Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Kontakt til kroppen giver ro og mulighed for at handle

Bente Klemmensen, selvstændig psykomotorisk terapeut

Jeg er psykomotorisk terapeut med egen klinik i Varde. Desuden underviser jeg i fødselsforberedelse.

Når folk ringer og får en tid hos mig, kan det for eksempel skyldes dårlig nattesøvn, angst, uro i kroppen, svimmelhed og generel utilpashed. Det er ofte stresssymptomer, der er svære at definere og hvor undersøgelser ikke har kunnet påvise nogen sygdom. Det er selvfølgelig en svær situation at være i.

Som psykomotorisk terapeut kan jeg ikke fikse tilstanden. Men jeg kan videreformidle min viden om kroppen og nervesystemet, så man får en forståelse af, hvorfor kroppen reagerer, som den gør. Ofte er det jo en helt naturlig reaktion på en belastning.

Og så kan jeg hjælpe med at etablere kontakt til kroppen igen. Måske har man i flere år haft forhøjet spændingsniveau i musklerne og trukket vejret overfladisk uden at vide det. I den slags situationer kan opmærksomhed og nogle simple øvelser være lidt af en aha-oplevelse. ’Det har jeg slet ikke lagt mærke til, jeg troede, jeg trak vejret dybt’, er en meget typisk reaktion.

Som psykomotorisk terapeut er min opgave ikke at diagnosticere eller fikse. Det er derimod at skabe et rum, hvor kroppen får plads og ro.

Bente Klemmensen, selvstændig psykomotorisk terapeut

Konkret viden hjælper mennesker

Jeg oplever gang på gang, at det hjælper folk at få noget konkret på deres situation, som ellers kan være lidt grå og udefinerbar. Både i form af viden, og også i form af konkret kontakt til deres krop.

Det betyder, at de nemmere kan være i deres liv på de præmisser, de nu engang har, og dermed får de også nemmere ved at træffe de valg, der hjælper dem.

Som psykomotorisk terapeut bruger jeg redskaber som afspændende behandling, der er en blid behandlingsform, der sænker spændingsniveauet i kroppen. Jeg taler med mine klienter, og jeg sender altid en læring eller en øvelse med hjem.

Refleksion er en helt afgørende del af den psykomotoriske behandling, for det er den, der kan hjælpe klienten til at træffe beslutninger, der er de rigtige for dem.

Når man får kontakt til kroppen og ord til at beskrive, hvad der sker, får man også mulighed for at handle.

Kroppen skal have plads og ro

Det er på en eller anden måde meget indgroet i vores samfund, at når vi ikke fungerer, som vi gerne vil, så går vi til lægen og forventer, at han har en diagnose og noget medicin. Vi ved også alle sammen, at det er vigtigt at sove godt, spise sundt og få motion, men det er umuligt at gøre alt det rigtige.

Som psykomotorisk terapeut er min opgave ikke at diagnosticere eller fikse. Det er derimod at skabe et rum, hvor kroppen får plads og ro. Man skal have en oplevelse, hvor det ikke handler om præstation. Når man får kontakt til kroppen og ord til at beskrive, hvad der sker, får man også mulighed for at handle.

Ro og plads er også i fokus, når jeg har mine efterfødselshold. Det er meget oppe i tiden, at nybagte mødre skal hurtigt i form, og der findes masser af hold, hvor det er i fokus. For mig handler det om at skabe et rum, hvor mor og barn kan finde hinanden.

Der sker så mange forandringer både fysisk og mentalt, når man bliver mor, og de forandringer kan ikke skilles ad.


Mød tre andre psykomotoriske terapeuter

Her arbejder psykomotoriske terapeuter

Privat praktiserende: Tilbyder behandling og/eller træningsforløb. Find en liste over behandlere i hele landet her

Skoler: Fokus på den kropslige tilgang og trivsel hos barnet, både på det individuelle plan men også på klasse- og familieplan.

Børnehaver: Trivsel for det enkelte barn bl.a. gennem gruppedynamiske processer.

Plejecentre: Gennem sansemotorik og brug af musik m.m. skabes ro og kropsligt nærvær for f.eks. borgere med sygdommen demens.

Jobcentre o.l.: Borgere hjælpes videre til beskæftigelse og uddannelse, bl.a. ved at lære at finde ro og overblik, få større indsigt i egne reaktionsmønstre og større kropsbevidsthed.

Flere steder inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Undervisning, behandling og rehabilitering. Arbejdsmiljø, ergonomi og personalepleje. Revalidering og rådgivning m.m.

LOGIN