Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Sekretariatslederskift i DAP

Sekretariatsleder Astrid Hjorth Balle stopper i DAP med udgangen af april, fordi hun ønsker at gå nye veje. Fra 1. maj bliver fagkonsulent og forhandlingsansvarlig Line Gessø Hansen konstitueret sekretariatsleder.

Line har 20 års erfaring fra fagbevægelsen og andre NGO’er og har i over 10 år været en del af forskellige ledelser med både økonomiansvar og personaleledelse, og hun er derfor oplagt at indsætte som konstitueret sekretariatsleder. I vil naturligvis blive yderligere introduceret til Line.

Overleveringen fra Astrid til Line vil forløbe over den næste måneds tid, så Line er fuldt rustet til at overtage ledelsesposten.

Det er hovedbestyrelsens vurdering, at denne konstellation kan og vil sikre et fortsat højt tilgængeligheds- og serviceniveau for vores medlemmer og en fortsat relevant politisk udvikling.

Astrid har været ansat i DAP som kommunikationsansvarlig siden 1. januar 2020 – og fra juni 2023 også som sekretariatsleder. Astrid vil uden tvivl blive savnet af både kollegaer, hovedbestyrelsen og de af vores medlemmer og samarbejdspartnere, som har arbejdet tæt med hende, siden hun begyndte i DAP for 4 år siden.

Mvh. Anne Marie Horn, forperson i DAP, 27. marts 2024

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN