Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Ekstraordinær generalforsamling i Kreds Vest

Der indkaldes hermed til online ekstraordinær generalforsamling i Kreds Vest den 15. september 2021 kl. 17.00.

Ved den ekstraordinære generalforsamling afholdt d. 12. august 2021 var det ikke muligt at vælge en ny bestyrelse til kredsen. Jævnfør DAP’s vedtægter, §14, stk. 5, skal der derfor indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling. Idet der ikke er en bestyrelse for kredsen, er det DAP, der indkalder til dette møde. Lykkes det ikke ved denne ekstraordinære generalforsamling at samle en bestyrelse, regnes kredsen, jævnfør vedtægternes §14, stk. 6, for opløst.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Valg af stemmetællere
  3. Valg af 5 bestyrelsesmedlemmer og 2-4 suppleanter
  4. Eventuelt

Sådan melder du dig til

Tilmelding til generalforsamlingen kan sendes til DAP på: dap@dap.dk senest den 8. september 2021

Efter tilmelding tilsendes et link, hvorfra mødet kan tilgås.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN