Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Barsel

Barsel for studerende, nyuddannede og ledige

De nye barselsregler indebærer som udgangspunkt en ligedeling af orloven imellem forældrene, så hver forælder får 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Hvis du og barnets anden forælder ikke bor sammen ved fødslen. Hvis du er soloforælder eller er i en anden særlig situation, kan du have ret til en anden fordeling af orloven, som tager højde for den situation du er i.

Barsel for studerende

De nye barselsregler indebærer som udgangspunkt en ligedeling af orloven imellem forældrene, så hver forælder får 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen.

Hvis du og barnets anden forælder ikke bor sammen ved fødslen. Hvis du er soloforælder eller er i en anden særlig situation, kan du have ret til en anden fordeling af orloven, som tager højde for den situation, du er i.

Barselsdagpenge som studerende

Du kan få barselsdagpenge som studerende, hvis du er i en af disse tre situationer:

 1. Du har fast arbejde ved siden af din uddannelse
  Hvis du har været fastansat på den første dag i din orlov eller dagen før, kan du få barselsdagpenge. Derudover skal du have haft mindst 160 timer inden for de seneste 4 hele måneder inden orloven, og min. 40 timer om måneden i mindst 3 af de 4 måneder. Tal med Udbetaling Danmark om det, da det afhænger af beskæftigelseskravet, om du har barselsdagpengeret.
 2. Du er elev i lønnet praktik
 3. Du holder orlov fra din uddannelse og melder dig ledig i din a-kasse.

Når du holder orlov fra din uddannelse, kan du få barselsdagpenge. Hvis du stopper din SU, melder dig ledig i din a-kasse og stiller dig til rådighed for arbejdsmarkedet i dit jobcenter. Dvs. har ret til dagpenge. Vær opmærksom på, at du skal orientere dit uddannelsessted om din orlov, så du kan dokumentere orloven, når du søger om barselsdagpenge.

Udover de tre ovenstående situationer, skal du også være sammen med dit barn dagligt. Dvs. fysisk tilbringe tid sammen med dit barn.

Hvis du får SU

Hvis du får SU, kan du i stedet for barselsdagpenge få ekstra SU-klip. Både mor, far og medmor kan få op til ni måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel og adoption. Du kan overføre op til tre måneder af den ekstra SU til den anden forælder, hvis begge forældre er SU-berettigede.

Enlige forsørgere kan få tildelt op til 12 måneders ekstra SU i forbindelse med fødsel eller adoption.

Du kan læse mere om SU under barsel her.

Hvis du ikke har ret til barselsdagpenge

Du kan ikke få barselsdagpenge, hvis du ikke opfylder beskæftigelseskravet. Det betyder, at du skal være i arbejde eller medlem af en a-kasse.

Du kan f.eks. være studerende uden et studiejob ved siden af med det nødvendige antal timer for at opfylde beskæftigelseskravet. Du kan læse mere om det her.

En forælder, som ikke opfylder beskæftigelseskravet, kan overdrage sin ret til barselsdagpenge til den anden forælder, hvis den anden forældre opfylder beskæftigelseskravet.

Når studiet starter igen

Hvis du stopper din orlov for at studere og får SU, mister du retten til at udskyde den del af orloven, der er tilbage. Du kan vælge at forsætte med at holde orlov og få barselsdagpenge, mens du studerer – dog kun frem til barnet er 1 år.

Du er ikke omfattet af 9 ugers øremærkning

Hvis du ikke er lønmodtager, men i stedet selvstændig, ledig eller studerende er du ikke omfattet af reglerne om ni ugers øremærkning.

Barsel for nyuddannede

De nye barselsregler indebærer som udgangspunkt en ligedeling af orloven imellem forældrene, så hver forælder får 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, hvis de bor sammen ved fødslen. Der er mulighed for overdragelse af uger til hinanden. Der er regler for, hvilke perioder forældrene kan overdrage til hinanden. De perioder afhænger af forældrenes beskæftigelse og situation.

Nedenstående gælder for dig, hvis du er nyuddannet

Hvis du afslutter din uddannelse lige inden eller i løbet af orloven, kan du få barselsdagpenge. Det kræver, at følgende betingelser er opfyldt:

 • Du kan få barselsdagpenge, hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af min. 18 måneders varighed. Det gælder både for mor og far/medmor.
 • Du har også ret til barselsdagpenge, hvis du holder graviditetsorlov 4 uger før termin, og du, den dag din orlov begynder, har afsluttet en uddannelse inden for den seneste måned.

Vær opmærksom på, om du starter med at holde orlov, før eller efter, du har afsluttet din uddannelse. Hvis du begynder din orlov, før din uddannelse er afsluttet, er du studerende og skal opfylde de regler, der gælder for studerende for at få barselsdagpenge.

Hvis du bliver ansat inden for barnets første år

Hvis du skifter fra at være studerende eller ledig til lønmodtager, inden barnet fylder 1 år – og du ikke tidligere har holdt 9 ugers orlov med barselsdagpenge som lønmodtager – har du mulighed for at søge om op til 9 ekstra ugers orlov.

Det kan du i de situationer, hvor du har brugt eller overdraget al din orlov, som ligger efter mors 10 ugers orlov ved fødslen eller efter fars eller medmors 2 ugers orlov ved fødslen.

Hvis du afslutter din uddannelse efter fødslen

Du kan få barselsdagpenge, hvis du afslutter din uddannelse, efter du har født og inden dit barn fylder 1 år. Du skal være meldt ledig i din a-kasse, stå til rådighed og være berettiget til dagpenge.

Der er også et krav om, at du er sammen med dit barn hver dag under orloven.

Selvom du ikke har ret til barselsdagpenge, vil du kunne overdrage orlovsuger til den anden forælder. Den anden forælder kan få barselsdagpenge under orloven, hvis betingelserne er opfyldt.

Barsel for ledige

De nye barselsregler indebærer som udgangspunkt en ligedeling af orloven imellem forældrene, så hver forælder får 24 ugers orlov med barselsdagpenge efter fødslen, hvis de bor sammen ved fødslen. Der er mulighed for overdragelse af uger til hinanden. Der er dog regler for, hvilke perioder forældrene kan overdrage til hinanden. De perioder afhænger af forældrenes beskæftigelse og situation.

Nedenstående gælder for dig, hvis du er ledig.

Orlov til mor, hvis I bor sammen ved fødslen:
 • 4 ugers graviditetsorlov: Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som du kan holde 4 uger før du forventer at føde
 • 2 ugers orlov lige efter fødslen: Orloven starter dagen efter fødslen og kan ikke overdrages
 • 8 ugers orlov ved fødslen: Når de 2 ugers orlov slutter, forsætter du over på 8 ugers orlov med ret til barselsdagpenge. Orloven skal afholdes inden for de første 10 uger efter barnets fødsel, og kan ikke overdrages
 • 14 ugers orlov*: De 14 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel.

*Du kan som mor vælge at overdrage de 14 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven. Betingelserne for orlov skal være opfyldt, på det tidspunkt hvor orloven skal holdes.

Orlov til far eller medmor, hvis I bor sammen ved fødslen:
 • 2 ugers orlov ved fødslen: Som far eller medmor kan du holde orlov med barselsdagpenge i de to første uger fra dagen eller dagen efter, dit barn er født. Orloven kan ikke overdrages. Dvs., at hvis du afbryder orloven, mister du den resterende del.
 • 22 ugers orlov*: De 22 ugers orlov med barselsdagpenge skal afholdes inden 1 år efter barnets fødsel. Du har dog mulighed for at forlænge eller udskyde ugerne frem til barnet fylder 9 år.

*Du kan som far eller medmor vælge at overdrage de 22 ugers orlov til den anden forælder, som kan få barselsdagpenge under orloven, hvis de opfylder betingelserne for det på det tidspunkt, orloven skal holdes.

Du kan læse mere om fordelingen af barsel her.

Barselsdagpenge

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark. Når du er ledig og skal på barsel, skal du først give din a-kasse besked. A-kassen indberetter til Udbetaling Danmark, at du skal på barsel. Det kan de tidligst gøre den dag, du går på barsel og senest 1 uge efter.

Når din a-kasse har sendt indberetningen, modtager du et digitalt brev fra Udbetaling Danmark med overskriften ’søg om barselsdagpenge’. Her bliver du bedt om at gå ind på deres selvbetjeningsløsning på borger.dk under ”din barsel” for at søge om barselsdagpenge.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN