Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Skal din foretrukne psykomotoriske øvelse på top ti over de bedste?

Hvad er dit bedste eksempel på dansk psykomotorik?

Hvad er den eller de bedste psykomotoriske øvelser og aktiviteter, du bruger? Hvad er det for øvelser, lege og aktiviteter, du hele tiden bruger, og som du trofast vender tilbage til eller opdager, at du igen og igen kan tilpasse til flere forskellige situationer?

Og i det hele taget: Hvad er mon de bedste eksempler på dansk psykomotorik? Hvad er de mest typiske? De mest brugte? De mest anvendelige? Det kunne være interessant at vide mere om, og det vil en arbejdsgruppe under det Europæiske Forum for Psykomotorik (EFP) også gerne vide. Gruppen ønsker derfor at samle og formidle psykomotorisk praksis og metode fra de 13 medlemslande. Med de ti bedste bud fra hvert land bliver resultatet 130 såkaldte ”Flash Cards”, der skal kunne printes og bruges både internt og udadtil i vores fag. På den måde kan psykomotoriske terapeuter i de europæiske lande lære hinandens arbejde at kende, og vi kan støtte hinanden i at formidle og forklare vores fag.

Men det er jo svært at afgøre, hvad der er ”bedst”. Derfor har DAP i samarbejde med den danske repræsentant i arbejdsgruppen, Karin Ladeby, underviser på VIA Randers, besluttet at lade det være op til jer medlemmer at byde ind på de ti danske Flash Cards.

Så derfor:

Send os dit eller dine bud på de bedste øvelser, aktiviteter og/eller lege, som du bruger i din praksis eller i dit arbejde. Send og øvelsens/aktivitetens eller legens navn sammen med en beskrivelse. Sørg også gerne for, at vi får din mailadresse eller telefonnummer, så vi kan kontakte dig, hvis der er uddybende spørgsmål.

Udvælgelsen af det danske bidrag bliver gjort på simpel demokratisk vis – hvilke øvelser/aktiviteter/lege får flest stemmer? Så byd ind, send os dine forslag, og så vil vi glæde os til at se, hvad det er, vi danske psykomotoriske terapeuter egentlig bruger.

Et Flash Card skal have en titel og nogle billeder, fotos, tegninger eller lignende på den ene side og en beskrivelse på den anden side, men opsætning og illustration finder vi ud af senere.

Send meget gerne dine forslag i løbet af foråret til Ditte-Marie Post på dmp@dap.dk – vi glæder os til at modtage den!
Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN