Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Internationalt arbejde

Psykomotorik er et internationalt fag, og Danske Psykomotoriske Terapeuter arbejder på tværs af landegrænser.

European Forum of Psychomotricity

Danske Psykomotorike Terapeuter er medlem af EFP (European Forum of Psychomotricity). DAPs formand, Ditte-Marie Post, er desuden næstformand i organisationen.

Læs mere om European Forum of Psychomotricity her

OIPR

Vi er også medlem af OIPR (International organization of Psychomotricité and Relaxation).

OIPR afholder blandt andet verdenskongres for psykomotorik – i 2019 foregik det i Montevideo i Uruguay. Læs artiklen ‘Det psykomotoriske hus’ i mange former

LOGIN