Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Bachelorprojekt om fædres oplevelse af graviditetsforløbet

Præsentation af projektet

Skrevet af
Michael Storgaard Johannesen, Michelle Kempel Jensen, Daniel Rasmus Løkkegaard.

VIA University College, Campus Randers. Bachelorprojekt - Psykomotorikuddannelsen

Projektet undersøger, hvordan vi som psykomotoriske terapeuter kan understøtte faderens følelseshåndtering og overordnede oplevelse gennem psykomotorisk inspireret fødselsforberedelse. Projektet er en kvalitativ undersøgelse, som gør brug af en hermeneutisk tilgang for at undersøge, hvordan faderen forstår og oplever fænomenet. Empirien er indsamlet gennem semistrukturerede enkeltmandsinterviews med to nybagte fædre.

På baggrund af en deduktiv tilgang til interviewet tager projektet afsæt i følgende teorier: følelser, følelseshåndtering, coping og Oplevelse af Sammenhæng (OAS). Den indsamlede empiri undergår herefter analyse og fortolkning for at forstå, hvordan den nybagte fader håndterer sine følelser under graviditeten.

Projektet vil ligeledes undersøge, hvad fædrene individuelt mener, de manglede under graviditetsforløbet, som kunne hjælpe til fremtidige interventionsmuligheder for den psykomotoriske terapeut. Forforståelsen bærer præg af, at vi mener, der er behov for mere fokus på manden under graviditeten, da hovedvægten primært har været på den gravide og barnet. Analysen og fortolkningen viser et øget behov for at italesætte, hvad der fylder hos fædrene selv, og et forum at dele det i i højere grad end den øvrige del.

Daniel Rasmus Løkkegaard

Som psykomotorisk terapeut brænder jeg for, at formidle krop og psyke-sammenhænge på en sundhedspædagogisk måde. Jeg ser det som et folkeoplysningsarbejde.

Daniel Rasmus Løkkegaard, psykomotorisk terapeut

Projektet i praksis

Her er nogle udpluk fra vores BA, som taler ind i, hvordan praksis kunne udfoldes.

"Den psykomotoriske terapeut undervises ligeledes i før- og efterfødsel samt obstetrik. Psykomotorisk fødselsforberedelse har grundlæggende kroppen og psyken som omdrejningspunkt (Lindhardt, 2019). Fødselsforberedelsen bærer præg af holisme og muliggør at arbejde med det hele menneske og dets psykosomatiske udfordringer. Desuden adresseres faderen i forberedelsen frem for blot den gravide" (side 35 i BA).

"Det psykomotoriske fødselsforberedende forløb kan blandt andet fokusere på arbejdet med kroppen. Afspændingspædagog Ane Moltke (2001) definerer bevidstheden om egen krop, kropslige reaktioner, funktioner og muskulære spændingstilstande som kropsbevidsthed og følelser, drømme, forestillinger og fantasier som kropsoplevelsen. Det tilsammen skaber individets kropsopfattelse (Moltke, 2001, s. 13-14). Yderligere kan det psykomotoriske fødselsforberedende forløb suppleres med psykoedukation om faderens egen identitetsforandring for at klæde ham på til forløbet gennem arbejdet med sig selv. Med udgangspunkt i Moltkes (2001) definition af kropsbevidsthed kan vi begrunde, at faderen kan blive opmærksom på kroppens signaler og kropslige reaktioner gennem psykomotorisk fødselsforberedelse. Dermed skabes muligheden for et større grundlag til at mærke emotioner fysisk i kroppen som værende det kropslige udtryk af følelserne. Psykomotorisk praksis vil derfor kunne understøtte fædrene i at mærke og håndtere sine følelser ved at arbejde kropsligt med dem selv og derved styrke følelseshåndteringen. Endvidere kan det potentielt bidrage til at øge faderens self-efficacy (Bandura, 1997) samt muliggøre en håndtering af sine følelser, og en øget oplevelse af sammenhæng (Antonovsky, 2000)" (side 36 i BA).

"Et mere praktisk fokus i forløbet kunne være viden og redskaber til berøringens virkning. Et eksempel på kropslige øvelser, faderen kunne lave til den psykomotoriske fødselsforberedelse, kunne være massageøvelser. Her vil han få indsigt i, hvad berøring kan bidrage med i hverdagen, samt hvordan berøring kan påvirke en selv og dem, man er i kontakt med. Ved at lave øvelser, hvor deltagerne kan få erfaringer med forskellige slags berøringer, gives der mulighed for at erfare, hvad berøring kan stimulere. “Ved at stimulere forskellige sensoriske nerver i huden, kunne det fremkalde enten kamp-flugt-reaktionen eller ro-hvile-reaktionen" (Moberg, 2018, s. 113). Det vil være forskelligt, hvornår hvilke reaktioner vil være hensigtsmæssige at aktivere. Når individet rører ved et par ømme muskler, stimuleres forskellige sensoriske nerver, der udsender signaler om berøring og behagelig varme til centralnervesystemet. Dette resulterer i, at blodtrykket og koncentrationen af stresshormoner falder (Moberg, 2018, s. 112). Samtidig vil indholdet af de hormoner, der i mave-tarm-kanalen styres af det parasympatiske nervesystem, stige. Dette vil eksempelvis være koncentrationen af insulin og oxytocin (Moberg, 2018, s. 112). Ved at faderen får en viden omkring berøringens virkning på kroppen og nervesystemet, får han viden og øvelser til at berolige sig selv, og derved hans gravide, så han oplever, at han bidrager under forløbet.

Akasha argumenterer for at “Målet for arbejdet med kropsbevidsthed og med at kunne genkende, rumme og udtrykke følelser hensigtsmæssigt er at opnå en bedre balance mellem krop og emotion.” (Akasha, 2003, s. 135). Ved at faderen får øget kendskab til kroppen vil det påvirke kropsopfattelsen og derved håndteringen af hans følelser.

Diskussionen må dermed kunne give anledning til refleksion over, om tilgangen til faderen i praksis skal ændres, og om den psykomotoriske terapeut skal medtænkes i et fremtidigt tværprofessionelt tilbud til vordende fædre" (side 37 i BA).

Hey! Kontakt mig

Ønsker arbejde i
Region Midtjylland

Telefonnummer
+45 24280064

E-mailadresse
dlrsan12@gmail.com

Daniel Rasmus Løkkegaard

Daniel Rasmus Løkkegaard
Psykomotorisk terapeut


ANDRE BACHELORPROJEKTER

Hvad er psykomotorik?

Få indsigt i hvad en psykomotorisk terapeut arbejder med til dagligt.

Læs hele artiklen her

Er du behandler?

Opret dig som behandler her på hjemmesiden og vær synlig.

Opret en profil nu

LOGIN