Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

  • Forside
  • /
  • Kurser
  • /
  • Psykomotoriske grundøvelsers fantastiske muligheder – i bevægelse og behandling

De psykomotoriske grundøvelsers fantastiske muligheder – i bevægelse og behandling

Vi vil gerne invitere alle, der gerne vil arbejde med psykomotoriske grundøvelser og udforske grundøvelsernes kvalitet i arbejdet med klienter, om det er på hold, individuelt eller i psykomotorisk behandling, til en dag fyldt med inspiration.

Kurset henvender sig til alle med interesse og nysgerrighed på grundøvelserne, om det så er et kærligt gensyn, en brush-up eller en helt ny verden, der åbner sig, så vil vi bestræbe os på at favne bredt.

De psykomotoriske grundøvelser set i et historisk perspektiv betyder, at nogle psykomotoriske terapeuter har dem med sig som en del af deres DNA, mens andre bruger dem i mindre grad og andre igen slet ikke.

Underviserne vil tage afsæt i den kommende grundbog Psykomotoriske grundøvelser – Metodiske og teoretiske perspektiver (udgives efteråret 2020 hos Forlaget Frydenlund).

Kurset vil tage afsæt i grundøvelserne som metode samt fokus rettet mod forskellige målgrupper og forskellige formål – heri metodiske, fysiologiske, motoriske, didaktiske og målgruppeorienterede perspektiver, som vil gennemgås metodisk og i praksis. Grundøvelser, som ikke er beskrevet i bogen, vil blive gennemgået og afprøvet.

Dagen vil være opbygget således:

  • vi gennemgår grundøvelserne og ser på deres kobling til den motoriske udvikling
  • funktionaliteten og selve det øvelsesteoretiske perspektiv
  • psykomotoriske grundøvelser koblet til målgrupper
  • grundøvelser og fri bevægelse
  • anvendelsen af grundøvelser i behandlingsøjemed koblet til behandlerrollen.

 

De to undervisere, der hver især har mange års erfaring med brug af grundøvelser, underviser til dagligt på psykomotorikuddannelsen på Københavns Professionshøjskole.

Undervisningen vil være praksisnær og kræver tøj, du kan bevæge dig i. Medbring papir og blyant/pen.

Dato:

29. maj 2021 fra 9-14

Sted:

APA, Borgervænget 7, 2100 København Ø

Pris:

For medlemmer: 900 kr.

For studiemedlemmer: 700 kr.

For ikke-medlemmer: 1.250 kr.

Tilmeldingsfrist den 4. maj 2021

 

Startet

 

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Rikke Aastrup Jensen, kursus- og projektkoordinator, raj@dap.dk.

Kursusafholdelse og covid-19

DAP følger sundhedsmyndighedernes covid-19-retningslinjer, der skal forebygge spredning af smitte.

På alle vores kurser er der sprit til rådighed, ved kursets start gennemgås retningslinjerne, og deltagerne opfordres til passe godt på sig selv og hinanden.

Har du covid-19-lignende symptomer, også i mild grad, beder vi dig blive hjemme fra kurset.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN