Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Den politiske ledelse

Her finder du en oversigt over hovedbestyrelsen i Danske Psykomotoriske Terapeuter.

De ordinære medlemmer af hovedbestyrelsen er frivillige. Formandsposten honoreres pr. 1. februar 2020 med 35.010 kr. om måneden inkl. pension. Næstformanden modtager et årligt honorar på 40.000 kr.

Læs mere om, hvordan DAP arbejder her.

Formandskabet

Ditte-Marie Post

Formand

E-mail: dmp@dap.dk
Telefon: 2850 3525
Træffes torsdag kl. 10-12 eller på mail

Vis mere

Ditte-Marie Post

Formand
Ditte-Marie blev genvalgt for fire år til formand for DAP's hovedbestyrelse på generalforsamlingen i oktober 2020. Hun er desuden formand for Forretningsudvalget og kontaktperson til Forskningsudvalget.    

E-mail: dmp@dap.dk
Telefon: 2850 3525
Træffes torsdag kl. 10-12 eller på mail

Afventer

Næstformand

Medlemmer af hovedbestyrelsen

Annemarie Lange

Medlem af hovedbestyrelsen

E-mail: annemarie.t.lange@gmail.com

Vis mere

Annemarie Lange

Medlem af hovedbestyrelsen
Annemarie er uddannet fra UCC i Hillerød i 2013 og er desuden cand. pæd. i psykologi fra Aahus Universitet. Hun er selvstændig psykomotorisk terapeut og medejer af virksomheden Psykomotoriske Terapeuter København.

E-mail: annemarie.t.lange@gmail.com

Sheila Simonsen

Medlem af hovedbestyrelsen

E-mail: simonsenpsykomotorik@gmail.com

Vis mere

Sheila Simonsen

Medlem af hovedbestyrelsen
Sheila er uddannet fra UCC Hillerød i 2013. Hun er selvstændig psykomotorisk terapeut og indehaver af virksomheden Psykomotoriske Terapeuter København.    

E-mail: simonsenpsykomotorik@gmail.com

Tuk Alexander Jacobsen

Medlem af hovedbestyrelsen

E-mail: alexmeetsworld@live.dk

Vis mere

Tuk Alexander Jacobsen

Medlem af hovedbestyrelsen
Tuk er uddannet psykomotorisk terapeut i 2018. Under uddannelse til cand.mag. i psykologi og sundhedsfremme ved Roskilde Universitet. Ved siden af studiet er han selvstændig og tilknyttet organisationen UngTilUng som supervisor.    

E-mail: alexmeetsworld@live.dk

Lars Lindhart Hansen

Medlem af hovedbestyrelsen

E-mail: larslindharthansen@gmail.com

Vis mere

Lars Lindhart Hansen

Medlem af hovedbestyrelsen
Lars er uddannet psykomotorisk terapeut i 2016. Selvstændig med klinik og processpecialist hos affectum.dk.      

E-mail: larslindharthansen@gmail.com

Camilla Sillesen

Medlem af hovedbestyrelsen

E-mail: camillasillesen@hotmail.com

Vis mere

Camilla Sillesen

Medlem af hovedbestyrelsen
Camilla er uddannet psykomotorisk terapeut i 2020. Ansat på et socialpsykiatrisk bosted i Aarhus for unge med forskellige diagnoser.      

E-mail: camillasillesen@hotmail.com

Mireia Serra

Medlem af hovedbestyrelsen

E-mail: mireiaserrav@hotmail.com

Vis mere

Mireia Serra

Medlem af hovedbestyrelsen
Mireia er uddannet psykomotorisk terapeut i 2014. Ansat på et lukket sengeafsnit på Psykiatrisk Center Glostrup.      

E-mail: mireiaserrav@hotmail.com

Lotte Børsting Krog

Medlem af hovedbestyrelsen

E-mail: lottekrog@hotmail.com

Vis mere

Lotte Børsting Krog

Medlem af hovedbestyrelsen
Lotte er uddannet psykomotorisk terapeut i 2016. Arbejdsorlov fra kandidatuddannelsen i psykologi og sundhedsfremme ved Roskilde Universitet og ansat som psykomotorisk terapeut i et tværfagligt team i en specialbørnehave i Gentofte Kommune.      

E-mail: lottekrog@hotmail.com

Gertrud Sol Lund

1. suppleant i hovedbestyrelsen

E-mail: gertrud@kaospilot.dk

Vis mere

Gertrud Sol Lund

1. suppleant i hovedbestyrelsen
Gertrud Sol Lund er uddannet psykomotorisk terapeut i 2016. Også kaospilot og opstarter af netværket Bevægelsen for skaberkraftige PMT’er inden for gruppeundervisning.      

E-mail: gertrud@kaospilot.dk

Hedvig Dybdal

2. suppleant i hovedbestyrelsen

E-mail: hedvigdybdal@gmail.com

Vis mere

Hedvig Dybdal

2. suppleant i hovedbestyrelsen
Hedvig Dybdal er uddannet psykomotorisk terapeut i 2020. Hun er danseinstruktør for foreningen Bevægelsesglæde, der laver bevægelses- og dansehold for børn, unge og voksne med særlige behov. Derudover arbejder hun i en børnehave og er nyopstartet selvstændig med Det Psykomotoriske Hus.      

E-mail: hedvigdybdal@gmail.com


LOGIN