Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Psykomotorisk procesarbejde 

Ved procesarbejde arbejdes der med klienten i udviklende psykomotoriske forløb med afsæt i fænomenologiske-, narrative-, kropsterapeutiske-, neuropsykologiske- og metakognitive/ACT-tilgange.

Klienter med mange forskellige slags problematikker kan gå i proces og lære at forstå sig selv, kroppen og samspillet mellem kroppen, sig selv og andre, på en dybere måde. Samtidigt kan de lære, at gøre sig fri af uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre.

I alt præsenterer vi her fire kurser. Kurserne kan tages i sammenhæng (her opnår du en samlet rabat og får et efteruddannelsesbevis med titlen “Psykomotorisk procesterapeut”).

Kurserne kan også tages som enkeltmoduler (med særskilte kursusbeviser). De henvender sig til psykomotoriske terapeuter og studerende, som har påbegyndt 3. år på studiet. Du kan læse mere om de enkelte moduler nedenfor.

Alle moduler vil indeholde samtale, manuelle teknikker og øvelser. Der vil være et gennemgående fokus på ressourcer og mestring, sådan at klienten lærer at mestre at gå ind og ud af processen med brug af f.eks. kropsanker og andre beroligende teknikker, så klienten ikke overvældes i processen.

Efteruddannelsen er struktureret omkring en basisuddannelse på 4 moduler á 2 dage.

Undervisningen består af ca. 20% undervisning med PowerPoints og ca. 80% praktiske øvelser, manuel terapi og samtaletræning.

Modul 1 – med kroppen i centrum:

Procesarbejde i den psykomotoriske manuelle terapi med et fænomenologisk afsæt. På dette modul arbejder vi med begreber som væren, accept, containing, nærvær og fænomenologisk fordybelse, hvor klienten gennem samtale, øvelser og greb (der er stor vægt på den manuelle del i dette kursus) kommer på opdagelsesrejse i de fænomener og følelser, som opstår i krop og psyke.

Efter dette modul vil du kunne tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med de kropslige og følelsesmæssige fænomener (uro/klumpen i maven, tomhedsfølelse, specielle kropsoplevelser, svære følelsesreaktioner osv.), som kan holde klientens krop og psyke fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre.

Modul 2 – med det ubevidste i centrum:

Procesarbejde i den psykomotoriske terapi med afsæt i narrativer.

På dette modul arbejder vi med de uhensigtsmæssige og fastlåste mønstre/overbevisninger, som styrer klienten fra ubevidste dele af nervesystemet. Vi arbejder med begreber og metoder som indre barn, storytelling med karakterer og indre drømmerejser.

Der er fokus på samtaledelen og guidede øvelser på dette kursus. Det ubevidstes sprog er billed- og symbolsprog og gennem afspænding og visualiseringsøvelser kan man forstå og påvirke klientens måde at navigere i forhold til sig selv, andre i verden og skabe meningsfulde sammenhænge.

Efter dette modul kan du tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med de psykiske fænomener (dårligt selvværd, angst, utryghed med andre, forstyrrelser i forhold til kropsbilledet mm.), som kan holde klientens krop og psyke fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre.

Modul 3 – med tænkning i centrum:

Procesarbejde i den psykomotoriske terapi med vægt på metakognitive teknikker og ACT.

Denne gang arbejder vi med de uhensigtsmæssige og fastlåste mekanismer i klientens tænkning. Vi arbejder med begreber som selvet, opmærksomhed, accept, overbevisninger og handling.

Der er fokus på samtaledelen og øvelser på dette modul. Vi arbejder med at hjælpe klienten til at skelne selvet fra tanker, billeder, følelser og kropslige oplevelser, sådan at klienten i højere grad kan observere frem for at identificere sig med fænomenerne og dermed skabe mulighed for at reflektere og skabe nye muligheder for at handle og opnå mestring af tankemæssige processer.

Efter dette modul kan du tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med de psykiske fænomener (tankemylder, dårligt selvværd, angst, bekymring osv.), som kan holde klients psyke og krop fastlåst i uhensigtsmæssige mønstre.

Modul 4 – samspillet mellem krop, tænkning og det ubevidste i centrum:

Procesarbejde i den psykomotoriske terapi med vægt på neuropsykologiske og kropsterapeutiske tilgange.

Denne gang arbejder vi med det komplekse samspil mellem krop, tanker og det ubevidste.

Vi arbejder med begreber som kompasser (Susan Hart), kropsbevidsthed, kropsoplevelse og kropsopfattelse. Der er særligt fokus på den manuelle behandlingssamtale og øvelser dette modul. Vi hjælper klienter med at møde de negligerede/fastlåste steder i kroppen gennem brug af holding (længerevarende samlende greb), vedvarende stræk, længerevarende stillinger og med brug af åndedrætsteknikker.

Efter dette modul kan du tilbyde klienter selvudviklende og forløsende procesarbejde med krop/psykefænomener
(fastlåste spændinger, blokerede kropsområder, åndedrætsproblematikker osv).

Der udstedes efteruddannelsesbevis for gennemført uddannelsesforløb, når man har været til stede på uddannelsen mindst 75 procent af tiden.

Underviseren er Siff Skovenborg.

Tilmelding

Dato
05. mar. 2022

Underviser
Siff Skovenborg

Pris
11.000 kr. for medlemmer
13.800 for ikke-medlemmer

Om underviseren

Siff L. E. Skovenborg (1965) er uddannet på Skolen for Kropsterapi og Afspænding (1995) og er cand.comm. (2003) og har i ca. 25 år arbejdet med individuel psykomotorisk terapi og undervisning.

I dag har hun virksomheden Kropsliv.dk, hvor hun udbyder individuel psykomotorisk terapi på Sydhavsøerne med speciale i kroniske smerter, angst og senfølger, derudover er der en tilhørende forlagsvirksomhed og der udbydes fagprofessionelle kurser i København og Jylland.

Siff har tidligere været lektor på psykomotorikuddannelsen i Hillerød (2009-2017) og har der været med til at udvikle fagets indhold og tilgange med særlig fokus på nyere evidensbaseret viden sat i spil med de traditionelle øvelser, behandling og faglige grundbegreber.

Datoer:

Modul 1: 5.-6. marts 2022 i København

Modul 2: 30. april-1. maj 2022 i Vejle

Modul 3: 25.-26. juni 2022 i København

Modul 4: 20.-21. august i Vejle

Alle dage er fra 10.00-17.00

Sted:

APA, Borgervænget 7A, 2100 København Ø

AOF, Sønderbrogade 34, 7100 Vejle

Pris:

11.000 kr. for medlemmer

13.800 kr. for ikke-medlemmer

Det er muligt at betale i rater.

Tilmeldingsfrist den 4. marts 2022

 

Startet

 

Kursusgebyret refunderes ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Rikke Aastrup Jensen, raj@dap.dk.

Kursusafholdelse og covid-19

DAP følger sundhedsmyndighedernes covid-19-retningslinjer, der skal forebygge spredning af smitte.

På alle vores kurser er der sprit til rådighed, ved kursets start gennemgås retningslinjerne, og deltagerne opfordres til passe godt på sig selv og hinanden.

Har du covid-19-lignende symptomer, også i mild grad, beder vi dig blive hjemme fra kurset.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN