Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Kredsbestyrelsens beretning 2017-19

Den 4. november 2019 blev der afholdt generalforsamling i Kreds Vest. Nedenfor følger beretningen fra formand Christinne Larsen.

Siden 2017 har Kredsen sat en del projekter i gang i Jylland.

I særdeleshed bør der nævnes det gode samarbejde mellem Kreds Vest og Via UC i Randers. Der har Kredsen deltaget i valgfaget fra “Studie til job” både i 2018 og to gange i 2019, hvor vi har formidlet hvordan de studerende kan benytte og udvide deres netværk, og hvordan man kan bruge sin fagforening som en del af sit netværk.

Et andet samarbejdsprojekt, der fortjener ros er projektet “Tid til kropsbevidsthed” på biblioteket i Randers, der både er blevet afholdt i 2018 og i 2019. Her fik borgerne i Randers mulighed for at se, hvad psykomotorik kan, og de studerende fik mulighed for at øve sig i at fortælle og vise, hvad psykomotorik er.

Vi har deltaget på jobdag, og dimittend møder på skolen.

Open Classes var et projekt som Kreds Vest og VIA UC i Randers opstartede i 2017 i forbindelse med sommerskolen. Det blev en succes, og i 2018 gentog vi succesen. I 2019 var Kredsen repræsenteret ved det første planlægningsmøde til Open Classes.

I 2018 deltog Kreds Vest i folkemødet på Bornholm, hvor samarbejdet med hjernerystelsesforeningen begyndte. I 2019 havde vi et møde med hjernerystelsesforeningen på Bornholm på folkemødet, hvilket resulterede i et planlægningsmøde angående et arrangement og derefter et planlagt arrangement, der desværre blev aflyst fra hjernerystelsesforeningens side. Vi har en intention om at arbejde videre med det. Det at arbejde med eksterne interessenter var en del af sidste arbejdsprogram.

I 2018 under Randers ugen, afholdt kredsen afspænding i tøjhushaven, hvor der igen var fokus på at lade befolkningen se, hvad psykomotorik er og skabe synlighed om faget.

Der er blevet afholdt langt flere end det forventede antal møder (4 pr år) 6 ordinære møder i 2018 og 6 i 2019, hvilket er foruden de små projektmøder, der løbende er blevet afholdt. I begyndelsen af 2019 blev der afholdt et lørdagsmøde, hvor året blev planlagt, hvilket var en del af sidste arbejdsprogram. Og der har til alle møder været mulighed for fjerndeltagelse, der ligeledes var et mål fra sidste års arbejdsprogram.

Som noget nyt kan man nu også deltage i generalforsamlingen online.

Forslag til arbejdsprogram

Det foreslås at Kreds Vest støtter op om DAPs hovedbestyrelses arbejdsprogram. Men i særdeleshed fokuserer på dimittend ledighed og at styrke de dimitteredes vej til et job. At kredsen arbejder for, at der som minimum afholdes ét internt arrangement i Jylland for at styrke det Psykomotoriske netværk.

Vi agter at fortsætte samarbejdet med hjernerystelsesforeningen.

Der skal fortsat arbejdes videre med at være synlige ved folkelige festuger. Både i Randers og i Århus. Så ordet Psykomotorik bliver spredt og allemandseje. Det er gratis synlighed.

Vi er der for at hjælpe dig.

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN