Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Uddannelsesleder til psykomotorikuddannelsen i Randers, VIA University College

28. september 2021

Er du klar til nye udfordringer, og vil du være med til at sætte dit aftryk på Psykomotorikuddannelsen i et ambitiøst og udviklingsorienteret uddannelsesmiljø med dygtige medarbejdere og kollegaer? Kan du sætte den rette kurs med en involverende og visionær ledelsesstil? Så er dette job måske noget for dig?

Der er tale om en stilling med stor kontaktflade, hvor relations- og samarbejdskompetencer er afgørende.  Du skal i tæt samarbejde med gruppen af engagerede medarbejdere, studerende og professionsfeltet sætte retning for og videreføre den gode udvikling af Psykomotorikuddannelsen, og der er med andre ord tale om en ledelsesopgave med mange perspektiver og muligheder.

Uddannelsen har siden 2016 været i gang med at implementere en ny studieordning, som nu er fuldt implementeret. Psykomotorikuddannelsens fremadrettede fokus er udvikling af områder såsom forskningstilknytning, praktik, dimittendbeskæftigelse med videre. Derudover har Psykomotorikuddannelsen sammen med de øvrige sundhedsuddannelser fokus på øget sammenhængskraft på tværs af uddannelserne.

Du vil som uddannelsesleder i samarbejde med uddannelsesdekanen få ansvar for den faglige, pædagogiske og økonomiske ledelse af Psykomotorikuddannelsen. Som uddannelsesleder vil du desuden have en række tværgående ledelsesopgaver ved Sundhedsuddannelserne og i VIA som helhed.

Stærkt uddannelsesmiljø på et moderne campus

Psykomotorikuddannelsen er placeret på Campus Randers, hvor uddannelsen er en del af et tværprofessionelt uddannelsesmiljø med pædagoguddannelse, sygeplejerskeuddannelse og professionsbacheloruddannelse i Skat under samme tag. Samarbejdet på tværs af uddannelserne vægtes højt, og de studerende har gode rammer for et fagligt og socialt fællesskab.
Uddannelser på Campus Randers har et godt samarbejde med de omkringliggende offentlige og private virksomheder, hvilket giver de studerende gode muligheder for at indgå i samarbejde om eksempelvis fagrelevante projekter.

Grænsekrydsende ledelse

Sammen skaber vi frugtbare beslutninger og processer til gavn for de studerende og samarbejdspartnere. Som uddannelsesleder skal du kunne integrere medarbejdernes viden, tanker og engagement i udviklingen af løsninger på såvel hverdagens problemstillinger som i mere vidtrækkende beslutninger.
Du skal kunne balancere mellem kravet om forandring og vigtigheden af at holde fokus på driften og kvaliteten af denne. Ligeledes skal du kunne balancere mellem kravet om tilgængelig og nærværende personaleledelse og behovet for ledelse på tværs både fagfagligt, tværfagligt, tværprofessionelt og på tværs af geografier.

Vores kommende uddannelsesleder har:
 • Relevant uddannelse, gerne en psykomotorisk grunduddannelse suppleret med en relevant kandidat- eller masteruddannelse
 • Ledelseserfaring – og gerne en formel lederuddannelse
 • Kendskab til professionshøjskolesektoren og uddannelsestænkningen i professionsuddannelserne – herunder professions- og udviklingsbasering.
Som uddannelsesleder skal du: 
 • Kunne agere i og se muligheder i en stor kompleks organisation og samtidig sikre sammenhængskraft på tværs af uddannelser og mellem forskellige niveauer i VIA og Sundhedsuddannelserne
 • Kunne lede op, ned og på tværs – både fagfagligt og tværfagligt samt have erfaring med ledelse af udviklings- og forandringsprocesser
 • Kunne omsætte VIAs strategi til konkrete handlinger og operationalisere strategiske beslutninger
 • Være en tilgængelig og nærværende personaleleder, som er klart kommunikerende og visionær
 • Kunne sætte uddannelse på dagsordenen både i et lokalt, regionalt og internationalt perspektiv
 • Kunne motivere og lede en gruppen af medarbejdere på Psykomotorikuddannelsen
 • Kunne indgå i og være lyttende i dialoger med de studerende på uddannelsen
 • Kunne samarbejde med Psykomotorikuddannelsen på Københavns Professionshøjskole, fagforeningen Danske Psykomotoriske Terapeuter, DAP, samt internationale partnere.
En spændende arbejdsplads

Vi tilbyder dig et spændende og udviklingsorienteret uddannelses- og arbejdsmiljø med dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer og medarbejdere. Det er en stilling, hvor relations-, kommunikations- og samarbejdskompetencer er centrale, og hvor samarbejdet med de øvrige uddannelsesledere ved Sundhedsuddannelserne med uddannelsesdekanen og medarbejderne er afgørende for at lykkes.

Ansættelsesvilkår

Ansættelse sker efter Cirkulære om aftale om ansættelse af chefer ved institutioner inden for undervisning, uddannelse og forskning på Uddannelses- og forskningsministeriets område. Stillingen er uden højeste arbejdstid.
Hovedarbejdssted er Campus Randers, men der må forventes en del aktiviteter i hele Region Midtjylland.

Vi forventer tiltrædelse den 1. januar 2022 eller efter aftale.

Ved at blive en del af VIA, træder du ind i en spændende og udviklingsorienteret arbejdsplads med dygtige og samarbejdsorienterede kollegaer og medarbejdere. Der er højt til loftet og mange muligheder, herunder også gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Du bliver en del af en organisation i bevægelse, hvormed du får gode muligheder for at påvirke den videre udvikling. Ambitionen er, at VIA skal sætte aftryk på omverdenen og være til endnu større gavn for studerende, aftagere, samarbejdspartnere og øvrige interessenter – det håber vi, at du har lyst til at bidrage til.
VIAs vision for 2030 er gennemarbejdet og besluttet med udgangen af 2020, hvilken der kan søges nærmere information om her: https://www.via.dk/om-via/vision

For yderligere information om stillingen

Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte uddannelsesdekan Karen Frederiksen på telefon 87 55 29 69 eller kafr@via.dk.

Er du interesseret?

Søg stillingen gennem vores online rekrutteringssystem.
Deadline for ansøgning er den 5. november 2021. Vi forventer at afholde første runde ansættelsessamtaler den 11. november og anden runde samtaler den 19. november.

Om VIA University College

VIA er en professionshøjskole og en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner. Vi uddanner bl.a. lærere, sygeplejersker, ingeniører og designere – i samarbejde med arbejdslivet og med afsæt i forskning og et globalt udsyn. Det gør vi, så de studerende med mod, passion og nysgerrighed sætter aftryk på verden.

Vi tager ansvar for samfundet og for at skabe en bæredygtig fremtid sammen med vores omverden. Vi står solidt på vores faglige fundament og flytter grænserne for, hvordan vi udvikler, deler og anvender viden. Og vi fejler, lærer og lykkes sammen. Fordi det er i ambitiøse lærende fællesskaber, vi sætter det stærkeste aftryk. Derfor arbejder vi i VIA mod en enkel, fælles vision: Tag ansvar. Flyt grænser. Lær sammen.
VIA i runde tal: 20.000 studerende på flere end 40 professionsbacheloruddannelser. 20.000 studerende og kursister om året på diplomuddannelser og andre efter- og videreuddannelsesforløb. 2.100 medarbejdere fordelt på otte campusser i Region Midt. I 2020 blev VIA udpeget til UNESCO Verdensmålsskole for vores arbejde med at integrere FN’s verdensmål i undervisningen.

Læs information om anvendelse af personoplysninger i forbindelse med rekruttering på dette link: https://via.career.emply.com/persondatapolitik
VIA opfordrer alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om VIA University College på http://www.via.dk/.

Fakta om Psykomotorikuddannelsen

I Danmark er der to Psykomotorikuddannelser i henholdsvis VIA og på Københavns Professionshøjskole. Det er en forholdsvis ny og mindre professionsbacheloruddannelse, der fordrer samarbejde om synlighed, professionsidentitet og beskæftigelsesområder.

Psykomotorikuddannelsen i Randers har:

 • 10 faste medarbejdere samt et antal eksterne undervisere
 • Psykomotorikuddannelsen har ca. 190 studerende og et optag på 55 studerende årligt.
Fakta om Sundhedsuddannelserne
 • Seks uddannelser (MVU) og 8 udbud: Bioanalytiker-, Ernæring og Sundheds-, Ergoterapeut-, Fysioterapeut-, Global Nutrition and Health-, Psykomotorikuddannelsen
 • Ca. 2.000 studerende
 • Ca. 120 medarbejdere
 • Sundhedsuddannelserne er en del af VIA University College, som er en af Danmarks største professionshøjskoler.
Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN