Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • BA-projekter
  • /
  • Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – Kropsbevidsthed som redskab

Forebyggelse af stress på arbejdspladsen – Kropsbevidsthed som redskab

Præsentation af projektet

I følgende projekt undersøges hvordan en psykomotorisk workshop med fokus på stressforebyggelse påvirker kontoransattes selvoplevede stressniveau og vurderede kropsbevidsthed. Undersøgelsesdesignet er kvantitativ positivistisk, nærmere et kvasi- eksperiment uden kontrolgruppe.

Den udvalgte teori tager udgangspunkt i arbejdsrelateret stress og kropsbevidst, samt koblingen af de to. Dataindsamlingsmetoden er selvadministrerede spørgeskemaer disse er udfyldt før og efter interventionen. Disse skemaere er udarbejde på baggrund af Cohens’10 Perceived Stress Scale samt Multidimensional Assessment of interoceptive Awareness.

Besvarelser beroer på 66 respondenter i præ-analysen og 47 i post-analysen.
I databehandlingen har vi fokuseret på variablene med den største procentvise udvikling.

Undersøgelsens resultater viser en negativ korrelation mellem vurderet kropsbevidsthed og selvoplevet stress. Respondenterne har oplevet et fald i stressniveau og en stigning i kropsbevidsthed. Grundet fravær af kontrolgruppe kan vi dog ikke konkludere på workshoppen som udslagsgivende faktor. Undersøgelsen har desuden vist et behov for yderligere forskning på området.

Lea Bech

Kroppen hvisker, taler, råber og skriger, men hvornår lytter du?

Lea Bech, psykomotorisk terapeut

Projektet i praksis

Ud af bachelorprojektet, som Solveig Lawaetz og jeg har udarbejdet, er vores virksomhed opstået. Allerede inden vi var færdige med at skrive projektetfærdig, blev vi kontaktet af samarbejdsvirksomheden, de ville gerne booke flere workshops. Vores virksomhed Ivital, fik altså luft under vingerne.


I Ivital brænder vi for at klæde individer, grupper, ledere og organisationer på til at tackle kompleksiteten af stress. Ivitals mission er at knække den stigende stresskurve i Danmark gennem en kompetent, forskningsbaseret og helhedsorienteret tilgang til stressforebyggelse.

Ordet ’vital’ i Ivital er defineret som det bærende element, der får en organisme til at vokse, udfolde sig og trives. Det er netop vitaliteten, som vi brænder for at styrke i hele organisationen ved at styrke kendskabet til, hvordan I kan understøtte et bæredygtigt arbejdsliv, hvor høj arbejdsglæde, kvalitet og produktivitet eksisterer side om side.


Du skal være velkommen til at kontakte Ivital pr. mail eller er du nysgerrig på at følge Ivitals udvikling og få løbende indsigt og råd til din egen stressforebyggelse, så kan du følge os SoMe: LinkedinFacebook og Instagram.

Hey! Kontakt mig

Ønsker arbejde i
Region Midtjylland

Telefonnummer
+45 31316394

E-mailadresse
kontakt@ivital.dk

Lea Bech

Lea Bech
Psykomotorisk terapeut


ANDRE BACHELORPROJEKTER

Hvad er psykomotorik?

Få indsigt i hvad en psykomotorisk terapeut arbejder med til dagligt.

Læs hele artiklen her

Er du behandler?

Opret dig som behandler her på hjemmesiden og vær synlig.

Opret en profil nu

LOGIN