Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk stress- og traumebehandling 1

Nu udbyder vi igen dette populære kursus, der er udviklet af Jacob Kongshaug. Efteruddannelsen er målrettet behandlere med faglighed indenfor det kropsorienterede og manuelle behandlingsfelt.

Målgruppen af mennesker, der lider af stress- og traumesymptomer er støt voksende i vores samfund. Psykomotoriske terapeuter har en grundviden indenfor dette felt og får på denne efteruddannelse mulighed for at specialisere sig yderligere.

Da det er begrænset, hvor mange somatiske behandlingsmuligheder der i dag findes, er der efterspørgsel på netop den viden, du tilegner dig på denne efteruddannelse.

Efteruddannelsen forholder sig specifik til manuel behandling af klienter med skader efter stress og traumatiske hændelser og den efterfølgende særligt sensitive tilstand, klienten ofte befinder sig i.

Efteruddannelsen er struktureret omkring en basisuddannelse på 4 x 2 dage. Der er mulighed for yderligere opkvalificering gennem overbygningskurset ‘Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2’. hvor der vil være fokus på mere specifikke målgrupper.

Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og andre typer af kropsterapeuter med solid teoretisk og praktisk erfaring. Kontakt Jacob Kongshaug for afklaring – se kontaktinformation længere nede på siden.

Kurset løber over følgende fire gange:

Modul 1: 13.-14. marts 2021
Modul 2: 10.-11. april 2021
Modul 3: 8.-9. maj 2021
Modul 4: 5.-6. juni 2021

Alle modulerne afholdes lørdag-søndag. Lørdag er det fra 10-16, søndag er det fra 9-16.

Tilmelding

Dato
13. feb. 2021

Underviser
Jacob Kongshaug

Pris
Medlemmer: 11.000
Ikke-medlemmer: 13.375 kr.

Om underviseren

Jacob Kongshaug er psykomotorisk terapeut, DAP.

Han har været ansat som psykomotorisk terapeut og kropsterapeut i Københavns Kommune gennem 20 år, hvor han var tilknyttet et kommunalt, tværfagligt tilbud for traumatiserede borgere med anden etnisk baggrund end dansk. Egen klinikvirksomhed siden 1993 og udvikler af PMST-metoden siden 2010.

Sted

APA

Borgervænget 7A, 1

2100 KBH. Ø

Tilmeldingsfrist 29. januar 2021

Startet

Pris for medlemmer 11.000 kroner
Pris for ikke-medlemmer 13.375 kroner

Medlemmer kan betale i to eller fire rater – det skal du vælge, når du tilmelder dig kurset.

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

Læs mere om modul 1

Modul 1 handler om:

 • Introduktion til PMST-metoden.
 • Hvordan vi støtter kontakten til særligt sensitive klienter.
 • Vi skal arbejde med redskaber, der støtter og etablerer et sikkert terapeutisk rum for klientens proces. Her vil vi fordybe os i behandlerens rolle som resonansfelt og træne kropsorienterede færdigheder, der støtter en stabiliserende kontakt mellem behandler og klient.
 • Introduktion til doseret berøring og træning af manuelle teknikker til at lokalisere, hvor kropsvævet fastholdes i reaktioner på traumer.
 • Udarbejdelse af individuel træningspraksis med fokus på specifikke færdigheder til selvregulering af behandlerens egen stressrespons. Denne træning beskrives i logbog og vil danne grundlag for et fortløbende gruppearbejde. Instruktion igangsættes på første modul.
Læs mere om modul 2

Modul 2 handler om:

 • Opsamling på selvregulering og gennemgang af individuel træningspraksis fra sidste modul med nysgerrighed på medgående og modgående mønstre.
 • Træning og undersøgelse af åndedrætsmønstre som observationsredskab i den terapeutiske proces.
 • Træning og integration af observationsfærdigheder og behandlingsteknikker med fokus på at følge kroppens naturlige evne til forløsning af låst konfliktstof.
 • Færdighedstræning gennem fordybelse i begrebet ”kontakt til smerten”. Her tages afsæt i behandlerens direkte berøringskontakt til klientens smerte- og konflikttilstande.
 • Gennemgang af klientens italesættelse af det sensoriske, et terapeutisk redskab til forandring gennem bevidstgørelse af de dybe non-verbale sansninger.
Læs mere om modul 3

Modul 3 handler om:

 • Opsamling på begrebet ”kontakt til smerten” fra sidst.
 • Gennemgang af emotionel anatomi. Det er en forståelse, der tager afsæt i kropstrukturens forandringsprocesser under konflikt. Det giver indblik i, hvordan kroppens tværgående muskel- og bindevævsstrøg (diafragmer) kontrollerer og varetager transit og passage af senso-emotionelle oplevelser og tilstande.
 • Behandlingsteknikker til behandling af de tværgående vævstrukturer. Det er et redskab, der er afgørende for harmonisk forløsning af overvældende emotioner og sanseoplevelser.
 • Træning i kropslæsning med fokus på, hvor kroppen ”gemmer sin ramthed”.
 • Indsigt i, hvordan kroppen og vævet handler og reagerer på udfordringer der medfører kontroltab.
Læs mere om modul 4

Modul 4 handler om:

 • Opsamling med afsæt i den hidtidige behandlingsprotokol.
 • Gennemgang af de fire overlevelsesintelligenser og sammenhængen med kategorier af fysiologiske reaktionsmønstre af ”discharge”, når kropsvævet re-orienterer/forløser under den terapeutiske proces.
 • Træning af manuel kontakt til de dybe rytmer, der styrer kropsvæskernes cirkulation i kroppen. Et redskab, der effektivt stabiliserer og grounder nervesystem og krop.
 • Endelig opsummering af den samlede behandlingsprotokol og afrunding af kurset.
 • Uddeling af kursusdiplom.
Materialer, tidsforbrug og sparring

Til dette kursusforløb medfølger kompendium, der dækker uddannelsens indhold og samlede behandlingsprotokol for pensum på PMST basisdel. Materialet udsendes som PDF-/E-dokument umiddelbar før kursusstart.

Det forventes, at du træner og integrerer modulernes indhold af færdigheder og teori mellem undervisningsmodulerne, gerne i udveksling med andre deltagere fra kurset.

I denne proces skal endvidere afsættes tid til minimum 1 behandlingsforløb af 5 sessioner. Behandlingsforløbet skal journaliseres og bruges som udviklingsredskab i sammenhæng til din individuelle praksis i selvregulering og færdighedstræning. Sidstnævnte refererer til en træningsopgave, der igangsættes på 1. modul.

Der udstedes kun kursusdiplom efter fuld deltagelse på alle modulerne. Ved sygdom tilbydes deltagelse på efterfølgende kursusforløb (hvis der er nok deltagere til oprettelse), dog begrænset til de moduler man har haft fravær på.

For at støtte din fortsatte faglige udvikling etableres en lukket Facebookgruppe, hvor du vil have mulighed for faglig udveksling og sparring.

Endvidere er der mulighed for at booke sessioner til individuel supervision eller gruppesupervision.

Supervision er ikke en del af kursusprisen og afregnes separat.

 • Individuel supervision på 1,5 times varighed: 1.250 kr.
 • Gruppesupervision aftales nærmere, hvad angår varighed og pris.
Det får du på efteruddannelsen

På basisuddannelsen gives en grundig teoretisk og praktisk indføring i metoden psykomotorisk stress- og traumebehandling:

• En komplet behandlingsmetode, der kvalificerer dig til at behandle mennesker med særligt sensitive nervesystemer, afledt af stress og/eller traumatiske hændelser.

• Fokus på dig som behandler – herunder dine færdigheder til selvregulering, hvilket er en afgørende kvalitet i resonansfeltet med din klient. Med denne færdighed støtter og stabiliserer du din klients proces, til fordel for jeres fælles ressourcer og klientens læring i det terapeutiske rum.

• Undervisning og indblik i systemet Tensionel Integrity eller bedre kendt som Tensegrity. Et system, som anatomisk, helt ned på celleplan, binder kroppens mange væv og dele sammen til en stort sammenhængende matrix.

• Manuelle teknikker, som med afsæt i Tensegrity gør det muligt at kontakte traumatiseret kropsvæv uanset type og placering i kroppen.

• Grundlæggende teknikker, redskaber og færdigheder, der åbner dit virkefelt som manuel behandler til at kunne kontakte og behandle på alle vævstrukturer i kroppen.

• Observationsteknikker så du præcist kan følge de non-verbale processer, kroppen gennemgår under en behandling. Teknikkerne sikrer, at du kan vurdere og vejlede klienten gennem behandlingen, i et tempo og i en intetsitetsgrad, din klient kan rumme.

• Indsigt i kroppens reaktioner og adfærd, når den aktiverer sin overlevelsesintelligens.

• Træning i observation af fysiologiske ”discharge”-mønstre, når kropsvævet re-orienterer og forløser fastlåste traumetilstande.

Yderligere efteruddannelse

Som yderligere tilbud til opkvalificering udbydes der et overbygningskursus med fokus på 4 specifikke målgrupper. Datoerne for det kursus, der vil være relevant for deltagere på dette hold er endnu ikke fastsat, men du kan læse mere om indholdet på dap.dk/kurser.

Deltagerne skal med afsæt i behandlingsprotokollen fra basiskurset gennemgå træning og undervisning i specifikke teknikker og behandlingsprotokoller målrettet de respektive gruppers symptombillede.

Hvert emne er repræsenteret med et kursus på 2 dages varighed.

1. Fald og slagskader.

2. Kronisk stress.

3. Kroniske smerter.

4. Personrelateret vold og overgreb.

Kurset er fordelt på på 4 x 2 kursusdage. Betingelse for deltagelse er fuldførelse af “Psykomotorisk stress- og traumebehandling 1”.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP
Rikke Aastrup Jensen, raj@dap.dk

Underviser
Jacob Kongshaug, Psykomotorisk terapeut jacobkongshaug@hotmail.com

Kursusafholdelse og covid-19

DAP følger sundhedsmyndighedernes covid-19-retningslinjer, der skal forebygge spredning af smitte.

På alle vores kurser er der sprit til rådighed, ved kursets start gennemgås retningslinjerne, og deltagerne opfordres til passe godt på sig selv og hinanden.

Har du covid-19-lignende symptomer, også i mild grad, beder vi dig blive hjemme fra kurset.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN