang.

Helt grundlæggende skal du huske, at din takst skal dække en masse ting, som fx:

  • Ferie og fridage – vi anbefaler, at du afsætter 12,5%
  • Sygdom – dvs. dage, hvor du ikke tjener penge
  • Efteruddannelse og kurser
  • Pensionsopsparing – du skal selv beslutte, hvor meget du vil sætte af til pension, men på en offentlig overenskomst er det max 17,25%
  • Forsikringer
  • Medlemskab af fagforbund og a-kasse
  • Udgifter til at drive din virksomhed – lokaleleje, it, telefon, regnskabsbistand, rengøring, m.m.
  • Mellemtider – altså tiden imellem dine klienter

Dertil kommer dine omkostninger i forbindelse med den konkrete opgave. Det kan være rejseudgifter og betaling for den tid, du bruger til rejsen. Disse omkostninger kan du enten lægge ind i timelønnen eller aftale særskilt. Vi anbefaler, at du følger SKATs vejledende køresats.

Er du i tvivl, er du som altid velkommen til at ringe til DAP’s sekretariat på 33 79 12 60 eller sende os en mail på dap@dap.dk

Vejledende timetakster pr. 22. maj 2023

De nedenfor angivne takster er pr. time uden moms (med undtagelse af foredragstaksten, som er for hhv. en halv og en hel dag)

Undervisnings- og behandlingstakst: 885 kr.

Anbefales ved behandlings- og undervisningsopgaver, hvor fx en institution eller en virksomhed stiller lokaler til rådighed.

Undervisnings- og behandlingstakst inkl. kliniktillæg: 1050 kr.

Anbefales når den psykomotoriske terapeut behandler og underviser i egne lokaler.

Konsulenttakst: 1250 kr.

Anbefales til konsulentopgaver i en virksomhed eller lignende, hvor du vejleder eller underviser på gruppeniveau og individniveau, dvs. en medarbejdergruppe, en gruppe af klienter, en gruppe pårørende, individuel ergonomisk rådgivning, stressvejledning og så videre.

Taksten kan også anvendes, hvis den samme undervisning gennemføres flere gange.

Forberedelsestiden er inkluderet i taksten.

Foredragstakst: 4000 kr. for en halv dag/8000 kr. for en hel dag.

I taksten er inkluderet forberedelse og materialer, men ikke transport og evt. forplejning og overnatning. Det anbefales, at udgifter som transport, forplejning, overnatning osv. forhandles ved siden af.

Refleksionsinput til taksterne

OBS! I det følgende bruger vi ’klient’ som samlebetegnelse for alle dem, der kan være aftager af dine ydelser, hvad enten de er deltagere på dine hold eller i din undervisning, kunder i din virksomhed eller klienter.

For at du kan tiltrække klienter til din virksomhed, skal prisen afspejle værdien af din ydelse, og det er vigtigt, at du har en god mavefornemmelse af, at prisen matcher værdien. Der kan være mange faktorer, som er med til at påvirke din pris, fx din erfaring, geografi osv.

Vi har lavet en række refleksionsinput, som du kan tage med i dine overvejelser om prissætning.

Nedenstående er kun generel information og kan ikke erstatte individuel rådgivning. Savner du svar på et spørgsmål, så ring til os på 33 79 12 60 eller skriv til os på dap@dap.dk.

Er du nyopstartet?

Inden du prissætter dit arbejde, bør du overveje, hvor meget erfaring du har med at behandle klienter udenfor din omgangskreds. Nogle gange kan det have sine fordele at lave et åbningstilbud eller at begynde med en lavere takst end vores vejledende. Du kan så øge taksten i takt med, at din erfaring vokser.

Lav noget research på dit lokalområde. Hvor mange fagfæller er der tæt på din egen klinik, og hvad tager de for deres arbejde, og hvilket prisleje giver det anledning til, at du lægger dig i?

Husk, at den geografiske placering af din klinik også kan have indflydelse på din og andre fagfællers prissætning.

Er du udekørende?

Hvis du har klienter, du kører hjem til, anbefaler vi, at du følger SKATs vejledende køresats. Udover det kan du overveje, om du skal have en fast takst, som dækker din tid ifm. transport inden for et vist antal km. Det kan fx være et tillæg på 100 kr. ved kørsel på 10-30 km. fra din klinik.

Du skal nemlig huske at indtænke den mellemtid, man automatisk får, når man er udekørende: pakke briks sammen og ud, pakke diverse redskaber og udstyr sammen og køretiden mellem dine klienter.

Aftal eller oplys altid inden, at udgifter til transport kommer med på fakturaen, hvis det ikke i forvejen indgår i din pris.

Er I flere om opgaven?

Hvis I er flere, som skal varetage et undervisningsforløb sammen, bør I overveje, hvor meget I hver især er ”på gulvet”. Hvis det fx er et forløb af 5 undervisningsgange og to undervisere, kan I overveje, om I skal lave en samlet pris, en såkaldt ”pakke”, som dækker forberedelsestid, evt. transport, materiale og selve undervisningen i stedet for en timepris.

Skal du træne eller undervise hold?

Hvis du gerne vil have hold i din klinik, bør du tænke over, om du vil køre med faste hold med forudbetaling eller hold, hvor deltagerne kan droppe ind og betale pr. gang. Ved sidstnævnte skal du være opmærksom på ikke at lide et økonomisk tab, hvis der ikke kommer så mange som forventet. Det betyder, at prisen for ”drop in” skal afspejle den risiko, du løber. Se også længere nede under ”Rabat, tilbud eller mængderabat?”

Vil du gerne lave onlineterapi?

Vores vurdering er, at effektiv onlineterapi kræver en vis mængde erfaring i samtaleteknik og en vis mængde erfaring i at instruere øvelser på afstand. Når du skal prissætte din onlineterapi, anbefaler vi derfor, at du reflekterer over, i hvor høj grad du kan tilbyde den samme værdi online, som du kan fysisk, og om dine onlinetakster som følge af det skal være de samme eller måske lidt lavere, indtil du får mere erfaring med onlineforløb? Dine faste udgifter vil måske også være lavere, fordi du ikke har en husleje at betale, til gengæld vil du sikkert have nogle opstartsudgifter i kamera, mikrofon og en zoom-/teamslicens.

Vil du gerne behandle, mens du er studerende?

Det er vigtigt at skelne imellem at øve behandling og at give behandling mod betaling. Vi anbefaler, at du som studerende først begynder at lave behandlinger mod betaling, når du har bestået praksisprøven på 4. semester, og med dét i mente tydeligt kommunikerer, at du er studerende, og at dette afspejles i din pris.

Derfor er de ovenstående vejledende takster ikke aktuelle for studerende. Vi anbefaler, at du minimum fratrækker 50% fra vores vejledende takster.

Derudover anbefaler vi på det kraftigste, at du har en erhvervsansvarsforsikring. Den kan du tegne til en fordelagtig pris hos os – læs mere her.

Rabat, tilbud eller mængderabat?

Det kan have sine fordele, at du som nyopstartet udbyder et åbningstilbud for at udbrede kendskabet til din virksomhed. Det kan for eksempel også være, at du har brug for at samle noget erfaring og derfor tilbyder en rabat, mod at dine klienter udfylder et spørgeskema, der kan give dig feedback.

Uanset om de er nyuddannede eller erfarne, tilbyder nogle psykomotoriske terapeuter klippekort eller sælger samlede forløb med en lille reduktion af prisen. Det kan både sikre klientens fastholdelse og dine muligheder for at sikre udvikling i din behandling.

Hvad med afbud og udeblivelse fra dine klienter?

Det skal være tydeligt og nem tilgængeligt for dine klienter at tilgå din afbudspolitik. Du skal være tydelig i din udmelding: Hvad sker der ved afbud? Hvad sker der ved udeblivelse? Betales der fuld pris eller en vis procentdel af prisen? Hvor kort frist skal dine klienter have til at melde afbud til en session, og hvilken kontaktform skal de bruge (mail, opkald, sms, bookingsystem)?

Skal du lave en firmakontrakt?

Hvis du skal lave en firmaaftale, er det en god idé at lave den så præcis og konkret som muligt. Alle aftaler med firmaet skal skrives ind: Kan du for eksempel uden betaling spise i kantinen, når du er hos virksomheden, og er det firmaet, der står for de nødvendige redskaber, eller er det dig? Er det muligt at have dine ting låst inde, hvis de står i firmaet mellem dine arbejdsdage?

Du kan se et forslag til en firmakontrakt lige her.

Skal du holde kursus eller foredrag?

I forbindelse med at du er blevet booket til at afholde et kursus eller et foredrag, er det en god idé at have en deadline for aflysning uden betaling. Sæt evt. datoen efter, hvornår der er afbudsfrist i lokalet, eller hvornår du gerne vil i gang med at forberede dig. På den måde undgår du spildte kræfter.

Overvej også målgruppen, og hvad det kræver af forberedelse at kunne undervise. Er der forskel på at undervise i sanseintegration for forældre kontra for fagfolk?

Dit endelige honorar skal være inklusiv forberedelse.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN