Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • BA-projekter
  • /
  • ”To me it was magic”– et kvalitativt studie af transpersoners oplevelse af graviditet

”To me it was magic”– et kvalitativt studie af transpersoners oplevelse af graviditet

Præsentation af projektet

Denne opgave søger at belyse transpersoners oplevelse af graviditet samt at give et psykomotorisk handleforslag til denne målgruppe.

Undersøgelsen har et fænomenologisk kvalitativt design og er baseret på livsverdensinterviews med tre transpersoner, der har oplevet graviditet. Disse analyseres og danner baggrund for et psykomotorisk handleforslag.

Analysen viste, at informanterne i forbindelse med graviditet havde oplevelser, som er unikke for den enkelte i kraft af dennes kønsidentitet såvel som oplevelser, der er typiske for graviditet. Særligt fremhæves en stresspåvirkning i mødet med omverdenen. Desuden tyder resultaterne på en ressourcestærk informantgruppe, der håndterer udfordringerne overvejende hensigtsmæssigt.

Resultaterne indikerer, at psykomotorik er yderst relevant for denne målgruppe, såvel som transpersoner generelt. Der lægges op til videre forskning på området - særligt med henblik på at undersøge diskursen omkring transpersoner og graviditet.

Malene Vinther Søndergaard

Med afsæt i de psykomotoriske grundprincipper og det holistiske menneskesyn kan det tages til overvejelse, om det er nødvendigt at generalisere på en målgruppe for at kunne forstå, møde og behandle denne som individer.

Malene Vinther Søndergaard, psykomotorisk terapeut

Projektet i praksis

En af kernekompetencerne for vores arbejde som psykomotoriske terapeuter er at arbejde holistisk med det hele og enkelte menneske, herunder respektere kønsidentiteter, selvforståelser og pronominer. Hvis vi som psykomotoriske terapeuter kan opnå at fungere som et positivt spejl, vil dette også formindske stressresponsen hos klienten.

Desuden ser vi, at der hos informanterne er store overlap mellem fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, og dette gør den psykomotoriske tilgang oplagt, da den ser disse elementer som uadskillelige i det hele menneske.

Som psykomotoriske terapeuter kan vi arbejde med de kropslige reaktioner på stress, vi ser hos målgruppen. Med afsæt i den fysiologiske viden om stress kan vi arbejde med arousalregulering.

Vi ser det relevant at arbejde med meningsfuldhed i relationen til kroppen og trække på informanternes naturlige ressourcer. Vi kan arbejde med dette igennem kropoplevelse, kropsbillede og kropsbevidsthed med udgangspunkt i klientens eget perspektiv.

Abstract in English

This paper seeks to highlight transgender people's experience of pregnancy, and to provide a suggesstion for psychomotor intervention for this demographic. The study has a phenomenological qualitative design, and is based on interviews with three transgender people who have experienced pregnancy. These are analysed and a suggesstion for psychomotor intervention is made on the basis hereof.

The analysis showed that the informants had experiences of pregnancy that are unique to the individual by virtue of their gender identity, as well as experiences that are typical of pregnancy. In particular, the stress of meeting the outside world was highlighted.

In addition, findings suggest a resourceful informant group that copes with challenges in a appropriate way. Results indicate that psychomotor therapy is highly relevant for this target group, as well as transgender people in general.

Further research in this area is suggested, particularly with a view to examining the discourse surrounding transgender people and pregnancy.

Hey! Kontakt mig

Ønsker arbejde i
Region Midtjylland

Telefonnummer
+45 27633987

E-mailadresse
mvinthers@gmail.com

Malene Vinther Søndergaard

Malene Vinther Søndergaard
Psykomotorisk terapeut


ANDRE BACHELORPROJEKTER

Hvad er psykomotorik?

Få indsigt i hvad en psykomotorisk terapeut arbejder med til dagligt.

Læs hele artiklen her

Er du behandler?

Opret dig som behandler her på hjemmesiden og vær synlig.

Opret en profil nu

LOGIN