Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Fredagshilsen fra formanden: Mere klarhed om, hvad der gælder for vores faggruppe

15. januar 2021

Det er blevet tydeligt, hvordan selve ordlyden og definitionerne i myndighedernes udmeldinger er vigtige for, hvordan man skal forholde sig som selvstændig psykomotorisk terapeut. Bestemmelserne i nedlukningen er under bødeansvar – man skal følge dem – og vi vil vel alle sammen gerne forholde os ansvarligt og som sundhedsprofessionelle bidrage til at stoppe smitten og snart komme ud på den anden side af pandemien. Men det er svært, og mange er ramt på økonomien – og i øvrigt på et andet ansvar, nemlig det vi føler for vores klienter, der har brug for psykomotorisk behandling.Årets anden arbejdsuge lakker mod enden, og den har i sandhed været lidt lang og fyldt med en masse spørgsmål: Coronapandemien og nedlukningerne fortsætter, og konsekvenserne af nedlukningen bliver mere tydelige i de henvendelser, vi får fra medlemmerne.

Efter snart mange henvendelser til sundhedsstyrelsen på faggruppens vegne er vi nået frem til at have mere klarhed, inklusive konkrete henvisninger til bekendtgørelsen om restriktioner (se nedenfor), om hvad, der gælder for vores faggruppe.

Vores faggruppe befinder sig igen i et krydsfelt mellem at være en sundhedsprofession med en sundhedsfaglig uddannelse, men uden autorisation, og myndighederne har valgt at trække linjen i nedlukningen mellem dem, der er autoriserede, og dem, der ikke er. Derfor oplever mange nu, at dem, vi arbejder side om side eller sammen med, gerne må fortsætte, fordi de har autorisation, men vi må ikke.

Selvom psykomotoriske terapeuter udfører væsentlig sundhedsfaglig behandling og ofte i samarbejde med kommuner og med anbefaling fra andre sundhedsfaglige, så havner vi lige nu i samme kategori som de liberale erhverv – frisører og massører for eksempel – og skal holde vores behandlingslokaler lukket, hvad enten vi lejer ude i byen eller bruger et rum på vores bopæl til dette formål. Eneste undtagelse er dem af os, der er ansat i klinikker med autoriseret sundhedspersonale (se nedenfor).

Ordlyden i bekendtgørelsen er også vigtig: Det er de fysiske kliniklokaler, der skal holdes lukkede, det har vi myndighedernes ord for (se nedenfor), men nogle psykomotoriske terapeuter har så fundet andre løsninger: Nogle arbejder online, og andre har samtaler udenfor eller tager hjem til deres klienter for at behandle dem der, og det må man faktisk godt. Hvis man tager ud i en virksomhed og laver konsulentarbejde eller behandling der, er vi inde i en gråzone, hvor det egentlige ansvar ligger hos den virksomhed/leder, der beder om og betaler ydelsen. For det er faktisk alvorlige sager, fordi man kan få bøder, hvis man gør noget forkert, og det er derfor rigtig vigtigt, at dette er afklaret, før man går i gang – se nedenfor.

Nedenstående har vi Sundhedsstyrelsens ord for. Vi har som sundhedsfaglige også et ansvar for at arbejde ansvarligt og bidrage til at stoppe smitten og bidrage til det fælles arbejde mod at komme til en ende på pandemien. Men vi skal også finde en tålelig vej derhen. Det er ikke enkelt og ikke enkelt at være et lille fag, der ikke bliver tænkt med, når de store linjer lægges. Som jeres fagforening er vi glade for jeres input, som vi blandt andet fik ved gårsdagens medlemsmøde, og vi forsøger at finde svar for faggruppen og at tale vores sag der, hvor det er muligt, og inden for de ressourcer vi har.

Tak for jeres input og ansvarlighed, og tak til dem, der var med på mødet i går.

Vi tales ved!

Ditte-Marie Post

 

Nedenstående er relevante uddrag fra bekendtgørelse nr. 2059 af 20/12/2020

I forlængelse af ordlyden fra bekendtgørelsen følger en forklarende kommentar.

  • Vedr. behandling og andet i virksomheder: § 4, stk 4: ”Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde…” Dvs. at man må, under bødeansvar, gøre det på arbejdspladsen, som er normalt og nødvendigt for at udføre virksomhedens arbejde. I dette tilfælde er det virksomhedsejers/leders ansvar om, for eksempel, en psykomotorisk terapeuts arbejde i/for virksomheden er nødvendigt for deres arbejde.
  • Vedr. behandling i private hjem: §6, stk 9: ”Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier” – skal være lukkede. Vi har igen fået at vide, at behandling i private hjem (klientens hjem) godt må foregå.
  • Vedr. Psykomotoriske terapeuter, der er ”hjælpepersonale”: §16, stk 3: ”Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.” Det vil sige, at psykomotoriske terapeuter, der arbejder som ansatte eller kolleger til fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater, eksempelvis, gerne må arbejde.

Husk, at du også altid kan finde seneste nyt på vores coronasite.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN