Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • Kurser
  • /
  • KBH: Efteruddannelsen til psykomotorisk procesterapeut

Efteruddannelsen til psykomotorisk procesterapeut

Efteruddannelsen foregår i København over 5 weekender med mødetiden 10-17 lørdage og 09.00-13.00 søndage og med start efteråret 2023.

Ved psykomotorisk procesarbejde arbejdes der med klienten i kortere og længere udviklende psykomotorisk forløb med afsæt i fænomenologiske, narrative, kropsterapeutiske, kognitive og metakognitive tilgange, hvor klienter med mange forskellige slags problematikker kan gå i proces og forstå sig selv, kroppen og samspillet mellem krop, sig selv og andre på en dybere måde og gøre sig fri af uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre. Der er fokus på samtale, manuelle teknikker og øvelser med forskellig vægt i de 5 kurser.

Du kommer selv til at afprøve teknikkerne, og det betyder, at du selv kan opleve at komme i proces i løbet af kurserne. I alle kurser er der fokus på ressourcer og mestring, sådan at du og klienten lærer at mestre at gå ind og ud af processen med brug af f.eks. kropsanker og andre beroligende teknikker, så klienten ikke overvældes i processen.

Kurserne tages i sammenhæng og henvender sig til psykomotoriske terapeuter og studerende, som har påbegyndt 3. år på studiet. Ved gennemførsel af minimum 4 af de 5 kurser kan man erhverve efteruddannelsesbeviset med titlen: Psykomotorisk procesterapeut.

> Lige her kan du høre tre tidligere deltagere fortælle om, hvad de har fået ud af tage efteruddannelsen.

Kursus 1 – Med kroppen i centrum: procesarbejde i den psykomotoriske manuelle terapi med et fænomenologisk afsæt

Denne kursusgang arbejder vi med begreber som væren, accept, containing, nærvær og fænomenologisk fordybelse, hvor klienten gennem samtale, øvelser og greb (der er stor vægt på den manuelle del i dette kursus) kommer på opdagelsesrejse i de fænomener og følelser, som opstår i krop og psyke. Efter dette kursus vil du kunne tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med de kropslige og følelsesmæssige fænomener (uro/klumpen i maven, tomhedsfølelse, specielle kropsoplevelser, svære følelsesreaktioner osv), som kan holde klientens krop og psyke fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre.

Kursus 2 og 3 – Med det ubevidste i centrum: procesarbejde i den psykomotoriske terapi med afsæt i narrativer

Disse to kursusgange arbejder vi med de uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre/overbevisninger, som styrer klienten fra ubevidste dele af nervesystemet. Vi arbejder med begreber og metoder som indre barn, storytelling med karakterer og indre drømmerejser. Der er fokus på samtaledelen og guidede øvelser på dette kursus. Det ubevidstes sprog er billed- og symbolsprog og gennem afspænding og visualiseringsøvelser kan man forstå og påvirke klientens måde at navigere i forhold til sig selv, andre og verden og skabe meningsfulde sammenhænge. Efter dette kursus kan du tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med de psykiske fænomener (dårligt selvværd, angst, utryghed med andre, forstyrrelser i forhold til kropsbilledet mm), som kan holde klientens krop og psyke fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre.

Kursus 4 – Med tænkning i centrum: procesarbejde i den psykomotoriske terapi med vægt på kognitive og metakognitive teknikker

Denne gang arbejder vi med de uhensigtsmæssige og fastlåste mekanismer i klientens tænkning. Vi arbejder med begreber som selvet, opmærksomhed, accept, overbevisninger og handling. Der er fokus på samtaledelen og øvelser på dette kursus. På dette kursus arbejder vi med at hjælpe klienten til at skelne selvet fra tanker, billeder, følelser og kropslige oplevelser, sådan at klienten i højere grad kan observere frem for at identificere sig med fænomenerne og dermed skabe mulighed for at reflektere og skabe nye muligheder for at handle og opnå mestring af tankemæssige processer. Efter dette kursus kan du tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med de psykiske fænomener (tankemylder, dårligt selvværd, angst, bekymring osv.), som kan holde klientens psyke og krop fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre.

Kursus 5 – Samspillet mellem krop, tænkning og det ubevidste i centrum: procesarbejde i den psykomotoriske terapi med vægt på kropsterapeutiske tilgange

Denne gang arbejder vi med det komplekse samspil mellem krop, tanker og det ubevidste. Vi arbejder med begreber som polariteter, kropsbevidsthed, kropsoplevelse og kropsopfattelse samt kontakt/afgrænsning, grounding og centrering. Der er særligt fokus på den manuelle behandling, samtale og øvelser denne kursusgang. På dette kursus hjælper vi klienter med at møde de negligerede/fastlåste steder i kroppen gennem brug af holding (længerevarende samlende greb), vedvarende stræk, længerevarende stillinger og med brug af stemmen samt enkelte åndedrætsteknikker. Efter dette kursus kan du tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med krop-/psyke-fænomener (fastlåste spændinger, blokerede kropsområder, åndedrætsproblematikker osv.)

Tilmelding

Dato
23. sep. 2023

Underviser
Siff Skovenborg

Pris
13.000 kr. for medlemmer
16.700 kr. for ikke-medlemmer

Om underviseren

Siff L. E. Skovenborg (1965) er uddannet på Skolen for Kropsterapi og Afspænding (1995) og er cand.comm. (2003) og har i ca. 25 år arbejdet med individuel psykomotorisk terapi og undervisning.

I dag har hun virksomheden Kropsliv.dk, hvor hun udbyder individuel psykomotorisk terapi på Sydhavsøerne med speciale i kroniske smerter, angst og senfølger.

Derudover er der en tilhørende forlagsvirksomhed, og der udbydes fagprofessionelle kurser i København og Jylland.

Siff har tidligere været lektor på psykomotorikuddannelsen i Hillerød (2009-2017) og har der været med til at udvikle fagets indhold og tilgange med særlig fokus på nyere evidensbaseret viden sat i spil med de traditionelle øvelser, behandling og faglige grundbegreber.

Hvornår

  • Modul 1: 23.-24. sep. 2023
  • Modul 2: 4.-5. nov. 2023
  • Modul 3: 13.-14. jan 2024
  • Modul 4: 24.-25. febr. 2024
  • Modul 5: 6.-7. april 2024

Sted

Mindful Moving, Bogholder Allé 58, 2720 Vanløse

Pris:

13.000 kr. for medlemmer

16.700 kr. for ikke-medlemmer

Det er muligt at betale i rater.

Tilmeldingsfrist den 8. september 2023

 

Startet

 

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Rikke Aastrup Jensen, raj@dap.dk.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN