Fagforening med offentlig overenskomst

Faglige fora Sjælland forår 2020

Vi gentager efterårets succes og samler fire forskellige oplæg ved et arrangement, hvor der også vil være fællesspisning.

OBS! Fremover vil vi ikke afholde Faglige fora i Jylland. Til gengæld betaler vi deltagelsen for vores medlemmer ved Open Classes, der bliver afholdt af uddannelsen i Randers. Læs mere her.

Program Faglige fora

Kl. 16-16.30: Velkomst med kropslig start

Kl. 16.30-17.45: Deltagerne vælger mellem to forskellige oplæg.

• Palliation og psykomotorisk intervention
Lone Brun Rasmussen – Lokale SIG.C051
• Psykomotorisk intervention målrettet autisme spektrum forstyrrelser – erfaringer fra egen praksis
Sheila Simonsen og Anne Marie Lange – lokale SIG.E016

Kl. 17.45-18.30: Fællesspisning. Der er både mad og drikke, så du skal ikke medbringe noget selv.

Kl. 18.30-19.45: Deltagerne vælger igen mellem to forskellige oplæg.

  • Et fænomenologisk perspektiv på angst og psykomotorisk terapi.
    Line Worre – lokale SIG.C051
  • Psykomotorik og natur.
    Anne Marie Olsen – lokale SIG.E016 + udenfor

Kl. 19.45-20:  Fælles afslutning

Læs beskrivelser af de enkelte oplæg længere ned på siden.

Tilmelding

Dato
21. apr. 2020

Underviser
Lone Brun Rasmussen / Annemarie T. Lange og Sheila Simonsen / Anne Marie Olsen / Line Worre

Pris

Du sendes videre til medlemssystemet

Om underviseren

De fire oplægsholdere, som alle er psykomotoriske terapeuter, vil holde et oplæg, hvorefter der vil være tid til debat. Som deltager kan man nå to af de fire oplæg.

Læs mere om de enkelte oplæg og undervisere længere nede på siden.

Tid
Tirsdag 21. april kl. 16-20
Sted

Københavns Professionshøjskole – Metropol
Sigurdsgade 26, 2200 København N

Tilmeldingsfrist 14. april 2020

Pris for medlemmer 75 kr.

Prisen dækker fællesspisningen. Man kan dog ikke undtages, selv om man eventuelt ønsker at medbringe egen mad, da det bliver for vanskeligt at administrere.

OBS! De 75 kroner returneres ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

De fire oplæg

Som deltager kan man nå to af de fire oplæg – ét i tidsrummet 16.30-17.45 og ét i tidsrummet 18.30-19.45.

Kl. 16.30 -17.45: Palliation og psykomotorisk intervention
Lokale SIG.C051

Med udgangspunkt i arbejdet med terminale patienter på Arresødal Hospice gives konkrete eksempler på, hvordan den psykomotoriske terapeut i samarbejde med andre faggrupper kan tilbyde bedst mulig palliativ pleje og behandling.

Oplægsholder

Lone Brun Rasmussen. Psykomotorisk terapeut på Arresødal Hospice og censor på Københavns Professionshøjskole Campus Nordsjælland og VIA University College Campus Randers.

Kl. 16.30-17.45: Psykomotorisk intervention målrettet autisme spektrum forstyrrelser - erfaringer fra egen praksis
Lokale SIG.E016

Vi kommer ind på, hvordan vi forholder os til den ikke-neurotypiske krop, og hvilken betydning struktur og forskellige former for edukation har for at opnå et succesfuldt behandlingsforløb – samt hvordan den manuelle behandling kan struktureres.

Oplægsholdere

Annemarie T. Lange og Sheila Simonsen. Begge er uddannede psykomotoriske terapeuter og indehavere af klinikken Psykomotoriske Terapeuter København.

Kl. 18.30-19.45: Psykomotorik og natur
Lokale SIG.E016 + udenfor

At udøve psykomotorik i naturen har været praktiseret siden fagets tidlige udvikling. Der er indenfor de seneste årtier skabt øget evidens for naturens alment sundhedsfremmende virkning og restorative virkning på for eksempel stresstilstande, og derfor er det oplagt at inddrage naturen i det psykomotoriske arbejde.

Den basale teori om sammenhænge mellem natur, sundhed og menneske gennemgås kort og følges op af praktiske øvelser i naturen.

Oplægsholder

Anne Marie Olsen er psykomotorisk terapeut og har desuden en international videreuddannelse i psykomotorik og en master masteruddannelse i landskab og planlægning / naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Hun arbejder dels med personalepleje i Flyvesikringstjenesten, dels med træning af ældre og træning inde og ude af borgere med livsstilsygdomme.

Kl. 18.30-19.45: Et fænomenologisk perspektiv på angst og psykomotorisk terapi
Lokale SIG.C051

Oplægget tager afsæt i Lines kandidatspeciale med tilhørende videnskabelig artikel, som var en undersøgelse af angst belyst i et fænomenologisk perspektiv.

Oplægget vil centralisere sig om resultaterne samt til koblingen mellem teori og praksis. Der vil være fokus på, hvordan de præsenterede fænomenologiske begreber kan anvendes i det psykomotoriske arbejde med fokus på angst. Til sidst vil der være tid til refleksion og diskussion med mulighed for at relatere stoffet til egen praksis

Oplægsholder

Line Worre er uddannet psykomotorisk terapeut og cand. pæd. psyk. med speciale i angst og kropsfænomenologi. Line er ansat som adjunktvikar på Psykomotorikuddannelsen på Københavns Professionshøjskole i Hillerød. Hun har desuden mangeårig erfaring som underviser i Fysiodrama på Skuespillerskolen Ophelia samt erfaring som selvstændig psykomotorisk terapeut.

Tak til de frivillige!

Ovenstående er kun muligt, fordi frivillige medlemmer vælger at lægge tid og kræfter i det. Vi vil gerne sige mange tak til:

Mette Ernst, Adjunkt på psykomotorikuddannelsen i Hillerød

Line Jakobsen, psykomotorisk Terapeut og indehaver af Kroppens Veje

Mona Søndergaard Hjelmar, psykomotorisk terapeut og aktivitetsmedarbejde i Herlev kommune.

For yderlig information

Kursuskoordinator i DAP Stine Kofod Larsen, kursus- og projektkoordinator sk@dap.dk, 33283047.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN