Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Mindfulness-instruktør

I samarbejde med Pernille Mørup udbyder Danske Psykomotoriske Terapeuter en fordybende efteruddannelse i mindfulness. Efteruddannelsen er for dig, der i forvejen har en baggrund inden for det kropslige eller psykologiske felt.

Mindfulness efterspørges som aldrig før, både inden for det private erhvervsliv, det etablerede sundhedssystem, i kommunerne og i uddannelsessystemerne. Det er helt oplagt at tage denne uddannelse hvis du arbejder helhedsorienteret med mennesker.

Uddannelsen vil give dig en solid erfaring og viden inden for de klassiske mindfulness-begreber, metoder og teknikker. Du vil blive trænet i de pædagogiske redskaber, der skal til for at kunne udføre målrettede mindfulness-kurser.

Der er forsket rigtig meget i mindfulness, hvilket betyder at det er en evidens baseret praksis. Det er væsentligt, men vigtigere er det at mindfulness i høj grad er en erfaringsbaseret praksis. Under hele uddannelsen forventes det derfor, at du fordyber dig i din egen meditationspraksis og får en indgående personlig erfaring med de øvrige mindfulness-metoder.

Der er seks moduler af to dage – læs mere om indholdet nedenfor –  og et retreat på tre dage, som selvfølgelig er inkluderet i prisen. I alt godt og vel 90 timers undervisning.

Derudover skal du beregne cirka fire timers gruppearbejde mellem modulerne. I grupperne trænes præcis det der er indholdet af den mundtlige prøve.

På kurset får du blandt andet:
  • Viden om mindfulness og dertil relaterede emner.
  • Træning i meditation og træning i at undervise i meditation.
  • Individuel feedback og gruppesparring på fremlæggelser, bl.a. igennem Inquiry metoden – en pædagogisk metode, der benyttes inden for Mindfulness.
  • Individuel feedback på afsluttende prøve, både den skriftlige og den mundtlige.
  • Inspiration til etablering af mindfulness undervisningsforløb.
  • Internat-weekend med fordybelse i mindfulness og perioder med silence.
  • Der udstedes efteruddannelsesbevis for gennemført uddannelsesforløb, når man har været til stede på uddannelsen mindst 75 procent af tiden samt har bestået den skriftlige opgave og den mundtlige evaluering.
Målgruppe

Kurset henvender sig til psykomotoriske terapeuter og andre typer terapeuter der arbejder indenfor det kropslige og psykologiske område, med solid teoretisk og praktisk erfaring. Kontakt Pernille Mørup på pernille@tonus.dk for afklaring af fagligt niveau.

Tilmelding

Dato
25. maj. 2020

Underviser
Pernille Mørup

Pris
Medlemmer: 21.800 kroner
Ikke-medlemmer: 27.250

Om underviseren

Pernille Mørup er psykomotorisk terapeut og indehaver af Tonus, som er specialiseret i arbejdsmiljø i erhvervslivet. Hun er desuden uddannet Life & Business Coach fra Manning Inspire, stressvejleder fra Center for Stress og Mindfulness Pro og instruktør fra Mandrups.

Kursusdage
25.-26. maj 2020 kl. 9-15.30
25.-26. juni 2020 kl. 9-15.30
13.-14. august 2020 kl. 9-15.30
2.-4. oktober 2020 Retreat
2.-3. november 2020 kl. 9-15.30
1.-2. december 2020 kl. 9-15.30
Sted

DAP, Staunings Plads 1, indgang gennem FOAs reception

Pris for medlemmer 21.800 kroner
Pris for ikke-medlemmer 27.250 kroner

Medlemmer kan betale i flere rater. Det vælges ved tilmelding.

Læs betingelserne for tilmelding og afbud her

Indhold modul 1

Introduktion til teori og teknikker bag Mindfulness. Opstart af egen praksis. Etablering af grupper, og en grundig gennemgang af gruppearbejdets struktur og indhold.

Indhold modul 2

Opfølgning (inquiry) på egen praksis. Mindfulness principperne og gruppearbejdet. Fordybelse i teori og principper bag Mindfulness. Gennemgang af Mindfulness-forståelsen af opmærksomhed, bevidsthed og virkelighed.

Indhold modul 3

Opfølgning (inquiry) på egen praksis, Mindfulness principper og gruppearbejdet. Introduktion til undervisning i Mindfulness, herunder pædagogik, struktur og rammer. Introduktion til Mindfulness og følelser.

Indhold modul 4

Opfølgning (inquiry) på egen praksis og gruppearbejdet. Fordybelse i Mindfulness og identitet. Vestlig contra østlig forståelse af selvet. Den ’ego-fri’ underviser. Træning af meditationsguidning og fremlæggelse af principper.

Indhold modul 5

Retreat med noble silence. Gennem diverse øvelser skabes rammer for en forståelse af egne og andres reaktioner. Mindfulness og kroppen, forhåbentlig med en gæstelærer.

Indhold modul 6

Opfølgning (inquiry) på egen praksis og gruppearbejdet. Introduktion til hvordan Mindfulness kan bruges på arbejdspladser mm. Mindfulness og stress. Vestlig og østlig psykologi – ligheder og forskelle. Takling af forskellige typer af modstand og besvær der kan opstå under tilegnelsen af Mindfulness. Den skriftlige opgave udleveres. Aflevering efter 3 uger.

Indhold modul 7

Trådene samles. Mundtlig evaluering.

Der udstedes efteruddannelsesbevis for gennemført forløb, når du har været til stede på uddannelsen min. 75%, samt har bestået en skriftligt opgave og en mundtlig evaluering.

For yderligere information

Kursuskoordinator i DAP Stine Kofod Larsen, kursus- og projektkoordinator sk@dap.dk, 33283047.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN