Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Bachelorprojekt om vinterbadning og kropsbevidsthed

Præsentation af projektet

I bachelorprojektet om vinterbadning og kropsbevidsthed er vi gået på opdagelse i, hvorvidt vinterbadning kan bruges som metode til at understøtte kropsbevidsthed. Projektet er foretaget ude i kulde, regn og blæsevejr på badebroer i Aarhus, hvor fire friske vinterbader har sagt ja til at gøre os klogere på, hvordan de mærker deres krop, når de vinterbader. Vi stiller os nysgerrige på, hvordan vinterbaderne bruger deres krop, når de hopper i det kolde vand, samt hvilke metoder de søger til, for at kunne være i det. Derudover hører vi om, de bruger lignende metoder til at klare udfordringer eller belastninger i hverdagen. Et lærerigt projekt, der samtidig har ført til en stor kærlighed for vinterbadning, kulde og gråt vejr.

Helena Lauridsen

Som psykomotorisk terapeut er det min opgave at guide til en opmærksomhed omkring hvad, der mærkes i kroppen, hvad det sansede kan betyde, og hvordan man kan handle herpå.

Helena Lauridsen, psykomotorisk terapeut

Projektet i praksis

Vores projekt retter sig mere mod et supplement eller en forbedring end en ændring af den nuværende praksis, fordi vinterbadning ikke i forvejen er en del af vores nuværende praksis. Vores resultater peger på at vinterbadning kan have en sundhedsfremmende effekt. Vi vil foreslå at bruge kulde eksponering, som indgangsvinkel til at arbejde både teori- og praksisorienteret med åndedræt, nervesystem, awareness, sansning osv. med deltagere og klienter i professions sammenhæng. Det kan bidrage med en metode til mærke kroppen og aktivere nervesystemet. Vinterbadning eller kulde eksponering kan tænkes at supplere de nuværende metoder til aktivering af sympatikus og stimulation af sanserne, da det desuden tyder på, at det er en optimal metode til dette. Det kan tyde på at vinterbadning kan bidrage til kontrastfulde skift i høj og lav arousal og kan derfor give os en hypotese om at vinterbadning især i sammenhæng med sauna, kunne bruges som metode til at træne arousalregulering. Vinterbadning kan generelt være relevant indenfor mange forskellige områder indenfor vores felt, som f.eks. stress, angst, misbrug og depression. Vi savner derfor mere undersøgelse af de terapeutiske virkninger af vinterbadning.
Vi vil anbefale brugen af vinterbadning, som en del af både individuelle- og gruppeforløb indenfor de fleste af vores områder og målgrupper. Det kunne tænkes som et supplement til vores forløb eller en metode til selvomsorg, således at klienterne kunne få et større udbytte af de psykomotoriske interventioner og samtidig er koldt vand tilgængeligt for de fleste.

Abstract in English

This bachelor project illuminates how winter swimmers experience that winter swimming supports their body awareness. In addition, it explains how they experience their options in the water and in their everyday life, as well as how we can use this knowledge in our psychomotor practice. This is investigated using 4 semi-structured hermeneutic research interviews of winter swimmers with different experience with winter bathing, as well as a research interview of a high school teacher who teaches psychomotor skills and winter bathing. By making use of hermeneutic analysis and interpretation, we have found that it suggests that the informants can use winter bathing to put words to their body, and that the cold water shifts the focus from the thoughts to the body. In addition, it may indicate that winter swimming can give them an increased sense of control and competence in their lives. However, there may be certain factors which may affect the prerequisites for this in an inappropriate way. In addition, it can be important that as a professional you pay attention to the dosage, the dialogue, the presence, the observations and the approach when you support others in using winter swimming therapeutically. The area is complex and requires further investigation.

Hey! Kontakt mig

Ønsker arbejde i
Region Midtjylland

Telefonnummer
+45 22615884

E-mailadresse
he_lauridsen@hotmail.com

Helena Lauridsen

Helena Lauridsen
Psykomotorisk terapeut


ANDRE BACHELORPROJEKTER

Hvad er psykomotorik?

Få indsigt i hvad en psykomotorisk terapeut arbejder med til dagligt.

Læs hele artiklen her

Er du behandler?

Opret dig som behandler her på hjemmesiden og vær synlig.

Opret en profil nu

LOGIN