Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Trepartsforhandlingerne om rekruttering i den offentlige sektor er netop afsluttet – men hvad betyder det for os?

 

Et lønløft til flere udvalgte faggrupper er kommet i hus. Det drejer sig om sygeplejersker, pædagoger, fængselsbetjente og SOSU’er, som udgør de store faggrupper, der får del i det ekstraordinære lønløft. Derudover vil nogle mindre faggrupper primært med ansættelse i sundhedsvæsenet også få del i lønløftet, heriblandt nogle psykomotoriske terapeuter.

Det ekstraordinære lønløft er ikke gratis, og det gjorde både regeringen og arbejdsgiverne også tydeligt før forhandlingerne. Med aftalen er det blevet klart, at lønløftet kommer med en ganske høj pris for de omfattede faggrupper – bl.a. i form længere vagter, udlån til andre afdelinger, forringelse af seniorrettigheder og dårligere mulighed for overarbejdsbetaling for deltidsansatte.

Som udgangspunkt vil de psykomotoriske terapeuter få andel i midlerne, der hvor de arbejder efter samme vilkår som de grupper, der er tilgodeset. Hvis man til eksempel arbejder i vagtlagene i den regionale psykiatri, vil man sandsynligvis blive tilgodeset. Det er ikke direkte tydeligt i aftalen, hvorvidt man som psykomotoriske terapeuter i en daginstitution får direkte andel i midlerne, men der vil i så fald være mulighed for indirekte at kunne få glæde af det via lokale forhandlinger.

Det er forskelligt på tværs af faggrupper, hvordan lønløftet udmøntes, men det sker bl.a. i form af en højere grundløn, anciennitetstillæg og højere tillæg for arbejde på skæve tidspunkter og overarbejde. Derfor er der i aftalen også grundlag for, at psykomotoriske terapeuter, som tager del i vagtarbejdet på f.eks. døgninstitutioner, hvor man følger SL’s arbejdstidsaftale, kan komme til at få gavn af de højere tillæg. Det vil vi naturligvis følge op på!

Lønløftet indfases gradvist frem mod 2026, de præcise tillæg forhandles færdigt ved overenskomstforhandlingerne i 2024.

8. december 2023

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN