Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Alle skal føle sig set og mødt, selv om de er i en gruppe

Anja Gadfelt, underviser på apa

Jeg er psykomotorisk terapeut, og jeg underviser i fødselsforberedelse, efterfødsel og babymotorikhold på apa (aftenskolen for psykomotorik og afspændingspædagogik). Det betyder, at jeg følger kvinderne og sidenhen også børnene til de bliver omkring 6 måneder.

Mine hold er typisk på 12-14 kvinder. Jeg møder dem i en periode af deres liv, hvor både deres krop og psyke er under forandring.

Som psykomotorisk terapeut er det vigtigt for mig at støtte deltagerne i at mærke sig selv i denne betydningsfulde del af deres liv. Jeg vil særlig gerne støtte dem i at blive opmærksomme på deres egne iboende ressourcer og få disse sat i spil. Men det kan også være vigtigt at mærke sine begrænsninger. Det kan fx være rent fysisk i forhold til, hvad de kan i graviditeten og efter fødslen. Det kommer også an på dagsformen. Der kan være gode og dårlige dage af forskellige årsager. På mine hold skal der være plads til at være den, man er, og komme med det, der nu fylder den pågældende dag. Derfor er der ikke noget facit, enhver skal finde sit eget tempo – og sin egen måde at gøre det på. Det gælder ikke kun, når vi laver fysiske øvelser, men også under selve fødslen og i særdeleshed i rollen som mor. Min opgave som underviser er her at guide og støtte deltagerne i denne proces.

Som psykomotorisk terapeut er det vigtigt for mig at støtte deltagerne i at mærke sig selv i denne betydningsfulde del af deres liv.

Anja Gadfelt, underviser på apa

Det gælder om at skabe et trygt rum med ro og nærvær

Min undervisning består – lidt forenklet – af vidensformidling, kropstræning, der kan tilpasses den enkelte, og en samtaledel. I samtaledelen gælder det om at skabe et trygt rum med ro og nærvær. Et rum hvor alle deltagerne føler sig set og mødt, selvom de er i en større gruppe. Jeg forsøger at støtte deltagerne i at bruge hinanden og dele erfaringer, og på den måde er det relationelle og fællesskabende arbejde en meget vigtig del af det, jeg laver.

Jeg forsøger altid at skabe forskellige muligheder i min undervisning, så jeg rammer bredt. Der kan være øvelser, der er fysisk krævende, øvelser, der er legende og sjove, øvelser, der styrker relationerne i gruppen og øvelser med ro og nærvær, hvor der er god tid til at mærke sig selv. I samtaledelen kan det være et oplæg fra mig, som vi snakker ud fra, eller deltagerne selv, der kommer med noget, der fylder eller interesserer dem. Så består min opgave i at være tovholder på gruppens snak og understøtte, at de får brugt hinanden og udvekslet erfaringer.

”På mine hold skal der være plads til at være den, man er, og komme med det, der nu fylder den pågældende dag”.

Sammenhængen mellem krop og psyke

Hele vejen igennem trækker jeg på min psykomotoriske baggrund, hvor der er fokus på sammenhæng mellem krop og psyke og den dybe respekt for det enkelte menneske. På apa bliver jeg løbende opdateret på min faglighed med efteruddannelser og relevante kurser. Derudover har jeg været i faget i så mange år, at det også er en meget erfaringsbaseret viden, der understøtter undervisningen.

Jeg har undervist hold siden 2004, så jeg har hørt tusinder af fødselsberetninger og mødt en masse fantastiske mennesker, og ikke to er helt ens. Mennesker er jo grundlæggende ret ens, men vi er også helt unikke og individuelle. Det synes jeg er interessant, og det er bl.a. drivkraften, der gør, at jeg bliver ved hold efter hold. Undervisningen er aldrig helt den samme, fordi jeg møder så mange forskellige mennesker. Det gør mig rigtig glad, når mine deltagere fortsætter med at ses som gruppe, efter holdet er afsluttet. Jeg ved, at nogle hold har haft glæde af hinanden i mange år. Når det sker, så synes jeg, at jeg sammen med holdet har opnået noget helt særligt.


Her arbejder psykomotoriske terapeuter

Privat praktiserende: Tilbyder behandling og/eller træningsforløb. Find en liste over behandlere i hele landet her

Skoler: Fokus på den kropslige tilgang og trivsel hos barnet, både på det individuelle plan men også på klasse- og familieplan.

Børnehaver: Trivsel for det enkelte barn bl.a. gennem gruppedynamiske processer.

Plejecentre: Gennem sansemotorik og brug af musik m.m. skabes ro og kropsligt nærvær for f.eks. borgere med sygdommen demens.

Jobcentre o.l.: Borgere hjælpes videre til beskæftigelse og uddannelse, bl.a. ved at lære at finde ro og overblik, få større indsigt i egne reaktionsmønstre og større kropsbevidsthed.

Og flere steder inden for sundhedsfremme og forebyggelse. Undervisning, behandling og rehabilitering. Arbejdsmiljø, ergonomi og personalepleje. Revalidering og rådgivning m.m.

LOGIN