Fagforening med offentlig overenskomst

Psykomotorisk stress- og traumebehandling 1

Det er sjette gang, vi udbyder dette populære kursus, der er udviklet af Jacob Kongshaug. Efteruddannelsen er målrettet behandlere med faglighed indenfor det kropsorienterede og manuelle behandlingsfelt.

Målgruppen af mennesker, der lider af stress- og traumesymptomer er støt voksende i vores samfund. Psykomotoriske terapeuter har en grundviden indenfor dette felt og får på denne efteruddannelse mulighed for at specialisere sig yderligere.

Da det er begrænset, hvor mange somatiske behandlingsmuligheder der i dag findes, er der efterspørgsel på netop den viden, du tilegner dig på denne efteruddannelse.

Efteruddannelsen forholder sig specifik til manuel behandling af klienter med skader efter stress og traumatiske hændelser og den efterfølgende særligt sensitive tilstand, klienten ofte befinder sig i.

Efteruddannelsen er struktureret omkring en basisuddannelse på 4 x 2 dage. Der er mulighed for yderligere opkvalificering gennem overbygningskurset ‘Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2’. hvor der vil være fokus på mere specifikke målgrupper.

Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og andre typer af kropsterapeuter med solid teoretisk og praktisk erfaring. Kontakt Jacob Kongshaug for afklaring – se kontaktinformation længere nede på siden.

Kurset løber over følgende fire gange:

Modul 1: 26.-27. september 2020

Modul 2: 31.oktober – 01. november 2020

Modul 3: 28.-29. november 2020

Modul 4: 09.-10. januar 2021

Tilmelding

Dato
26. sep. 2020

Underviser
Jacob Kongshaug

Pris
Medlemmer: 11.000
Ikke-medlemmer: 13.750

Du sendes videre til medlemssystemet

Om underviseren

Jacob Kongshaug er psykomotorisk terapeut, DAP. Han har været ansat som psykomotorisk terapeut og kropsterapeut i Københavns Kommune gennem 20 år, hvor han var tilknyttet et kommunalt, tværfagligt tilbud for traumatiserede borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Egen klinikvirksomhed siden 1993 og udvikler af PMST metoden siden 2010.

Sted

APA

Borgervænget 7A, 1

2100 KBH. Ø

Tilmeldingsfrist 4. september 2020

Pris for medlemmer 11.000 kroner
Pris for ikke-medlemmer 13.375 kroner

Medlemmer kan betale i to eller fire rater – det skal du vælge, når du tilmelder dig kurset.

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

Indhold modul 1

1.Modul

 • Introduktion til PMST metoden.
 • Hvordan støtter vi kontakten til særlig sensitive klienten.
 • Vi skal arbejde med redskaber der støtter og etablere et sikkert terapeutisk rum for klientens proces. Her vil vi fordybe os i behandlerens rolle som resonansfelt og træne kropsorienterede færdigheder, der støtter en stabiliserende kontakt mellem behandler og klienten.
 • Introduktion til doseret berøring og træning af manuelle teknikker til at lokaliser hvor kropsvævet fastholdes i reaktioner på traumer.
 • Udarbejdelse af individuel træningspraksis, med fokus på specifikke færdigheder til selvregulering af behandlerens egen stressrespons. Denne træning beskrives i log-bog og vil danne grundlag for et fortløbende gruppearbejde. Instruktion igangsættes på første modul.
Indhold modul 2
 • Opsamling på selvregulering og gennemgang af individuel træningspraksis fra sidste modul, med nysgerrighed på medgående og modgående mønstre.
 • Træning og undersøgelse af åndedrætsmønstre som observationsredskab i den terapeutiske proces.
 • Træning og integration af observationsfærdigheder og behandlingsteknikker, med fokus på at følge kroppens naturlig evne til forløsning af låst konfliktstof.
 • Færdighedstræning gennem fordybelse i begrebet ”kontakt til smerten”. Her tages afsæt i behandlerens direkte berøringskontakt til klientens smerte og konflikt tilstande.
 • Gennemgang af klientens i-tale-sættelse af det sensoriske, et terapeutisk redskab til forandring gennem bevidstgørelse af de dybe non-verbale sansninger.
Indhold modul 3
 • Opsamling på begrebet ”kontakt til smerten” fra sidst.
 • Gennemgang af Emotionelle anatomi. En forståelse der tager afsæt i kropstrukturens forandringsprocesser under konflikt. Giver indblik i hvorledes kroppens tværgående muskel og bindevævsstrøg (diafragmer), kontroller og varetager transit og passage af senso-emotionelt oplevelser og tilstande.
 • Behandlingsteknikker til behandling af de tværgående vævstrukturer. Redskab der er afgørende for harmonisk forløsning af overvældende emotioner og sanseoplevelser.
 • Træning i kropslæsning med fokus på hvor kroppen ”gemmer sin ramthed”.
 • Indsigt i hvorledes kroppen og vævet handler og reagerer på udfordringer der medfører kontroltab.
Indhold modul 4
 • Opsamling med afsæt i den hidtidige behandlingsprotokol.
 • Gennemgang af de 4 overlevelse intelligenser og sammenhængen med kategorier af fysiologiske reaktionsmønstrer af ”discharge”, når kropsvævet re-orientere/ forløser under den terapeutiske proces.
 • Træning af manuel kontakt til de dybe rytmer der styrer kropsvæskernes cirkulation i kroppen. Et redskab der effektivt stabilisere og grounder nervesystem og krop.
 • Endelig opsummering af den samlede behandlingsprotokol og afrunding af kurset.
 • Uddeling af kursus-diplom.
Materialer, tidsforbrug og sparring

Til dette kursusforløb medfølger kompendium, der dækker uddannelsen indhold og samlede behandlingsprotokol for pensum på PMST basisdel. Materialet udsendes som PDF/E-dokument umiddelbar før kursusstart.

Det forventes, at du træner og integrerer modulernes indhold af færdigheder og teori mellem undervisningsmodulerne, gerne i udveksling med andre deltagere fra kurset.

I denne proces skal endvidere afsættes tid til minimum 1 behandlingsforløb af 5 sessioner. Behandlingsforløbet skal journaliseres og bruges som udviklingsredskab i sammenhæng til din individuelle praksis i selvregulering og færdighedstræning. Sidstnævnte refererer til en træningsopgave, der igangsættes på 1. modul.

Der udstedes kun kursusdiplom efter fuld deltagelse på alle modulerne. Ved sygdom tilbydes deltagelse på efterfølgende kursusforløb (hvis der er nok deltagere til oprettelse), dog begrænset til de moduler man har haft fravær på.

For at støtte din fortsatte faglige udvikling etableres en lukket Facebookgruppe, hvor du vil have mulighed for faglig udveksling og sparring.

Endvidere er der mulighed for at booke sessioner til individuel supervision eller gruppesupervision.

Supervision er ikke en del af kursusprisen og afregnes separat.

 • Individuel supervision på 1,5 times varighed: 1.250 kr.
 • Gruppesupervision aftales nærmer vedr. varighed og pris.
Det får du på efteruddannelsen

På basisuddannelsen gives en grundig teoretisk og praktisk indføring i metoden psykomotorisk stress og traumebehandling.

• En komplet behandlingsmetode, der kvalificerer dig til at behandle mennesker med særligt sensitive nervesystemer, afledt af stress og/eller traumatiske hændelser.

• Fokus på dig som behandler – herunder dine færdigheder til selvregulering, hvilket er en afgørende kvalitet i resonansfeltet med din klient. Med denne færdighed støtter og stabilisere du din klients proces, til fordel for jeres fælles ressourcer og klientens læring i det terapeutiske rum.

• Undervisning og indblik i systemet Tensionel Integrity eller bedre kendt som Tensegrity. Et system der anatomisk, helt ned på celle plan, binder kroppens mange væv og dele sammen til en stort sammenhængende matrix.

• Manuelle teknikker, som med afsæt i Tensegrity, gør det muligt at kontakte traumatiseret kropsvæv, uanset type og placering i kroppen.

• Grundlæggende teknikker, redskaber og færdigheder, der åbner dit virkefelt som manuel behandler til at kunne kontakte og behandle på alle vævsstrukturer i kroppen.

• Observationsteknikker så du præcist kan følge de non-verbale processer kroppen gennemgår under en behandling. Teknikkerne sikre, at du kan vurdere og vejlede klienten gennem behandlingen, i et tempo og i en intetsitetsgrad din klient kan rumme.

• Indsigt i kroppens reaktioner og adfærd når den aktiverer sin overlevelsesintelligens.

• Træning i observation af fysiologiske ”discharge” mønstre når kropsvævet re-orienter og forløser fastlåste traume tilstande.

Yderligere efteruddannelse

Som yderlig tilbud til opkvalificering udbydes der et overbygningskursus med fokus på 4 specifikke målgrupper. Datoerne for det kursus, der vil være relevant for deltagere p å dette hold er endnu ikke fastsat – men du kan læse mere om indholdet på dap.dk/kurser.

Deltagerne skal med afsæt i behandlingsprotokollen fra basiskurset gennemgå træning og undervisning i specifikke teknikker og behandlingsprotokoller målrettet til de respektive gruppers symptombillede.

Hvert emne er repræsenteret med et kursus på 2 dages varighed.

1. Fald og slagskader.

2. Kroniske stress.

3. Kroniske smerter.

4. Personrelateret vold og overgreb.

Kurset er fordelt på på 4 x 2 kursusdage. Betingelse for deltagelse er fuldførelse af Psykomotorisk stress- og traumebehandling 1.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Stine Kofod Larsen, kursus- og projektkoordinator sk@dap.dk, 33283047.

Underviser Jacob Kongshaug, Psykomotorisk terapeaut jacobkongshaug@hotmail.com, 26150811.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN