Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Sådan arbejder vi hos Danske Psykomotoriske Terapeuter

Fagforeningsarbejdet hos Danske Psykomotoriske Terapeuter består af to dele: En politisk og en administrativ.

Den politiske ledelse

Består af formanden og næstformanden samt forretningsudvalget og hovedbestyrelsen.

 • Formanden vælges for 4 år ad gangen ved generalforsamlingen.
 • Næstformanden vælges af egen midte for 2 år ad gangen ved førstekommende møde efter generalforsamlingen.  
 • Hovedbestyrelsen vælges for 2 år ad gangen. Hovedbestyrelsen består af formand, næstformand, 5 medlemmer og 2 suppleanter.
 • Hovedbestyrelsen vælger to medlemmer af deres midte, som sammen med formand og næstformand udgør forretningsudvalget.
 • Hovedbestyrelsens og forretningsudvalgets beslutninger afgøres ved stemmeflertal. Ved evt. stemmelighed er det formandens stemme, som er afgørende.
Den siddende politiske ledelse
 • Den nuværende hovedbestyrelse blev valgt ved generalforsamlingen 29. oktober 2022.
 • Formandskabet består af formand og næstformand.
 • Formanden er den eneste i den politiske ledelse, der modtager honorar.
 • Formandsposten honoreres pr. 1. august 2023 med 19.235 pr. måned. Pr. 1. november 2023 udbetales desuden et tillæg på 12% af det gældende honorar øremærket til pension.
 • Honorarets størrelse fastsættes af hovedbestyrelsen.
Det administrative arbejde
 • Det administrative arbejde forestås af DAP’s sekretariat, der består af en kombineret sekretariatsleder og kommunikationsansvarlig, to fagkonsulenter, hvoraf den ene også er projekt- og kursuskoordinator samt en økonomi- og administrationsmedarbejder. Nogle gange ansættes timelønnede medarbejdere i en kortere periode til enkeltstående opgaver.
Fordeling af løntimer

Fordelingen af løntimer mellem sekretariatets medarbejdere og foreningens formandskab er flere gange blevet justeret i forhold til:

 • De økonomiske muligheder inden for foreningens budget.
 • En vurdering af arbejdstiden i forhold til de foreliggende arbejdsopgaver.
 • En vurdering af arbejdsmængdens tyngdemæssige fordeling mellem politiske og administrative opgaver.
Mødetider og møder
 • Formanden og i dennes fravær næstformanden leder den politiske del af DAP’s virke.
 • Den politiske ledelse kommunikerer løbende med sekretariatslederen. Formand og sekretariatsleder har faste møder minimum hver 14. dag.
 • Der holdes møde i hovedbestyrelsen mindst 6 gange årligt, og der afholdes typisk et forretningsudvalgsmøde mellem hovedbestyrelsesmøderne.
Fordeling af arbejdsopgaver
 • Formanden tager sig af den daglige politiske ledelse og arbejdsopgaver, herunder udadvendte opgaver, møder med samarbejdspartnere, virksomheder, uddannelserne, studerende osv.
 • Hovedbestyrelsesmedlemmer kan påtage sig forskellige opgaver ud over møderne, f.eks. kursusudvalg, studenterudvalg eller arbejdsgrupper.
 • De politiske og administrative dele af fagforeningen samarbejder om løbende sager samt om arbejdet med at løfte opgaverne i DAP’s arbejdsplan vedtaget ved sidste ordinære generalforsamling.

Den politiske ledelse af DAP kan kontaktes via e-mail til formanden eller til sekretariatet. Der kan også ringes til sekretariatet i åbningstiderne. Se kontaktinformation her.

Vi er her for at hjælpe dig!

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN