Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

På denne side finder du vigtig information om, hvad corona betyder for dig.

I DAP følger vi situationen tæt, og vi opdaterer denne side løbende. Tag endelig kontakt til os, hvis der er noget, du er i tvivl om! Du finder vores kontaktoplysninger ved at klikke her.

Nedenfor finder du seneste nyt, og hvad situationen betyder for dig som psykomotorisk terapeut.

15. januar 2021: Mere klarhed over, hvad der gælder for vores faggruppe

Efter snart mange henvendelser til sundhedsstyrelsen på faggruppens vegne er vi nået frem til at have mere klarhed, inklusive konkrete henvisninger til bekendtgørelsen om restriktioner (se nedenfor), om hvad, der gælder for vores faggruppe vedr. en række tvivlsspørgsmål.

Nedenstående er relevante uddrag fra bekendtgørelse nr. 2059 af 20/12/2020 

I forlængelse af ordlyden fra bekendtgørelsen følger en forklarende kommentar. Læs også Fredagshilsen fra formanden for mere info.

 • Vedr. behandling og andet i virksomheder: §4, stk 4: ”Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde…” Dvs. at man må, under bødeansvar, gøre det på arbejdspladsen, som er normalt og nødvendigt for at udføre virksomhedens arbejde. I dette tilfælde er det virksomhedsejers/leders ansvar om, for eksempel, en psykomotorisk terapeuts arbejde i/for virksomheden er nødvendigt for deres arbejde.
 • Vedr. behandling i private hjem: §6, stk 9: ”Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds- og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer tæt fysisk kontakt til kunder, og solarier” – skal være lukkede. Vi har igen fået at vide, at behandling i private hjem (klientens hjem) godt må foregå.
 • Vedr. psykomotoriske terapeuter, der er ”hjælpepersonale”: §16, stk 3: ”Bekendtgørelsen gælder ikke for offentlige og private sygehuse og klinikker samt private praksis og forretninger, som autoriserede sundhedspersoner driver eller er ansat i.” Det vil sige, at psykomotoriske terapeuter, der arbejder som ansatte eller kolleger til fysioterapeuter, kiropraktorer og osteopater, eksempelvis, gerne må arbejde.

13. januar 2021: Nedlukningen af de liberale erhverv forlænges foreløbig til 7. februar 2021

Som følge af coronavirus, særligt den “britiske variant”, i Danmark, er alle coronarestriktioner forlænget foreløbigt til den 7. februar.

Det betyder, at de selvstændige PMT’ers klinikker fortsat er lukket ned, fordi det er et liberalt erhverv.

Nedlukningen betyder, at de psykomotoriske terapeuters klinikker skal lukke i denne periode.

 • Dette er et påbud, ligesom det var under forårets nedlukning.
 • Der lukkes ned, fordi man ikke kan overholde den nødvendige afstand i udøvelsen af erhvervet. Vi er derfor i samme kategori som fx massører, frisører og kørelærere.
 • De psykomotoriske behandlingsklinikker er ikke en del af sundhedsvæsnet (som fx lægepraksisser, eller fysioterapeutiske klinikker, der modtager borgere med lægehenvisning), og de er dermed et liberalt erhverv.

Kompensationsordningerne er forlængede, og du kan læse mere på Virksomhedsguidens hjemmeside, hvor du også kan læse, hvilke krav du skal opfylde for at kunne få kompensation. Vær opmærksom på, at en eventuel indtjening kan have indflydelse på, om man kan få del i hjælpepakkerne.

Har du spørgsmål til kompensationsordningerne, kan du ringe til Erhvervsstyrelsens hotline på 72 20 00 34.

Hotlinen er åben: mandag-torsdag kl. 8.30-16.00 / fredag kl. 9.00-15.00.

Husk også, at de regionale erhvervshuse står til rådighed for spørgsmål, du finder links til dem længere nede på siden.

Vedrørende medlemmer ansat som folkeoplysere

Vi opfordrer som hidtil til, at du får afklaret med din skoleleder, om du er ansat og får løn, uagtet at undervisningen er udsat/aflyst. Får du ikke løn, kan du melde dig ledig og undergå ledighedsreglerne jf. dagpengeloven – bliver du i tvivl, så kontakt din a-kasse.

Relevante links, hvor man kan finde mere konkrete anvisninger:

Som vi tidligere har gjort opmærksom på, kan man også altid ringe til myndighedernes Corona-hotline på 70 20 02 33.

Relevante links til information økonomisk hjælp

Relevante links til ansøgning om økonomisk kompensation samt information om de mange hjælpepakke finder du her:

Virksomhedsguiden – her kan du læse om de mange hjælpepakker, hvad de indebærer, og de muligheder der kan være for dig.

Virk.dk – det er herfra, du skal ansøge om den økonomiske kompensation. Her finder du link til den digitale ansøgning samt vejledninger i, hvordan du søger, og hvilke oplysninger og dokumenter, du skal have parat.

Er du selvstændig? Du kan få hjælp i dit lokale erhvervshus

Hvis du er selvstændig, kan du også kontakte dit lokale erhvervshus, som kan hjælpe dig med at få overblik over situationen og de erhvervs- og økonomirelaterede udfordringer, coronasituationen medfører for dig.

Du finder dit lokale erhvervshus her:


Nedenfor kan du finde information, som blev bragt i forbindelse med den store nedlukning af Danmark i foråret 2020. Hvis du er medlem af DAP, har du også modtaget alle informationerne direkte på mail i takt med, at de kom frem.

Nedlukningen medførte en række hjælpepakker, retningslinjer og ændringer fra myndighederne, som du kan læse om.

Vi beder dig bemærke, at informationerne kan være reviderede siden hen. Særligt i den første tid efter nedlukningen ændrede situationen sig tit og hurtigt, hvorfor vi har valgt at datere de enkelte informationer.

Øverst på denne side finder du altid de nyeste informationer, herunder de aktuelle retningslinjer.

Retningslinjer for aktivitet i sundhedsvæsenet under coronaepidemien er nu samlet i én publikation (30. juni 2020)

Sundhedsstyrelsen har revideret og samlet en række af de retningslinjer, som har været målrettet forskellige aktører under COVID-19-epidemien i én publikation. Den beskriver rammerne for aktiviteten i sundhedsvæsenet under den fortsatte epidemi, samt hvordan der sikres minimering af smittespredningen.

Sundhedsstyrelsen har løbende udgivet retningslinjer målrettet specifikke dele, som i denne udgivelse samles i én fælles retningslinje for planlægning af aktivitet og forebyggelse af smittespredning i sundhedsvæsenet.

Du kan finde publikationen på sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Retningslinjer for fase 3 i genåbningen af Danmark (8. juni 2020)

De overordnede retningslinjer og afstandskrav er fortsat gældende

De grundlæggende retningslinjer om hygiejne, dvs. håndvask, desinfektion, hosteetikette og rengøring, gælder fortsat. Ligeledes skal vi fortsat holde afstand, så vidt det overhovedet er muligt. Vi skal holde minimum 1 meters afstand til andre, men ved fysisk aktivitet er det fortsat 2 meter, fordi man her ånder kraftigt ud. Underviser du på hold, skal der være 2 meter mellem dig og dem, du underviser.

Der skal være vand, sæbe og/eller håndsprit til rådighed, og der skal være opsat informationsplakater, der hvor du behandler, underviser eller færdes.

Retningslinjerne gælder også omklædningsrum, medarbejderkøkkener, opholdsrum osv.

Har du egne lokaler eller klinik, skal du selv sørge for, at alt det foreskrevne er til stede. Er du ansat, er det arbejdsgiveren, der skal sørge for det. Disse ting skal være i orden, før man må åbne. At fase tre er begyndt betyder, at man kan åbne for aktiviteter, men det er ikke et påbud at åbne.

Sundhedsstyrelsens hjemmeside kan du finde de helt overordnede retningslinjer for forebyggelse af smittespredning.

 

Retningslinjer for manuel behandling

Retningslinjerne for manuel behandling er fortsat de samme – disse informationer finder du på Erhvervsministeriets hjemmeside.

 

Hvad kan åbne i fase 3? Og hvordan?

Da forsamlingsforbuddet fra i dag er hævet til 50, kan vi nu begynde at undervise hold, både udendørs og indendørs. Det bliver også muligt at undervise i vand. For at kunne starte op, skal de overordnede retningslinjer kunne holdes, arbejdspladsen og undervisningslokalerne skal være indrettet og organiseret, og rengøring af undervisningsmaterialer og stedet selv skal være på plads.

For at kunne undervise indendørs skal der være mindst 4 m2 til rådighed pr. deltager, inklusive underviseren. Er der tale om stillesiddende aktiviteter (ikke øvelser på gulv), er 2 m2 pr deltager + underviser nok.

Der skal kunne rengøres, sprittes af og luftes ud i lokalerne. Hvis det er muligt, skal deltagerne tage deres egne måtter, tæpper og lignende med.

Myndighederne har skrevet udførlige retningslinjer for, hvordan indretning, opdeling og organisering kan gøres, både når det gælder udendørs og indendørs aktivitet. Dem finder du her:

Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og foreningsliv

 

Brug (som altid) dit kliniske skøn og din faglige vurdering

Både behandling og fysisk aktivitet i dens mange former indebærer situationer, der kan være svære at forudse, og visse ting kan være svære eller umulige at gøre, samtidig med at man følger retningslinjerne om hygiejne og afstand.

Vi vil fra DAP’s side opfordre dig til at bruge dit kliniske skøn og din faglige vurdering, når du gennemtænker og udfører dit arbejde med dine deltagere og klienter. Der vil være ting, du fortsat ikke kan gøre, og der vil være ting, som du måske skal gøre anderledes, end du plejer. Tal med dine kolleger, dine fagfæller og dine arbejdsgiver eller søg sparring hos os, hvis der opstår tvivl eller udfordringer.

Mulighed for anerkendelse af Covid-19 som arbejdsskade (24. april 2020)

Sandsynligheden for at blive smittet på sit arbejde er lille, men i den nuværende situation er det vigtigt at vide, at det er muligt, at sygdom med COVID-19 kan anerkendes som en arbejdsskade, hvis sygdommen skyldes arbejdet.

Du kan læse mere i denne pressemeddelelse fra Beskæftigelsesministeriet, og du kan læse selve vejledningen her.

Vedrørende brug af værnemidler og korrekt infektionshygiejne (24. april 2020)

Vi vil fra Danske Psykomotoriske Terapeuters side opfordre til, at man følger myndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning, sådan at det fortsat kan gå den rigtige vej. En ekstra opmærksomhed på håndhygiejne og nu også værnemidler er måske ny for nogen. Du kan derfor her finde relevante links til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for værnemidler, Statens Serum Instituts infektionshygiejniske retningslinjer, instruktioner i korrekt håndhygiejne og påføring af værnemidler:

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke, at der bruges værnemidler ved kontakt, når der ikke er symptomer. Men det anbefales, at tæt kontakt holdes kortvarig. Ved længerevarende kontakt over 15 minutter, kan værnemidler som et visir eller mundbind anvendes.

Vær opmærksom på håndteringen af brugte værnemidler, da de kan være kontaminerede med dråbesmitte.

Myndighedernes retningslinjer for genåbning af klinikker og visse liberale erhverv (19. april 2020)

Fra 20. april 2020 kan klinikker og visse liberale erhverv begynde at åbne igen. Det bliver under andre betingelser end normalt, og nedenfor er der vigtig information til dig, der har behandlinger i klinik og til dig, der er udekørende behandler.

Informationen i det følgende er baseret på retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og omhandler spørgsmål som, hvordan og hvor mange klienter kan man have, hvordan kan man behandle og skal man have værnemidler på?

I tvivlstilfælde kan du ringe til Sundhedsstyrelsens corona-hotline på 70 20 02 33 eller orientere dig i ovenstående link. Vi er også ved telefonen og på mail i Danske Psykomotoriske Terapeuter. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Klienter – hvordan og hvor mange?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at patientkontakter og konsultationer i videst muligt omfang afholdes via telefon eller over Skype eller lignende.

Antallet af behandlinger i klinikker begrænses, og der lægges ”luft” mellem behandlingerne, hvor der luftes ud, gøres rent og sprittes af.

Klienter/patienter visiteres i videst muligt omfang pr. telefon, så personer med symptomer på COVID-19 ikke modtages i klinikken eller behandles i hjemmet.

Ved ankomst i klinikken udspørges klienter/patienter om symptomer på COVID-19. Personer med symptomer behandles ikke. Har du selv symptomer, skal du ikke behandle eller være i tæt kontakt.

Klienter/patienter skal vaske hænder ved ankomst til klinikken.

Vær opmærksom på rengøring af ventearealerne.

Minimér antallet af ventende klienter og sørg for, at de sidder med afstand.

Sørg for informationer på indgangsdør til klinik mv. Relevante plakater til ophængning kan downloades til print på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.

Behandling – hvordan?

Sundhedsstyrelsen anbefaler fortsat, at man holder afstand til patienter/klienter i videst muligt omfang.

Tæpper/håndklæder/puder osv. skiftes mellem behandlingerne og vaskes. Kontaktflader sprittes af. Vær opmærksom på håndteringen af det, der skal udskiftes/vaskes, så der ikke opstår kontaktsmitte fra dine hænder.

Stå så vidt muligt med siden til eller kig væk ved tæt kontakt for at undgå dråbesmitte.

Er du udekørende behandler, anbefales desuden følgende:

 • Ved behandlerens ankomst til hjemmet udspørges borgeren om symptomer på COVID-19 på 1-2 meters afstand.
 • Korrekt håndhygiejne udføres før og efter kontakt med alle borgere.
 • Egne kontaktflader (fx bordplade) i borgerens hjem rengøres, inden hjemmet forlades.
 • Ved transport mellem hjemmebesøg skal kontaktflader i bilen, herunder rat, gearstang og håndbremse (for cykler styr og saddel) sprittes af efter hvert besøg.

 

Værnemidler?

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at der ikke bruges værnemidler ved kontakt, når der ikke er symptomer. Det anbefales, at tæt kontakt holdes kortvarig. Ved længerevarende kontakt over 15 minutter, kan værnemidler som et visir eller mundbind anvendes.

Vær opmærksom på håndteringen af brugte værnemidler, da de kan være kontaminerede med dråbesmitte.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Arbejdstilsynet har varslet yderligere råd og retningslinjer, men disse er ikke klar endnu.

Brug dit kliniske skøn

Alle situationer kan ikke forudses i retningslinjerne. Psykomotorisk behandling kan indeholde aktiviteter og arbejdsstillinger, hvor det kan blive svært med de nye retningslinjer. Overvej og gennemtænk, hvad du gør, og hvordan du gør det. Gennemtænkt dine procedurer og arbejdsstillinger, så det kan være sikkert for både dig og dine klienter.

De allerede vedtagne økonomiske hjælpepakker udvides (19. april 2020)

Partierne i Folketinget er nu blevet enige med regeringen om at udvide og forlænge de hjælpepakker, som allerede er rullet ud, og som vi tidligere har informeret om. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Finansministeriet, som du kan læse her. Nedenstående information baserer sig på dette faktaark udsendt fra Finansministeriet. Der er tale om forlængelse af kompensationsperioden og udvidelse af nogle af de eksisterende rammer – resten er som hidtil meldt ud.

 Aftaleparterne er blandt andet blevet enige om følgende:

 • En forlængelse af ordningen for kompensation for faste omkostninger med en måned til og med d. 8. juli samt udvidede muligheder for at få kompensation, se længere nede.
 • En forlængelse af kompensationsordningerne til selvstændige og freelancere med en måned til og med d. 8. juli samt øget kompensationsgrad. Der bliver også etableret en ny kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv. med blandede A- og B-indkomster, se længere nede.
 • En forlængelse af suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, den midlertidig forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage til og med d. 30. juni.

 

Justering af kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger

Der justeres desuden på kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger. Det betyder, at virksomheder som minimum nu skal have en omsætningsnedgang på 35-60 pct. for at få kompenseret 25 pct. af deres faste omkostninger frem for tidligere 40-60 pct. De øvrige trin ændres ikke.

Andelen af de faste omkostninger, der kompenseres, er derfor nu følgende:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 35-60 pct.

 

Man skal ansøge særskilt om kompensation for perioden 9. juni til 8. juli, dvs. virksomheder skal søge af to omgange.

Der ændres ikke ved, at virksomheder, som regeringen har påbudt lukket, og som ingen omsætning har i perioden, fortsat kan få kompensation svarende til 100 pct. af de omfattede faste omkostninger, så længe forbuddet er gældende.

Minimumsgrænsen for faste omkostninger sættes ned

Det har også været forudsat, at virksomheder som minimum skal have faste omkostninger på 25.000 kr. i perioden (tre måneder) for at kunne få kompensation. Den grænse nedsættes nu, så virksomheder som minimum skal have faste omkostninger svarende til 12.500 kr. for en tremåneders periode for at kunne få kompensation.

Forlængelse og udvidelse af ordningen for selvstændige og freelancere

Den midlertidige kompensationsordning til selvstændige og freelancere forlænges også med én måned, så ordningen er gældende fra den 9. marts 2020 til og med den 8. juli 2020.

Samtidig forhøjes kompensationsgraden for de selvstændige og freelancere til 90 pct. af omsætnings- eller B-indkomsttabet. For gruppen af selvstændige og freelancere, der har fået forbud mod at holde åbent og ikke har omsætning eller B-indkomst, forhøjes kompensationsgraden til 100 pct. i perioden, hvor forbuddet mod at holde åbent er gældende.

Ny kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv. med både A- og B-indkomst

Der oprettes en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der som konsekvens af COVID-19 forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 pct.

Målgruppen kan få kompensation for op til 90 pct. af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med den tilsvarende periode i forudgående år, dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned.

Ordningens målgruppe er personer, som har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtigt overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år. Heraf skal mindst 5.000 kr. pr. måned være B-indkomst, og højst 20.000 kr. må være A-indkomst. Beskæftigelsesgraden knyttet til A-indkomsten må højst udgøre 55 pct. Både A- og B-indkomsten skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats. Modtagere må ikke være berettigede til dagpenge, supplerende dagpenge eller modtage offentlige ydelser som fx kontanthjælp.

Status efter statsministerens pressemøde om en delvis genåbning af Danmark (7. april 2020)

Følgende er også sendt direkte ud til vores medlemmer den 7. april 2020

Det er, som allerede skrevet mange gange, en omskiftelig tid, med mange udfordringer, der skal klares og forklares. Der er meget at forholde sig til, og jeg skal bede dig om at læse nedenstående grundigt og til ende, da der kan være oplysninger, der kan hjælpe netop dig i den situation, du står i.

Statsministeren og myndighedernes udmeldinger i går bragte håb om, at vi måske snart, så småt, vil kunne bevæge os imod mere normale tilstande. De mindre børn kan måske snart komme i institution, og vi voksne vil, for nogles vedkommende, få mulighed for at komme lidt tilbage på arbejde.

Samtidig er der også kommet kontante udmeldinger om, hvordan nogle restriktioner vil vare helt til september, og det betyder at vi i DAP har måttet tage nogle beslutninger vedrørende vores aktiviteter.

Vi må derfor, ligesom resten af landets befolkning, fortsat være opmærksomme på, hvad der siges i nyhederne. Og vi må også fortsat være opmærksomme og kreative, hvad angår vores eget arbejde og vores aktiviteter.

Vi skal fortsat have lukket i klinikkerne, fordi den tætte fysiske kontakt ikke er forsvarlig. Det er dejligt at se, at der er psykomotoriske terapeuter, der begynder at benytte de digitale medier til forskellige aktiviteter. Foråret og sommeren kommer måske til at byde på andre muligheder: Der er varslet en gradvis åbning, og der vil komme nye retningslinjer løbende, og mulighederne for at lave noget udenfor vil komme med det gode vejr. Hold dig derfor orienteret her hos os, men især også hos sundhedsstyrelsen (sst.dk) eller ved at ringe til sundhedsstyrelsens Corona-hotline på 72 20 03 33, hvis du er i tvivl om, hvad der gælder lige nu.

Jeg er ikke i tvivl om, at vi går mod bedre tider ganske langsomt.

Aftale om en akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler. Hvad betyder det for dig som folkeoplyser? (31. marts 2020)

Regeringen og Folketingets partier har indgået en aftale om en akut, midlertidig hjælpeordning målrettet folkeoplysning og folkehøjskoler. Ordningen skal kompensere højskoler, aftenskoler og Folkeuniversitetet for op til 90 pct. af den tabte deltagerbetaling som følge af corona. Ordningen omfatter alle former for aktiviteter og er gældende fra d. 9. marts 2020 til og med d. 8. juni 2020.

Aftalen skal hjælpe skolerne igennem krisen, så de kan genetablere deres virke, så snart det bliver en mulighed.

Du kan læse hele aftalen i et notat fra Kulturministeriet.

Bemærk, at den konkrete udmøntning af aftalen ikke er afklaret endnu. Vi holder selvfølgelig øje med udviklingen og linker til noget mere konkret, så snart der er nyt.

Hvad betyder det for dig, som er ansat som folkeoplyser?

Hvis du er medlem af en a-kasse, skal du melde dig ledig i det øjeblik, din undervisning er udsat/aflyst, så du kan få dagpenge.

OBS!

Vær særligt opmærksom på, at hvis din skoleleder betaler dig løn for ikke-afviklet undervisning, og du dermed skal undervise timerne senere, vil du på det tidspunkt, hvor undervisningen finder sted, ikke modtage løn, da du jo allerede har fået lønnen. Hvis du er medlem af en a-kasse, vil du heller ikke kunne få dagpenge, mens du efterlæser de timer, du allerede har fået løn for, da du jo er i arbejde.

Derfor anbefaler vi, hvis du er medlem af en a-kasse, at du melder dig ledig i det øjeblik, undervisningen er udsat/aflyst, og melder dig ikke-ledig når undervisningen påbegyndes igen. Der er ikke noget nyt i dette, det er bare en reminder jf. tidligere udmeldinger fra formanden.

OBS!

Vær som underviser opmærksom på, at lederen af den enkelte aftenskole kan vælge at afvige fra lovgivningen til fordel for underviserne. Det er den enkelte leders beslutning ud fra omstændigheder og/eller økonomisk råderum.

Du skal derfor kontakte din skoleleder, hvis du vil vide, hvordan det er hos dig, eller hvis der er noget, du er i tvivl om.

Loftet for lønkompensation hæves til 30.000 (30. marts 2020)

Regeringen justerede d. 30. marts 2020 den trepartsaftale, der blev indgået medio marts, og som har til hensigt at redde danske arbejdspladser.

For funktionærer hæves loftet for lønkompensation til 30.000 kroner fra 23.000 kroner.

For timelønnede hæves loftet også til 30.000 kroner – dog fra 26.000 kroner.

Den nye kompensationsordning vil gælde fra 9. marts til 9. juni – det samme som den oprindelige aftale.

Virksomheder, der allerede har søgt om lønkompensation via den oprindelige ordning, er også omfattet af det højere støtteniveau.

Procentsatserne, dvs. de 75% af lønnen (eller højst 30.000 kr.), som kompensationsordningen højst dækker, bliver der ikke rørt ved i den nye, opdaterede aftale. Det er blot beløbsgrænsen for begge grupper – funktionæransatte og timelønnede – der hæves.

Læs mere på virksomhedsguidens hjemmeside.

Læs også denne vejledning fra Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Hjælpepakken til selvstændige reguleres (30. marts 2020)

Kulturministeriet oplyser i en pressemeddelelse, at kompensationsordningen for selvstændige med og uden CVR-nummer nu dækker personer med en omsætning eller indtægt på mindst 10.000 kr. månedligt i gennemsnit mod før 15.000 kr.

Omsætningen eller B-indkomst skal være på mindst 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned opgjort med udgangspunkt i de seneste 12 måneder op til den 1. marts 2020.

Hos Danske Psykomotoriske Terapeuter glæder vi os over reguleringen og over, at de mange bønner fra forskellige sider er blevet hørt. Reguleringen kan forhåbentlig mindske bekymringerne for nogle af vores selvstændige medlemmer, da flere får mulighed for at være med – også dem med lidt mindre gennemsnitlig omsætning.

Ifølge virksomhedsguiden forventes det, at der åbnes for ansøgninger på onsdag d. 1. april.

Du kan læse mere om reguleringen i Kulturministeriets pressemeddelelse eller på virksomhedsguidens side for kompensationsmuligheder.

Ny aftale: Offentligt ansatte skal holde fri op til fem dage under coronahjemsendelsen (27. marts 2020)

Regeringen og parterne på det offentlige arbejdsmarked har d. 27.3 præsenteret en aftale, der skal sikre, at den offentlige arbejdsstyrke er så klar som muligt, når Danmark åbner igen.

Aftalen indebærer, at de offentligt ansatte, som er hjemsendt uden at kunne arbejde, skal ”afvikle frihed” – op til fem dage i alt. Med frihed menes afspadsering, feriedage, særlige feriedage og andet. Omsorgsdage og seniordage kan også anvendes efter ønske fra medarbejderen. Det skal understreges, at der er tale om restferie, dvs. endnu ikke afholdt ferie til det ferieår, som slutter 30. april 2020.

Perioden og den konkrete afvikling aftales lokalt mellem medarbejderen og arbejdsgiver.

De hjemsendte uden arbejde, der ikke har mere ferie at tære på, bliver ikke berørt, da de dermed ikke har noget “at bidrage med” til denne fælles pulje. For de hjemsendte uden arbejde, der allerede har afviklet dage mellem d. 13.3 og d. 26.3, vil de dage tælle med som at have bidraget.

Eksempel:
Hvis man for eksempel har afviklet 2 dage mellem den 13.3. og 26.3, har man afviklet 2 af de krævede 5 dage, hvorfor man kun skal afvikle 3 dage yderligere i perioden frem til 13.4.

Aftalen gælder til 14.4, hvorefter der skal søges nye løsninger, såfremt nedlukningen forlænges.

Du kan læse mere om aftalen her.

Fælles erklæring om fleksibilitet (23. marts 2020:)

Midt i denne nye virkelighed sidder vi nok alle og funderer over, hvad alt dette kommer til at betyde for os. Dem af os, der er forhindret i at arbejde, som vi plejer, har nok at gøre med at finde ud af, hvad vi skal gøre, så længe krisen står på, og vi bekymrer os nok også over, hvordan det bliver bagefter.

Og dem af os, der fortsat skal arbejde, oplever også væsentlige ændringer, både i, hvordan vi skal arbejde, med hvad, og hvor længe.

Fra et fagpolitisk synspunkt er det positivt, at også psykomotoriske terapeuter fortsat skal arbejde på institutioner og behandlingssteder, fordi vi altså også er essentielt personale. Det er en anerkendelse af vores (sundheds)faglighed og pædagogiske kompetencer, der måske bliver endnu mere tydelige i en situation som denne.

For alle faggrupper indenfor det sundhedsfaglige og pædagogiske gælder det lige nu, at arbejdsopgaver og arbejdstider kan blive ændret, fordi situationen har ændret sig. Kommunernes Landsforening og Forhandlingsfællesskabet (overorganisationen for de faglige hovedorganisationer) er gået sammen om en fælles erklæring. Man er enige om at stille sig åbne for fleksibilitet og samarbejde i forhold til udførelsen af opgaverne. For situationen betyder, at der nødvendigvis må være ændringer i, hvordan man gør tingene. Og det vigtige ved en fælles erklæring er, at det er arbejdsmarkedets parter – både de kommunale arbejdsgivere og arbejdstagernes organisationer, der er sammen om erklæringen. Det vil sige, at der er en villighed til at forhandle tingene på plads, at løse problemerne og at gøre dem i ligeværdighed mellem arbejdsgiver og arbejdstager.

Her fra Danske Psykomotoriske Terapeuter skal der lyde endnu en opfordring til vores medlemmer i offentlige ansættelser om at være åbne, fleksible og samarbejdsparate i denne ekstraordinære situation. Det er nu, at vi kan vise, at vi også er med, og at vi har noget at byde ind med.

Kompensation for faste udgifter (19. marts 2020)

En hjælpepakke fra regeringen gør det muligt at få kompensation for de faste udgifter, som bliver med at være der, selvom kunderne ikke er der lige nu, fx husleje og andre faste udgifter.

Ifølge aftalen betyder det, at virksomheder kan få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, hvis virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres, sker proportionelt efter, hvor stor en nedgang virksomheden oplever som følge af coronaudbruddet i Danmark:

 • 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.
 • 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.
 • 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Der kan ikke ansøges om kompensation, hvis de faste udgifter udgør mindre end 25.000 kr. i perioden 9. marts til 9. juni.

Hvis din virksomhed er lukket ved påbud, vil du blive kompenseret med 100 %  af de faste udgifter i påbudsperioden.

Er du selvstændig eller freelancer/selvstændig uden CVR-nummer? Så klik her (19. marts 2020)

Hvis du er selvstændig og oplever et fald i din omsætning på min. 30 procent som følge af coronaudbruddet i Danmark, kan du blive kompenseret med op til 75 procent – dog max 23.000 kr. om måneden. Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen har været over 10.000 kr. pr. måned i snit i 2019. Bemærk, at der står omsætningen, dvs. de penge, du får ind – ikke dit overskud eller det samlede resultat, når du har betalt faste udgifter mm., blot din omsætning.

OBS!

Ovenstående gælder også, hvis du er freelancer/selvstændig uden CVR-nummer. Her skal du dog være opmærksom på, at det skal være din B-indkomst, der skal have været over 10.000 kr. pr. måned i snit i 2019.

 

Hvad betyder det for dig?

Konkret for dig betyder ovenstående, at du ikke behøver lukke din virksomhed for at kunne blive dagpengeberettiget, men derimod skal gå kompensationsvejen, dvs. søge om kompensation for tabt omsætning som følge af corona.

 

Hvordan gør man?

Selve ansøgningsdelen, hvor du skal søge og indsende dokumentation mv., vil komme til at foregå via virksomhedsguiden.dk, hvor der arbejdes på højtryk for at gøre en digital løsning klar. Du skal derfor holde dig orienteret på virksomhedsguiden.dk.

Trepartsaftale mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter skal skabe tryghed for de privatansatte (16. marts 2020)

15. marts har regeringen og arbejdsmarkedets parter indgået en trepartsaftale om en midlertidig lønkompensation til privatansatte lønmodtagere, der ellers stod til at miste deres job på grund af COVID-19. Du kan læse mere her.

dette link kan du også læse selve aftalen i sin helhed.

Danmark lukker ned - hvad sker der? (12. marts 2020)
Følgende tekst blev også sendt direkte ud til vores medlemmer den 12. marts 2020:

Hvad sker der?

Vi står lige nu i en situation uden fortilfælde: Regeringen har valgt at lukke ned for store dele af vores samfunds funktioner og aktiviteter i foreløbigt 14 dage for at begrænse sandsynligheden for, at borgerne kan blive smittet med virussen COVID 19. Det har vi aldrig prøvet før, og det er en situation, der udvikler sig, og vi må alle prøve at leve med, at vi ikke ved særlig meget om, hvad der kommer til at ske.

Danske Psykomotoriske Terapeuter mener, at regeringen har handlet rettidigt og relevant ved at begrænse de måder, vi kan arbejde og være sammen på det næste stykke tid. Vi har en forpligtelse til at vise samfundssind og passe på hinanden – ikke mindst på de svage og sårbare mennesker, som vi arbejder med og behandler. Vi håber, ligesom resten af samfundet, at de forholdsregler og påbud, der nu træder i kraft, vil være tilstrækkelige til at bremse og kontrollere udbredelsen af virussen.

Indtil da er der en række udfordringer og spørgsmål, der melder sig, og vi vil som din fagforening gerne gøre vores til, at du er så godt klædt på som muligt, og give råd og vejledning, når vi kan. Men der er begrænsninger på, hvad vi ved, og hvad vi kan vide, da situationen og de regler, vi skal følge, udvikler sig fra dag til dag.

For at få de nyeste opdateringer på situationen anbefaler vi, at du besøger www.coronasmitte.dk, hvorfra man også kan blive ledt videre til andre relevante hjemmesider med seneste nyt.

På sundhedsstyrelsens hjemmeside, www.sst.dk, kan du ligeledes finde seneste nyt og alle deres anbefalinger ift. øget hygiejne, rejse med offentlig transport mv.

 

Hvad kan denne ekstraordinære situation betyde for dig økonomisk?

 • Er du offentligt ansat, kan du blive sendt hjem med løn, eller måske blive sat til andre opgaver, der ikke involverer tæt kontakt. Da der er tale om en ekstraordinær situation, kan vi kun understrege herfra, at man som ansat skal træde til og udføre disse opgaver og udvise fleksibilitet overfor arbejdspladsen og hjælpe sine kolleger.

 

 • Er du privat ansat, forholder det sig anderledes, men regeringen har opfordret arbejdsgiverne til at sende folk hjem og at finde løsninger. Hold dig orienteret via linksene ovenfor og hos din arbejdsgiver.

 

 • Er du selvstændig, skal du selvfølgelig også følge sundhedsstyrelsens retningslinjer for skærpede hygiejnehensyn. Hvordan du er dækket som følge af fald i din omsætning beror på, hvordan du er forsikret, eller om du er dagpengeberettiget. Vi opfordrer dig til at kontakte din a-kasse eller dit forsikringsselskab for mere information.

 

 • Er du ansat i folkeoplysningen, og har du fået at vide, at dine hold er aflyst, har du 1 uges opsigelsesvarsel, hvorefter du kan melde dig ledig. Kontakt a-kassen for nærmere vejledning om dette.

 

 • Er du ledig og medlem af FTF-a, meddeler FTF-a, at deres medlemmer skal blive hjemme som anbefaler, og de skal derfor ikke stå til rådighed, ikke søge job og ikke deltage i samtaler. Du får fortsat dagpenge. De opdaterer løbende deres hjemmeside med nyt, så hold øje på www.ftfa.dk.

 

Hvordan kan du komme i kontakt med os?

Vi kører på lav drift i den næste tid – foreløbigt til og med uge 13. Det betyder, at vi hver især arbejder hjemmefra i videst muligt omfang.

Vi anbefaler, at du kontakter os pr. mail på dap@dap.dk eller ringer eller skriver direkte til en af os afhængig af dit ærinde (se kontaktoplysninger længere nede).

Vi opdaterer vores hjemmeside – www.dap.dk – og Facebook, når der er relevant nyt, men henviser som nævnt til www.coronasmitte.dk for generel information om situationen.

 

Ditte-Marie Post (formand): dmp@dap.dk / 28 50 35 25

Gert Møller Thaysen (løn- og ansættelsesforhold): gmt@dap.dk / 52 10 87 42

Jane Bach (økonomi og administration): jb@dap.dk / 52 10 87 41

Stine Kofod (kurser og rådgivning): sk@dap.dk / 52 10 87 47

Astrid Hjorth (kommunikation): ahb@dap.dk / 52 10 87 40

 

Bemærk i øvrigt, at Jakobs Kongshaugs kursusdage d. 28. og 29.3 på kurset ”Psykomotorisk stress- og traumebehandling 2” er udskudt. Vi vender tilbage med en ny dato, når vi ved mere.

Deltagerne får direkte besked.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN