Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Det følelsesmæssige ar efter kejsersnit

Præsentation af projektet

Projektet undersøger, hvilke følelser der kan opstå hos kvinder, der har født ved akut kejsersnit, og hvordan kvinderne under og efter fødslen håndterer disse følelser. Projektet ender ud i en handlingsvejledning om, hvordan den psykomotoriske terapeut kan støtte kvinden til øget mestring af de aktuelle følelser. Vi brugt en kvalitativ undersøgelse og lavet semistrukturerede interviews af 3 kvinder, der har født ved akut kejsersnit indenfor det sidste år.

Forskning viser, at kvinder, der har født ved akut kejsersnit, oplever flest svære følelser sammenlignet med at føde vaginalt, med sugekop eller planlagt kejsersnit, hvorfor projektet har fokuseret på denne målgruppe (Kjerulff & Brubaker, 2017). Cirka hver 4. kvinde føder ved kejsersnit i Danmark, og det er derfor en stor målgruppe, som kunne gavne af, hvad psykomotoriske terapeuter kan bidrage med – både i forhold til det fysiske aspekt af at genoptræne efter kejsersnit og det følelsesmæssige aspekt i at håndtere de følelser, som et akut kejsersnit kan føre med sig.

I vores interview og analyse af empiri har vi anvendt teori omhandlende copingstrategier af Richard Lazarus, teori om sammenhængen mellem det autonome nervesystem og følelser af Babette Rothschild og teori om følelsernes funktion, samt hvordan de påvirker kroppen og vores handletendenser af Mia Skytte O’tolle.

Vha. en induktiv analysemetode fandt vi frem til temaer, som med forskellige nuancer gik igen hos kvinderne. Kvinderne forbinder den vaginale fødsel med noget værdifuldt såsom styrke, at være urmenneske og magisk. Alle kvinderne oplevede sorg over tabet af den vaginale fødsel. Følelser som skyld og skam går igen, hvilket bl.a. afføder en mistillid til kroppens kunnen, at kunne tolke kroppens signaler og en selvkritisk indre dialog. Kvinderne oplever, at det er sværere at erkende, at de er blevet mor eller føle sig som en rigtig mor, fordi det har født ved akut kejsersnit. Desuden går det igen, at de har oplevet utryghed og kontroltab flere gange i forløbet, og de har derfor en krop, der er i højere alarmberedskab under og i tiden efter fødslen. Hos en enkelt af kvinderne er følelsen af vrede mest fremtrædende. Analysen viser, at mange sammensatte følelser viser sig hos disse kvinder, og at de som følge af at være blevet mor og operationspatient har nogle udfordrende rammer til at få taget hånd om og udtrykt de følelser, det akutte kejsersnit kan føre med sig.

Projektet er skrevet sammen med Laura Munkgaard Svendsen

 

Carina Lindholt Ludvigsen

Som psykomotorisk terapeut vil jeg have for øje, at kvinder der har født ved akut kejsersnit, kan have behov for støtte til at stimulere det parasympatiske nervesystem, da det kan virke følelsesregulerende og give de nødvendige ressourcer til at arbejde med de følelser, der kan være forbundet med fødslen.

Carina Lindholt Ludvigsen, psykomotorisk terapeut

Projektet i praksis

Projektet indikerer, at kvinderne har brug for støtte til, at den parasympatiske del af nervesystemet understøttes for at oprette mere balance, både fordi det kan være følelsesregulerende, og fordi de herigennem får ressourcer til at bearbejde følelser forbundet med fødslen. Samtidig har kvinderne et behov for at udtrykke følelserne, som bl.a. kan styrkes gennem kropslige øvelser, hvor kroppen får lov til at reagere og få afløb ved at aktivere sympaticus.

Følelser viser os mennesker, hvad der er værdifuldt for os. For at kunne identificere og handle på vores følelser er kroppen et vigtigt redskab, hvorfor disse kvinder kan gavne af at mærke følelserne i kroppen, og hvad følelserne kalder på af handling og behov. At sanse følelserne kropsligt kan styrke kvindens kropsbevidsthed og medvirke til, at kropsoplevelsen ikke fylder det hele, således kroppen gennem de fysiske sansninger bliver et fundament til at rumme store følelser - at have en krop af have det i. Vi foreslår at bruge åndedrætsøvelser til at komme i kontakt med følelserne, til at øve bevidst nærvær for at fremme accept af de følelser der er, psykoedukation om sammenhængen mellem nervesystemet og vores følelser samt hvad de forskellige følelser har af funktion og handletendens.

Abstract in English

This project focus on witch feelings an emergency ceasarean section can lead to and how the women cope with these feelings while they also navigate in motherhood. The project approaches the subject from the perspective of human science, and the data collection is created with the use of three semi structured interviews, that has undergone a thematic coding leading to five themes. The data is analysed with the use of three theories: coping strategies by Richard Lazarus, the connection between the nervous system and feelings by Babette Rothschild and theory about what functions our feelings have and how they affect the body and how then lead to different types of action in our lives.

The results shows that the feelings the women who gives birth with emergency ceasarean section are complex and that it takes resources to handle these feelings. On account of the results the project gives a suggestion for how the psychomotor therapist can support the women with coping with the feelings with the understanding of the connection between body and mind, and how to use the body as a resource to coping with the feelings.

Hey! Kontakt mig

Ønsker arbejde i
Region Midtjylland

Telefonnummer
+45 22743094

E-mailadresse
carinabettina@hotmail.com

Carina Lindholt Ludvigsen

Carina Lindholt Ludvigsen
Psykomotorisk terapeut


ANDRE BACHELORPROJEKTER

Hvad er psykomotorik?

Få indsigt i hvad en psykomotorisk terapeut arbejder med til dagligt.

Læs hele artiklen her

Er du behandler?

Opret dig som behandler her på hjemmesiden og vær synlig.

Opret en profil nu

LOGIN