Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • Kurser
  • /
  • Tryghed i arbejdet med dybe psykomotoriske processer

Tryghed i arbejdet med dybe psykomotoriske processer

Af Siif L. E. Skovenborg, maj 2023

Hvorfor lærer vi ikke at arbejde dybere med psykomotorisk procesarbejde i den individuelle psykomotoriske terapi? Stine T. Andersen startede en tråd om dette emne i facebookgruppen for psykomotoriske terapeuter i februar 2021. Det skabte stor debat og viste, at der var behov for videreuddannelse af både nyuddannede og garvede psykomotoriske terapeuter i at komme ud over ”1: Berøringsangst med fx traumer og håndtering af dybere følelser i kropsarbejde under uddannelsen. 2: At man hele tiden selv skal opfinde “redskaber” og ikke har meget konkret at låne sig op ad. 3: At der ikke findes nogen form for “mesterlære”, klinisk praksis og mulighed for at følge mere erfarne og 4: manglende mulighed for at specialisere sig i de mange retninger”, som Stine T. Andersen skrev i tråden.

For at dække dette behov tog jeg, i samarbejde med DAP, initiativet til efteruddannelsen til psykomotorisk procesterapeut. Det første hold gennemførte uddannelsen i 2022, og i efteråret 2023 udbydes den endnu en gang.

Terapeutisk fordybelse gennem efteruddannelsen til psykomotorisk procesterapeut

I stedet for at tage en psykoterapeutisk uddannelse, hvor man bl.a. lærer at håndtere følelsesmæssigt svære tilstande, kan vi med psykomotorisk terapi i samspil med narrative, metakognitive og fænomenologiske tilgange udvide den psykomotoriske redskabskasse. Ud over gennemgang af teknikker og metoder gøres der brug af mesterlære, hvor vi arbejder procesterapeutisk med deltagerne i forløbet, som på den måde oplever det psykomotoriske procesarbejde på egen krop.

Kirsten, der deltog i det første uddannelsesforløb, udtaler: ”Jeg er klædt på til at starte, være med og afslutte dybe terapeutiske processer koblet på den psykomotoriske praksis”. Gitte, der også deltog på uddannelsen, siger, at: ”Det har gjort et kæmpe indtryk, hvor meget interventionerne betyder for den enkelte. Det rykker altså, hvor det sker med så forholdsvis små interventioner”.

Hvis du også vil være klædt på til at varetage dybere terapeutisk arbejde og lære, hvordan man med små interventioner kan skabe forandring hos klienten, kan du læse videre om de enkelte moduler nedenfor.

Kroppen mødes nysgerrigt, nærværende og fænomenologisk med enkle greb

På den første weekend på efteruddannelsen arbejder vi med den fænomenologiske tilgang i den manuelle behandling, og der er også fokus på det fænomenologiske interview, hvor man virkelig nørder den nysgerrige undersøgende tilgang til klientens perception med stor grad af detaljer.

Evy, som deltog i det første forløb, beskriver det på følgende måde: ”Det vigtigste, jeg tager med, er helt klart vigtigheden af nærvær. Siff formåede i en øvesituation med “tilskuere” at guide mig til forløsning af et næsten 30 år gammelt traume, uden jeg ænsede andet end relationen os i mellem.”

I denne øvesituation på efteruddannelsen, hvor tilskuerne var de andre deltagere, arbejdede vi med manuel behandling og lod gennem den fænomenologiske tilgang Evy møde et område i kroppen på en nænsom måde, hvor vi hele tiden sikrede, at Evy kunne være nærværende tilstede og kunne rumme de følelser og sansninger, der opstod. Evy beskriver videre:

”Undervisningen viser med al tydelighed, hvor meget der fortsat er at lære, men også hvor meget vi allerede kan blot med ændrede fortegn, fx via den fænomenologiske tilgang”.

Således bygger procesterapeutuddannelsen videre på den psykomotoriske/afspændings-pædagogiske grunduddannelse.

Kraften i det ubevidste

På procesterapeutuddannelsen får man redskaber til, hvordan man kan føre klienten ind i psykisk og fysisk svære processer og sikre, for eksempel gennem brug af selvberoligende teknikker og opbygning af mentale ressourcer, at klienten kan gå ind og ud af processen. Det skaber en tryghed og parathed til at møde fastlåste og ubehagelige fænomener i kroppen, det ubevidste og i tankemønstre og skabe forløsning, liv og flere muligheder for klienten.

En studerende på KP har også deltaget i uddannelsen. Hun fortæller:

”Jeg har hver gang lært mig selv bedre at kende. Jeg har følt mig støttet i at gå ind og ud af de processer, vi nu selv kan hjælpe vores klienter med. Jeg var især personligt inspireret efter at have arbejdet med mine egne ressourcer gennem den narrative del”.

De narrative tilgang er særlig relevant, når man skal arbejde med de psykiske aspekter, der befinder sig i den ubevidste del af sindet. Gamle mønstre og ubearbejdede oplevelser aktiveres, når man bliver trigget. Det kan eksempelvis være en oplevelse af svigt eller mobning som barn, der aktiveres, når man bliver afvist som voksen og kan give stærke og svære følelser og reaktioner, der belaster personen.

Når vi går ind og arbejder med det ubevidste, er symbolsprog et stærkt redskab. Vi arbejder for eksempel med ’indre barn’ og med at give de fortrængte problematikker, også kaldet skygger, karakterer gennem brug af kreative tilgange med farver, former og figurer. Når disse belastede aspekter af psyken møder psykiske ressourcer, som for eksempel illustreres gennem heltekarakterer, kan der ske dybe forløsninger, og det, som til at begynde med var et fastlåst mønster, kan vendes til kraft og autenticitet. Da dette aspekt af det psykomotoriske arbejde kan være nyt for mange, vil vi bruge to weekender på at arbejde med det ubevidste.

Foto fra 1. dag på modul 2, hvor vi arbejder med det ubevidste.

Overbevisninger om os selv, andre og verden styrer vores tolkning og vores indre tilstande

Tænkning, overbevisninger og værenstilstande er endnu en væsentlig brik at arbejde med i helhedsbilledet. Overbevisningerne fodrer nemlig vores tænkning. Har vi negative overbevisninger, bliver vores tænkning negativ, giver ubehagelige følelser og kropstilstande og belaster eller komplicerer vores relationer. Mange er ikke bevidste om, hvordan dette samspil virker, og på uddannelsen hjælper de kognitive og særligt metakognitive tilgange til at forstå og ændre tankemønstre.

Vi beskæftiger os på modul 4 også med sindstilstande og i særlig grad med værenstilstanden. Når vi er i væren, kommer vi ud af tænkning og får en distance, der hjælper med at håndtere både tanker og følelser. Teknikkerne hjælper klienter til at komme ud af tankemylder, dårligt selvværd, angst, bekymringer mm.

Forside fra modul 4 om tænkning, kognition og væren.

Psykomotoriske polariteter og kropsterapi

I det 5. og sidste modul arbejder vi med polariteter for at øge bevidstheden om og arbejde os ud af fastlåsthed i en hyper- eller hypotilstand hen mod den psykomotoriske frihed i bevægelsen fra eksempelvis opspændt til afspændt og alarmberedskab til ro.

Udsnit af psykomotoriske polariteter, der gennemgås på modul 5.

Gitte beskriver, hvad arbejdet med polariteter har betydet for hende: ”Polariteterne giver særlig mening for mig, som en super måde at komme ind på vigtige områder, som man måske ikke engang selv er klar over (inklusive mig selv)!”

På modul 5 arbejder vi os ud af hyper- og hypotilstande gennem åndedrætsøvelser og kropsterapeutiske teknikker som grounding, centrering samt kontakt/afgrænsning, der inddrager de sociale aspekter. På den måde får vi arbejdet direkte med samspillet mellem krop, psyke og det sociale.

Hvad får man ud af at deltage på procesterapeutuddannelsen?

Her lader vi de tidligere deltagere udtale sig:

”Hver weekend har haft sit spændende fokus, som på hver sin måde kan bruges på arbejdet og i sociale sammenhænge”, Kirsten.

”Jeg er dybt imponeret over mængden af information på en måde, der bliver håndgribelig. Selv om det bliver fortalt til hovedet, er der en super god afveksling, så alt bliver mærket og afprøvet. Et fantastisk nærvær og så autentisk”, Evy.

”Uddannelsen kan klart bidrage til en professionaliseret opgradering af det psykomotoriske arbejde”, Gitte.

Vil du vide mere om efteruddannelsen til psykomotorisk procesterapeut?

Er du interesseret i at høre mere, afholdes der et online infomøde onsdag d. 24. maj 2023 kl. 19. Du kan finde zoomlinket og mere info lige her.

Efteruddannelsen bliver både tilbudt i København og i Vejle. Hvis du vil læse mere om indhold og datoer for efteruddannelsen, så læs mere under den by, du ønsker at tage efteruddannelsen i:

LOGIN