Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2

Psykomotorisk stress- og traumebehandling (PMST) er en komplet behandlingsmetode, der kvalificerer dig til at behandle mennesker med særlig sensitive nervesystemer afledt af stress og/eller traumatiske hændelser.

PMST 2 er en mulighed for yderligere kvalificering af dine færdigheder som psykomotorisk terapeut og manuel stress- og traumebehandler. På denne uddannelse vil der blive gennemgået træning og undervisning med fokus på fire specifikke målgrupper indenfor stress- og traumefeltet.

  1. Fald og slagskader
  2. Kronisk stress/udbrændthed.
  3. Kroniske smerter
  4. Personrelateret vold og seksuelle overgreb

Disse fire forskellige målgrupper profiterer af specifikke behandlingsrammer, som kan optimere den individuelle behandlingsproces og sikre bedre afklaring og hurtigere stabilisering af klientens symptombillede.

Undervisningen tager afsæt i teori- og behandlingsprotokollen fra PMST 1 (basisuddannelsen). Med øje for forskellige målgruppers forskellige udfordringer vil vi få mulighed for at arbejde os dybere ind i teknikkerne og åbne for nye lag af forståelse og effekt i PMST-teknikkerne. Foruden den manuelle træning vil der medfølge undervisning i teoretiske og pædagogiske rammer, der særligt tager hensyn til de forskellige målgruppers specielle problematikker.

Uddannelsen løber over fire moduler af to dage – et modul til hver af de fire målgrupper. Forudsætningen for at deltage er, at man har fuldført PMST 1 – basisuddannelsen.

Det får du på uddannelsen:

  • Psykomotoriske behandlingsstrategier samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med vedvarende symptomer efter fysiske uheld med fald eller/og slagskader, herunder PMST-teknikker til manuel behandling af hjernerystelser, piskesmæld, knoglefrakturer, led-  og ledbåndslæsioner.
  • Psykomotoriske behandlingsstrategier samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med psykiske og kropslige belastningssymptomer afledt af vedvarende stress, herunder protokol for manuel restitutionsbehandling samt samtaleteknikker til afklaring af stressmønster og ressourceafklaring.
  • Psykomotoriske behandlingsstrategier samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med kroniske smerteproblematikker, herunder undervisning af kropsorienterede færdighedsteknikker til at fremme klientens evne til containment af sin smerte og samtaleteknikker, der støtter klientens muligheder for indsigt ”bagom” smerten.
  • Psykomotoriske behandlingsstrategier samt manuelle PMST-teknikker til at behandle personer med symptomer afledt af hændelser med personrelateret vold og/eller seksuelle overgreb/krænkelser, herunder tracking af kropslige overlevelsesreaktioner med fokus på låste mønstre, der begrænser kropslig og relationel kontakt. Afklaring af disse reaktionsmønstre danner grundlag for den psykomotoriske behandlingsproces.
  • Kropsorienterede samtaleteknikker til at spore og bevidstgøre implicitte hukommelsesbrikker til at afdække medgående ressourcer i klientens traumereaktioner.
  • Undervisning i monitorering og opmærksomhed på låste rollesamspil mellem behandler og klient. Traumemønstre, der påvirker relationskompetencen hos både behandler og klient. Herunder afklaring af tydelige rammer og dagsorden for behandlingen. Tiltag der støtter og optimerer din behandlingspraksis samt stabiliserer og grounder behandlingsprocessen for din traumeramte klient.

Kurset løber over følgende fire gange:

20.-21. august 2022

24.-25. september 2022

22.-23. oktober 2022

19.-20. november 2022

Alle modulerne afholdes lørdag-søndag. Lørdag er det fra 10-16.30, søndag er det fra 9-16.30.

Tilmelding

Dato
20. aug. 2022

Underviser
Jacob Kongshaug

Pris
11.200 kr. for medlemmer
13.950 kr. for ikke-medlemmer

Om underviseren

Han har været ansat som psykomotorisk terapeut og kropsterapeut i Københavns Kommune gennem 20 år, hvor han var tilknyttet et kommunalt, tværfagligt tilbud for traumatiserede borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Egen klinikvirksomhed siden 1993 og udvikler af PMST-metoden siden 2010.

Sted

APA

Borgervænget 7A, 1

2100 KBH. Ø

Tilmeldingsfrist 12. august 2022

Startet

Pris for medlemmer 11.200 kroner
Pris for ikke-medlemmer 13.950 kroner

Medlemmer kan betale i to eller fire rater – det skal du vælge, når du tilmelder dig kurset.

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP
Rikke Aastrup Jensen, raj@dap.dk

Underviser
Jacob Kongshaug, Psykomotorisk terapeut jacobkongshaug@hotmail.com

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN