Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Faglige fora Sjælland  2020

Vi gentager successen og samler fire forskellige oplæg ved et arrangement, hvor der også vil være fællesspisning.

OBS! Fremover vil vi ikke afholde Faglige fora i Jylland. Til gengæld betaler vi deltagelsen for vores medlemmer ved Open Classes, der bliver afholdt af uddannelsen i Randers. Læs mere her.

Program Faglige fora

Kl. 16-16.30: Velkomst med kropslig start. Vi mødes til velkomst i Gymnastiksalen E016.

Kl. 16.30-17.45: Deltagerne vælger mellem to forskellige oplæg.

    • Palliation og psykomotorisk intervention – Lone Brun Rasmussen – lokale SIG.C051
    • Psykomotorik og natur – Anne Marie Olsen – lokale SIG.E016 + udenfor

Kl. 17.45-18.30: Fællesspisning. Der er både mad og drikke, så du behøver ikke medbringe noget selv.

Kl. 18.30-19.45: Deltagerne vælger igen mellem to forskellige oplæg.

    • Et fænomenologisk perspektiv på angst og psykomotorisk terapi – Line Worre – lokale SIG.C051
    • Autisme og tilknytning – Birgitte Mølgård – lokale SIG.E016

Kl. 19.45-20.00:  Fælles afslutning

Læs beskrivelser af de enkelte oplæg længere nede på siden.

Tilmelding

Dato
21. okt. 2020

Underviser
Lone Brun Rasmussen / Birgitte Mølgård / Anne Marie Olsen / Line Worre

Pris
Medlemmer: 75 kr. (til mad)

Om underviseren

De fire oplægsholdere, som alle er psykomotoriske terapeuter, vil holde et oplæg, hvorefter der vil være tid til debat. Som deltager kan man nå to af de fire oplæg.

Læs mere om de enkelte oplæg og undervisere længere nede på siden.

Tid
Onsdag 21. oktober kl. 16-20
Sted

Københavns Professionshøjskole – Metropol
Sigurdsgade 26, 2200 København N

Tilmeldingsfrist 14. oktober 2020

Startet

Pris for medlemmer 75 kr.

Prisen dækker fællesspisningen. Man kan dog ikke undtages, selv om man eventuelt ønsker at medbringe egen mad, da det bliver for vanskeligt at administrere.

OBS! De 75 kroner returneres ikke, hvis du melder fra. Læs handelsbetingelserne her.

De fire oplæg

Som deltager kan man nå to af de fire oplæg – ét i tidsrummet 16.30-17.45 og ét i tidsrummet 18.30-19.45.

Kl. 16.30 -17.45: Palliation og psykomotorisk intervention
Lokale SIG.C051

Med udgangspunkt i arbejdet med terminale patienter på Arresødal Hospice gives konkrete eksempler på, hvordan den psykomotoriske terapeut i samarbejde med andre faggrupper kan tilbyde bedst mulig palliativ pleje og behandling.

Oplægsholder

Lone Brun Rasmussen. Psykomotorisk terapeut på Arresødal Hospice og censor på Københavns Professionshøjskole Campus Nordsjælland og VIA University College Campus Randers.

Kl. 16.30-17.45: Psykomotorik og natur
Lokale SIG.E016 + udenfor

At udøve psykomotorik i naturen har været praktiseret siden fagets tidlige udvikling. Der er indenfor de seneste årtier skabt øget evidens for naturens alment sundhedsfremmende virkning og restorative virkning på for eksempel stresstilstande, og derfor er det oplagt at inddrage naturen i det psykomotoriske arbejde.

Den basale teori om sammenhænge mellem natur, sundhed og menneske gennemgås kort og følges op af praktiske øvelser i naturen.

Oplægsholder

Anne Marie Olsen er psykomotorisk terapeut og har desuden en international videreuddannelse i psykomotorik og en masteruddannelse i landskab og planlægning / naturbaseret terapi og sundhedsfremme. Hun arbejder dels med personalepleje i Flyvesikringstjenesten, dels med træning af ældre og træning inde og ude af borgere med livsstilsygdomme.

Kl. 18.30-19.45: Et fænomenologisk perspektiv på angst og psykomotorisk terapi
Lokale SIG.C051

Oplægget tager afsæt i Lines kandidatspeciale med tilhørende videnskabelig artikel, som var en undersøgelse af angst belyst i et fænomenologisk perspektiv.

Oplægget vil centralisere sig om resultaterne samt til koblingen mellem teori og praksis. Der vil være fokus på, hvordan de præsenterede fænomenologiske begreber kan anvendes i det psykomotoriske arbejde med fokus på angst. Til sidst vil der være tid til refleksion og diskussion med mulighed for at relatere stoffet til egen praksis

Oplægsholder

Line Worre er uddannet psykomotorisk terapeut og cand. pæd. psyk. med speciale i angst og kropsfænomenologi. Line er ansat som adjunktvikar på Psykomotorikuddannelsen på Københavns Professionshøjskole i Hillerød. Hun har desuden mangeårig erfaring som underviser i Fysiodrama på Skuespillerskolen Ophelia samt erfaring som selvstændig psykomotorisk terapeut.

Kl. 18.30-19.45: Autisme og tilknytning
Lokale SIG.E016

Med udgangspunkt i Birgittes egne erfaringer som mor til en ung mand med autisme og som psykomotorisk terapeut med en efteruddannelse i børn og sansemotorik vil oplægget dreje sig om udfordringer med kontakt og tilknytning relateret til autisme. Disse udfordringer kan nemt blive forvekslet med andre tilknytningsproblematikker, og det er derfor vigtigt med en viden om autisme for at kunne skelne de forskellige problematikker fra hinanden.

Oplægget vil desuden komme ind på sanseintegration ift. autisme, og hvordan den anderledes måde at sanse og percipere på kan have indflydelse på kontakt og samspil.

Oplægsholder

Birgitte Mølgård, psykomotorisk terapeut bl.a. med efteruddannelse i børn og sansemotorik og medforfatter til bogen Autisme og tilknytning – en mors fortælling – et fagligt perspektiv

Tak til de frivillige!

Ovenstående er kun muligt, fordi frivillige medlemmer vælger at lægge tid og kræfter i det. Vi vil gerne sige mange tak til:

Mette Ernst, Adjunkt på psykomotorikuddannelsen i Hillerød

Line Jakobsen, psykomotorisk Terapeut og indehaver af Kroppens Veje

Mona Søndergaard Hjelmar, psykomotorisk terapeut og aktivitetsmedarbejde i Herlev kommune.

For yderligere information

Kontakt kursuskoordinator i DAP, Rikke Aastrup Jensen, raj@dap.dk

Kursusafholdelse og covid-19

DAP følger sundhedsmyndighedernes covid-19-retningslinjer, der skal forebygge spredning af smitte.

På alle vores kurser er der sprit til rådighed, ved kursets start gennemgås retningslinjerne, og deltagerne opfordres til passe godt på sig selv og hinanden.

Har du covid-19-lignende symptomer, også i mild grad, beder vi dig blive hjemme fra kurset.

Bliv inspireret

Vi arrangerer kurser særligt målrettet psykomotoriske terapeuter

Se alle kurser

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN