Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Status på autorisationsarbejdet i DAP, august 2023 

25. august 2023

I forbindelse med afslaget på vores autorisationsforespørgsel i Folketinget i maj 2022, bad DAP for længe siden om et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få svar på nogle af de spørgsmål, vi sidder med, og i det hele taget få uddybet deres vurdering af, hvorvidt vi bør blive autoriseret. Det møde var jeg og DAP’s sekretariatsleder så til i tirsdags, og det var rigtig givtigt, selvom vi ikke er enige med dem!

Et af de argumenter, de ligger til grund for deres vurdering, er det såkaldte farlighedskriterie, som også står anført i autorisationsloven, og som går ud på, hvorvidt en faggruppe udøver noget, der er så farligt, at den skal underlægges myndighedstilsyn. Det mener Styrelsen for Patientsikkerhed ikke, PMT’er gør, og det var det, vi havde brug for at blive klogere på, da jeg som udgangspunkt ikke er enig! Et eksempel på et – fysisk – farlighedskriterie, de trak frem, var manipulation af rygsøjlen, som nogle faggrupper må udføre, og som beretter dem til en autorisation. Vi sidestillede selvfølgelig et fysisk farlighedskriterie med det psykiske farlighedskriterie i det terapeutiske rum og muligheden for retraumatisering. Det var tydeligt, at de i styrelsen vægter det fysiske farlighedskriterie højt, og vores opgave vil derfor via cases mv. være at forsøge at påvirke dem til en mere bred forståelse af det.

Foruden det ret konkrete ærinde ville vi selvfølgelig endnu en gang gøre dem opmærksom på vores undren over, at vi er den eneste faggruppe med en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse med direkte patientkontakt, der ikke har en autorisation, og hvad det har af konsekvenser for patienter, borgere og vores medlemmer. Det var et godt møde, som gav os de svar, vi havde brug for, og tilmed bestyrkede os i vores billede af den videre proces herfra, som i langt højere grad betyder, at vi skal prioritere den politiske vej og derigennem sætte fokus på faggruppernes lige ret til erhvervsudøvelse.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN