Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

OK24 er forhandlet på plads – gode resultater for de psykomotoriske terapeuter

29. februar 2024

Så er også de organisationsspecifikke forlig landet! Vi har taget jeres krav med hele vejen, og vi er meget glade for at fortælle, at det er lykkedes os at forhandle følgende:

  • Bedre løn i form af løntrin
  • Adgang til både den kommunale og den regionale kompetencefond
  • Tillæg til ledere
  • Anciennitetstillæg på det kommunale område
  • Et tillæg til pmt’er, der arbejder med udadreagerende borgere på lukkede afdelinger i regionen.

Dertil vil de af vores medlemmer, der arbejder i vagt, kunne få del i lidt af trepartsmidlerne, ligesom vi har fået udvidet lørdagstillægget til at gælde fra kl. 6.00 i stedet for kl. 8.00.

De organisationsspecifikke aftaler for de psykomotoriske terapeuter vil blive udmøntet 1. april 2025.

Med mandat fra DAP’s hovedbestyrelse er forperson, Anne Marie Horn, gået til forhandlingerne med et langsigtet perspektiv på de psykomotoriske terapeuters lønudvikling, og vi har prioriteret at løfte i flok! Denne overenskomst vil tilkomme vores medlemmer med variation. Nogle vil opleve en stor lønfremgang – andre en mindre. For nogle af vores medlemmer har det været muligt at løfte deres løn lokalt igennem individuelle aftaler forud for denne overenskomst. De vil måske opleve et mindre lønløft.

Ved at aftale løntrin centralt er det nu muligt at løfte de af vores medlemmer, hvor lokale lønløft ikke har været muligt, og hvor medlemmer derfor oplever at stå ved siden af kollegaer med samme anciennitet og alligevel være på løntrin langt fra hinanden.

Ud over ovenstående er der allerede fra 1. april i år penge til jer, idet de generelle forlig, vi tidligere har skrevet ud om, og som er indgået på både det kommunale og det regionale område forud for de specielle forhandlinger, giver lønløft på 4% allerede fra 1. april!

I den kommende tid, når alle forlig er på plads, skal de til afstemning i organisationerne. I DAP foregår afstemningen i hovedbestyrelsen.

Vi er rigtig godt tilfredse på de psykomotoriske terapeuters vegne, og vi glæder os over de gode resultater for de psykomotoriske terapeuter!

Følg med her og på vores hjemmeside, hvor vi løbende melder mere ud om den konkrete betydning af overenskomstresultaterne.

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN