Om Danske Psykomotoriske Terapeuter

 

Vedtægter, etiske retningslinier, generalforsamling og kontaktoplysninger.

 

      

 

 

DAP's vedtægter

Læs DAP's vedtægter

 

Etiske retningslinier

Læs DAP's etiske retningslinier her 

 

GF 2018 

Arbejdsprogram 2018-2020 

Referat

Beretning

 

GF 2016

Arbejdsplan 2016 - 2018

Referat

Beretning

 

GF 2014

Arbejdsplan 2014 - 2016

Referat

Beretning

Referat - ekstraordinær generalforsamling 2015 

 

Sådan arbejder DAP 

Fagforeningsarbejdet hos Danske Psykomotoriske Terapeuter består af to dele: En politisk og en administrativ. 

Den politiske ledelse

   • Består af formanden og næstformanden samt forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.
   • Den politiske ledelse vælges ved generalforsamlingen, der afholdes hvert 2. år.
   • Formand og næstformand vælges for 4 år ad gangen, men forskudt for hinanden, for at sikre en kontinuitet i foreningens arbejde.
   • Hovedbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, 7 medlemmer og 2 suppleanter.
   • Hovedbestyrelsen vælger to medlemmer af deres midte, som sammen med formand og næstformand udgør forretningsudvalget.
   • Hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Ved evt. stemmelighed er det formandens stemme, som er afgørende.

Den siddende politiske ledelse

   • Den nuværende hovedbestyrelse blev valgt ved generalforsamlingen 27. oktober 2018. Næste ordinære generalforsamling er i 2020.
   • Formandskabet består af formanden, der blev valgt for to år på generalforsamlingen den 27. oktober i 2018, da den hidtige formand valgte at trækkesig, og næstformanden, der ligeledes blev valgt på generalforsamlingen 27. oktober 2018.
   • Formand og næstformand er de eneste i den politiske ledelse, der modtager honorar:
   • Formanden modtager et månedligt honorar på kr. 16.617,24. Fra 2020 stiger det - læs mere her
   • Næstformanden modtager et årligt honorar på kr. 120.000, svarende til 10.000 om måneden. Næstformanden honoreres for ti ugentlige arbejdstimer.   
   • Honorarer er inkl. feriepenge, pension mv. Honorarets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
   • Resten af hovedbestyrelsen og forretningsudvalgets medlemmer arbejder frivilligt.

Det administrative arbejde

   • Det administrative arbejde forestås af DAP’s sekretariat, der består af sekretariatsleder, administrativ medarbejder, kommunikationsmedarbejder, regnskabsmedarbejder, kursuskoordinator. Nogle gange ansættes timelønnede medarbejdere i en kortere periode til enkeltstående opgaver.
   • Sekretariatslederen er fuldtidsansat, de andre medarbejdere har deltidsansættelser med forskellige timetal.

Fordeling af løntimer

Fordelingen af løntimer mellem sekretariatets medarbejdere, og foreningens formandskab er flere gange blevet justeret i forhold til:

   • De økonomiske muligheder inden for foreningens budget
   • En vurdering af arbejdstiden i forhold til de foreliggende arbejdsopgaver
   • En vurdering af arbejdsmængdens tyngdemæssige fordeling mellem politiske og administrative opgaver.

Mødetider og møder

   • Formand og næstformand leder den politiske del af DAP’s virke og har fast ugentlig kontakt eller møde.
   • Den politiske ledelse kommunikerer løbende med sekretariatslederen og har faste møder med denne hver 14. dag.
   • Der holdes møde i hovedbestyrelsen mindst 6 gange årligt og der afholdes typisk et forretningsudvalgsmøde mellem hovedbestyrelsesmøderne.

Fordeling af arbejdsopgaver

   • Formandskabet har delt arbejdet mellem sig, således at formanden tager primært tager sig af udadvendte opgaver, møder med samarbejdspartnere, virksomheder, skoler, studerende (etc.).
   • Næstformanden tager sig primært af arbejdsopgaver indadtil i foreningen.
   • Ud over dette kan hovedbestyrelsesmedlemmer påtage sig forskellige opgaver ud over møderne som f.eks. kursusudvalg, studenterudvalg eller lignende opgaver.
   • De politiske og administrative dele af fagforeningen samarbejder om løbende sager, samt om arbejdet mod at løfte opgaverne i DAP’s arbejdsplan, vedtaget ved sidste ordinære generalforsamling.

Den politiske ledelse af DAP kan kontaktes via mail til formand, næstformand, eller sekretariatet. Der kan også ringes til sekretariatet i åbningstiderne. Se kontaktinformation her.   

 

Hovedbestyrelse (HB)

Hovedbestyrelse for DAP for perioden: 2018 - 2020

Formand
Ditte-Marie Post (valgt frem til 2020)
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffes hver torsdag klokken 10-12 på telefon 52 10 87 44.

Næstformand 
Anne Marie Thureby Horn (valgt frem til 2022)
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Øvrige medlemmer: (valgt frem til 2020)

Henriette Lindebjerg 
Christian Geister Olsen
Marlene Finmand 
Sigrid Lund Nielsen 
Anne-Marie Lange
Christinne Østergaard Larsen
Sheila Simonsen

Suppleanter
Kamilla Byrialsen
Lone Brun Rasmussen

 Til toppen af side

Forretningsudvalg (FU)                        

Formand
Ditte-Marie Post

Næstformand
Anne Marie Thureby Horn

Øvrige medlemmer
Sheila Simonsen
Anne-Marie Lange

 

Kreds Vest

Læs dagsordener og referater fra møder i Kreds Vest her.   


Kreds Vests hovedmail er: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Medlemmer af kredsbestyrelsen

Kamilla Byrialsen (formand)
Ann-Sofie Saugberg Jensen (næstformand)
Christinne Larsen (kasserer) 
Katrine Lerche-Thomsen
Eva Therkildsen
Fiona Andersen (supleant) 

 

 

Til toppen af side

 

Etisk udvalg

Formand: Linda Marquort Jørgensen
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Øvrige medlemmer

Suzanne Darmer
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Else Alliverti Kronman 

Suppleanter:

Birgitte Due
Elise Runge

 

Øvrige udvalg 

Kursusudvalg

Kursuskoordinator og kontaktperson:

Stine Kofod Larsen
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffes: mandag, torsdag, onsdag og fredag
Direkte tlf: 3328 3047 

Øvrige medlemmer af kursusudvalget:

Lene Dam
tlf. 60660428
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Siff Skovenborg
tlf. 31313881
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anette Wiesner
tlf. 60702841
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Anne Marie Horn 
tlf. tlf. 42796069
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Forskningsudvalg

Jan Ivanouw
Jesper Ovesen Dahlgaard
Carsten Juul Jensen
Benjamìn Olivares Bøgeskov

 

 

Kontaktperson er formand Ditte-Marie Post. Skriv til hende på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller ring til hende torsdag fra kl. 10-12 på telefon 52 10 87 44.

 

Redaktionsudvalg

Kontaktperson: 

Mette Vosgerau, redaktør
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Træffetid: mandag, tirsdag, torsdag og fredag
Direkte telefon: 33 28 30 40

Ansvarshavende redaktør:
Gert Møller Thaysen
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Øvrige medlemmer af redaktionsudvalget:

Karoline Kramshøi Nielsen
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
 

Studenterudvalg

Der er for indeværende ikke et fungerende udvalg. Har du spørgsmål, der vedrører studenterudvalget, er du altid velkommen til at kontakte formand Ditte- Marie Post hver torsdag fra kl. 10-12 på telefon 52 10 87 44.

 

Ansvarsfraskrivelse

Informationer på denne hjemmeside er udarbejdet af DAP, som generel information til personlig brug.

DAP har omhyggeligt søgt at sikre sig, at hjemmesiden er korrekt og retvisende. DAP kan dog ikke garantere, at der ikke kan være fejl, som gør, at informationerne er fejlagtige, forældede eller misvisende. DAP fraskriver sig ethvert ansvar for sådanne fejl og mangler og for eventuelle tab, der måtte følge af dispositioner foretaget på baggrund af indhold på denne hjemmeside.

Vi anbefaler, at du kontakter os for professionel og individuel rådgivning.

 

 

Til toppen af side

 

Denne hjemmeside benytter Googla Analytics til statistik

Ved at forsætte erklærer du dig indforstået med dette Learn more

I understand

Cookies på dap.dk
Vi benytter cookies til webanalyse med henblik på at optimere brugernes oplevelse af hjemmesiden.

Cookies fra webanalyseværktøjet Google Analytics
På dap.dk bruger vi Google Analytics for at analysere, hvordan brugerne anvender hjemmesiden. De oplysninger, som cookien indsamler om din brug (trafikdata, herunder din IP-adresse), sendes til og gemmes på Googles servere i USA.

Google bruger oplysningerne til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om aktiviteten på hjemmesiden og yde andre tjenester i tilknytning til aktiviteten på hjemmesiden og brugen af internettet. Google kan også videregive oplysningerne til tredjemand, hvis loven kræver det, eller hvis tredjemand behandler oplysningerne på Googles vegne.

Google Analytics sætter to typer cookies:

 • En persistent cookie, der viser, om brugeren er tilbagevendende, hvor brugeren kommer fra, hvilken søgemaskine, der er brugt, keywords osv.
 • Sessionscookies, som bruges til at vise, hvornår og hvor længe en bruger er på sitet. Sessionscookies udløber efter hver session, det vil sige, når du lukker din fane eller browser

Google sammenkører ikke din IP-adresse med andre oplysninger, som Google ligger inde med.