Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Sund stemme hele livet

I min verden er stemmen et skatkammer fuld af uopdagede ressourcer, og en muskel, som bliver påvirket af både krop, psyke og åndedræt. Kort fortalt: Stemmen er en genvej til en transformation, som mange af os har til gode at udforske.

November 2022

Af Charlotte Nurse Lahrmann, psykomotorisk terapeut og stemmecoach

Ved vi nok om vores egen stemme? Hvordan den fungerer, ser ud, hvor i kroppen den befinder sig, eller hvordan vi passer på den? Uanset om vi bruger stemmen professionelt eller privat, mener jeg, det er essentielt at elske og acceptere lyden af sin egen stemme, da den repræsenterer og præsenterer os for vores omverden

”Stemmen er medfødt, og derfor ikke noget vi kan ændre på”

Sådan er vi mange, der tænker. Men vores stemme er en muskel, der på lige fod med andre muskler i vores krop kan trænes og derved opnå større styrke, gennemslagskraft og klang – noget stemmen mister med alderen.

Vi har alle et forhold til vores stemme. For nogle er det en medfødt gave af vellyd, mens andre har et lidt anstrengt forhold til lyden af deres egen stemme. Mange af os har oplevet, hvordan nervøsitet og følelser påvirker vores stemme. Men uanset hvordan vi forholder os til vores stemme, fortjener den opmærksomhed og træning, så vi derved kan bibeholde en sund og klangfuld stemme gennem hele livet.

”Vores stemmer fortæller meget om, hvem vi er”

Det er en påstand, men vi har nok alle oplevet at danne os et indtryk af en person baseret alene på lyden af vedkommendes stemme. Hvis stemmen er skinger, lukker vi af for ordene og hører således ikke budskabet.

Er stemmen derimod dyb og klangfuld, føler vi os trygge og derved mere modtagelige for det, der bliver sagt. Stemmen sladrer om vores følelser og afslører, hvordan vi har det i en given situation, og vi bliver genkendt alene på lyden af vores stemme.

Sund stemme hele livet

Vi kommunikerer dagligt via vores stemme, men alligevel er stemmen noget, som mange af os aldrig overvejer at træne eller udforske. Stemmen er en muskel, og det er derfor en god investering at holde stemmen aktiv og stærk gennem træning – og med alderen har stemmen brug for at blive vedligeholdt og motioneret. Aldersprocessen rammer vores stemmemuskel på samme måde som andre muskler i kroppen. Førhen har vi betragtet alderdomsændringer i stemmen som uundgåelige. Faktum er, at når vi bliver ældre, sker der fundamentale ændringer i kroppen, som ofte modificerer stemmens klang og til tider medfører en uønsket vibrator. Hertil kommer nedsat åndedrætskontrol, let ved at blive forpustet og stemmetræthed. Skønt nogle af disse ændringer er uundgåelige hos en del af os, er de ikke udtryk for uoprettelig svækkelse. Faktisk viser det sig, at man, efterhånden som vores forståelse af aldringsprocessen forbedres, kan komme mange af disse forandringer i forkøbet eller ligefrem genoprette de svækkede områder. Faktisk er det muligt at træne sin stemme, så den kan holde sig stærk og sund gennem hele livet.

”Med alderen mister vores stemme klang, styrke og gennemslagskraft”

Med alderen mister vi muskelmasse, fleksibilitet og styrke. Lader vi stå til, vil en alderssvækkelse af stemmen indtræde hurtigere og med en større hørbar effekt. Gennem vores voksne liv vil talestemmen gradvis bliver dybere. For kvinders vedkommende fortsætter denne proces gennem hele livet, mens talestemmens grundfrekvens hos mænd falder jævnt til omkring 50-årsalderen, hvorefter mandens stemmeleje gradvist bliver højere. Dette skyldes, at mænds testosteron niveau sænkes med alderen, hvilket medfører tab af muskelmasse. Dette påvirker også muskelmassen i stemmelæberne, hvilket kan resultere i en lysere stemme. Kvinder derimod oplever en hormonel indvirkning på stemmen, der medfører tykkere stemmelæber og derfor en mørkere stemme, dog med deraf følgende nedsat fleksibilitet. Dette medfører, at de høje toner bliver svære at nå eller helt forsvinder. Også de hormonelle påvirkninger af stemmen, kan modvirkes ved træning og vedligeholdelse af stemmen.

Bliver en stemme ”gammel”?

Vi har sikkert alle været overraskede over at høre en stemme i radioen lyde meget yngre, end personen viser sig at være. Det er svært at kategorisere mennesker på baggrund af deres kronologiske alder. En biologisk målemetode er mere brugbar, idet den tager hensyn til det enkelte individs individuelle fysiske kondition. Forskning anerkender, at mens den krologiske alder skrider uundgåeligt fremad, kan vi forsinke den biologiske aldring ved træning og gode vaner, hvilket også gælder alderens påvirkning på stemmen.

Forskning viser altså, at stemmen ved træning kan vedligeholdes på et mere optimalt niveau end forventet hele livet igennem. Er man derfor en glad aktiv korsanger, er der ingen grund til at indstille den livgivende sang, når man kommer op i 70-80-årsalderen, hvis bare man sætter ind med en målrettet stemmetræning. Gerne forebyggende, men det er heldigvis aldrig for sent at begynde at træne sine muskler.

Aldersbetingede stemmegener, er en problematik, Jette Clauson-Kaas, forhenværende rektor for Seminarium for Afspændingspædagogik, kender til. Jette er en aktiv kvinde på 75 år, som stadig underviser inden for sit fag, psykomotorik. For år tilbage begyndte Jettes stemme at opføre sig anderledes. Hun hostede uden at være syg og blev hæs midt i en samtale. I perioder fandt hun det ligefrem anstrengende at tale. Hæsheden var især generende om morgenen, hvor meget af hendes undervisning foregår. Efter nogle måneder uden bedring opsøgte hun sin læge. ”Du fejler ikke noget, men vi ældes på forskellig vis, og du er ramt på stemmen”, var lægens besked.

Jette, lettet over ikke at fejle noget alvorligt, havde svært ved at acceptere at skulle leve med hoste og hæshed. Både hendes professionelle virke som underviser og hendes sociale liv blev generet og hæmmet. Det påvirkede hendes kommunikation med omverdenen og forhindrede hende i at udtrykke sig. ”Det opleves som at lægger låg på, hvem jeg er”, fortæller Jette. ”Når man som jeg, ofte går i teater og i operaen, er tasken altid fuld af hostedæmpende bolsjer, som jeg sidder og roder med i forsøget på at dæmpe hosten. Det er brandirriterende”.

Er man blevet alene og måske også på pension, oplever mange ældre, at de bruger deres stemme mindre end før, hvorefter ”use it or loose it”-effekten sætter ind. Heldigvis kan stemmemuskler genoptrænes uanset alder, og det er på den måde muligt at opretholde stemmens kraft og styrke.

Jette er nu begyndt at træne sin stemme ca. 10 minutter dagligt. Hun følger et træningsprogram baseret på forskellige stemmelyde, der alle skaber muskelaktivitet. Herved opnås en målrettet træning af stemmelæbemusklerne og små præcisionsmuskler i og omkring strubehovedet. Uden en effektiv vejrtrækning fungerer stemmen ikke optimalt. Træningen fokuserer derfor også på åndedræt og diafragma (mellemgulvsmusklen) – den primære åndedrætsmuskel. Jette håber på, at der i fremtiden vil være et større fokus på stemmen. Den kan så meget mere end mange af os tror, og hvis ikke vi tør udforske alle dens facetter, svarer det til aldrig at ville løbe, når nu man kan gå. Og på den anden side – hvis vi løb en lille tur ind i mellem, ville vi kunne gå så meget længere. Dét er da værd at udforske.

Hvad er presbyfoni?

Presbyfoni er aldersbetinget og opstår, fordi stemmelæberne og den slimhinde, som ligger oven på stemmelæberne, mister sin fylde (atrofi). Stemmekvaliteten ændrer sig, og din stemme bliver svagere. Du kan føle, at det er anstrengende at tale, og selv en mindre stemmebelastning kan medføre stemmesvigt. Behandlingen af presbyfoni består af stemmetræning, hvor der fokuseres på at genoptræne stemmen gennem lyd. Herved øges stemmens fleksibilitet og stamina.

Hvem er Charlotte Nurse Lahrmann?

Charlotte Nurse Lahrmann er uddannet Psykomotorisk terapeut (DAP) og Stemmecoach fra Voice Coach Academy ved Klaus Møller.

Charlotte Nurse Lahrmann afholder sammen med DAP en webinar-serie med titlen ”Vores fantastiske stemme” d. 2. og 8. februar. Læs mere her.

LOGIN