Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Velkommen til DAPs side for OK21

På denne side lægger vi nyt om forhandlingerne vedrørende OK21 og relevante links. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på dap@dap.dk

21. april 2021: OK21-forligene er endeligt godkendt

Et flertal på begge sider af overenskomstforhandlingerne er blevet enige, og det betyder, at OK21-forligene, som DAP også er en del af, er blevet endeligt godkendt.

OK21 har virkning fra 1. april 2021 og gælder i tre år.

Vedrørende de kommunale og regionale forlig, kan du læse mere her: https://www.forhandlingsfaellesskabet.dk/udsendelser/2021/21-04-april/ok-21-forligene-endelig-godkendt-samt-frigivelse-af-generelle-lonstigninger

Og vedrørende de statslige er det lige her: https://cfu-net.dk/ok21

26. marts 2021: Resultatet af overenskomstforhandlingerne 2021 og DAP’s fingeraftryk på dem

I skrivende stund har Sundhedskartellets medlemsorganisationer offentliggjort deres stillingtagen til resultatet af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Samlet set har kartellet sagt ja, men to fagforeninger, Dansk Sygeplejeråd og Radiografrådet, har fået et ”nej” fra deres medlemmer. Dette har bragt disse to fagforeninger i en speciel situation, som vi følger opmærksomt herfra.

Hos os i DAP er det hovedbestyrelsen, der har stemt om resultatet, og det blev et enstemmigt ”ja”. Derfor er vi med i aftalen, som den foreligger. Det er der flere grunde til, som jeg vil uddybe her.

Den økonomiske ramme

Den pose penge, der var til rådighed, var ved disse forhandlinger begrænset. Grunden til dette kender vi alle: Corona, med store sundhedsudgifter og nedgang i samfundsøkonomien generelt, har givet de offentlige arbejdsgivere begrænsede midler at forhandle om.

Vi gik derfor til forhandlingsbordet, og det gælder alle fagforeningerne i Forhandlingsfællesskabet, inklusive Sundhedskartellet og DAP, med et krav om, at reallønsniveauet, som absolut minimum, kan holdes over de næste tre år – altså at vi fortsat vil kunne købe det samme for vores løn om tre år, som vi kan i dag. Og det var der penge nok til, og lidt oveni. Med generelle lønstigninger for de offentligt ansatte på 5,02% fordelt over de næste tre år ligger vi omtrent 1 % over den forventede inflation. Dertil kommer, at der i beregningerne indgår resultatet af reguleringsordningen, der skal sørge for, at det private og det offentlige lønniveau følges ad. Det vil sige, at hvis det går fremad for den danske økonomi, og det private lønniveau stiger, så vil der også komme lidt mere i lønposen til de offentligt ansatte. Det er ikke store penge, men som en del af de offentlige forhandlinger er vi som psykomotoriske terapeuter sikret vores egen proportionelle del af, hvad alle får.

Ligeløn til psykomotoriske terapeuter

I DAP har vi ved denne og ved den foregående overenskomstforhandling haft vores eget krav om ligeløn: nemlig at vi som sundhedsfaglige professionsbachelorer skal have det samme i løn og den samme lønudvikling som de andre professionsbachelorer, vi sammenligner os med: fysioterapeuter, ergoterapeuter, sygeplejersker osv.

Vi starter på cirka det samme niveau, men over tid bliver forskellen større. Der skal være mere i løn til de erfarne, og det var et krav, som vi fremsatte endnu en gang ved disse forhandlinger. Midlerne til, for eksempel, et lønløft af vores faggruppe skal ved overenskomstforhandlingerne findes i organisationsmidlerne – en pulje, der afsættes til fordeling mellem organisationerne i forhold til deres specifikke krav. Her handler det ikke kun om, hvad arbejdsgiverne vil give, men også om, hvilken fordeling de faglige organisationer internt kan få afstemt med hinanden: Hvis nogen skal have noget, er der mindre til de andre. Denne gang udgør organisationsmidlerne 0,45 % og 0,50 % på henholdsvis det regionale og det kommunale område.

Ved OK18 fik de psykomotoriske terapeuter et ekstra løntrin på det kommunale område, og også denne gang blev der noget til os: På det kommunale område bliver det årlige tillæg efter 4 års ansættelse hævet med 4.000 kroner. På det regionale område er der kommet et nyt tillæg efter 8 års ansættelse på 6.280 kroner årligt samt en forhøjelse af tillægget efter 10 års ansættelse med 6.280 kroner. Dertil kommer en lille forhøjelse af pensionsprocenten for ledende psykomotoriske terapeuter på det kommunale område. Disse tillæg er specifikt udmøntede til psykomotoriske terapeuter, og de er DAP’s fingeraftryk på OK21.

Det muliges kunst og fagpolitiske dagsordener

Overenskomster er en blanding af det muliges kunst og en anledning til at lufte og italesætte større fagpolitiske dagsordener. For DAP’s vedkommende er det ønsket om anerkendelse og lønniveau ligesom de andre i sundhedssektoren. I en større politisk skala er det emner som belastningen af sundhedspersonalet i coronakrisen og, større endnu, den grundlæggende forskel mellem aflønningen i traditionelle kvindefag og traditionelle mandefag.

Og så er overenskomster ikke mindst en pragmatisk fordeling af de forhåndenværende midler og en politisk rettesnor mod visioner og idéer, der kommer til at tegne løn og arbejdsforhold – også i fremtiden.

Ditte-Marie Post, formand for DAP

20. februar 2021: Overenskomstaftalen er i hus på det regionale område

Efter intense forhandlinger, der dog tog lidt kortere tid, er der nu indgået et forlig også på det regionale område mellem de regionale forhandlere og Forhandlingsfællesskabet.

Forliget ligner meget det, der blev indgået på det kommunale område, med generelle lønstigninger på 5,02% over tre år, og, blandt andet, en mindre pulje til organisationsforhandlingerne og til lavt-/ligelønsområdet. Forliget indeholder også aftaler på senior- og arbejdsmiljøområdet.

Herfra skal der lyde stor ros til forhandlingsfællesskabet, herunder forhandlingsdelegationen fra Sundhedskartellet, der har landet en aftale trods en svær forhandlingssituation og en begrænset økonomisk ramme.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

Ditte-Marie Post, formand for DAP

16. februar 2021: Ny overenskomstaftale for de kommunalt ansatte

I denne weekend kom en ny overenskomstaftale på plads for cirka 500.000 ansatte i kommunerne. Det er det andet større skridt i de offentlige overenskomstforhandlinger – OK21. Det er blevet til en tilfredsstillende aftale alt taget i betragtning, fordi vi jo var sat i udsigt, at coronapandemien kunne sætte meget stramme grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Og ja, stigningerne er mindre end sidst, men der er noget til de kommunalt ansatte, både på lønfronten og på andre fronter:

Den overordnede økonomiske ramme er den samme som den, der ugen før blev sat for de statsligt ansatte, men sammensætningen er en lidt anden. De statsansatte kan med generelle lønstigninger på 4,42 % over de næste tre år se frem til, at deres realløn efter alle skøn skulle kunne blive bevaret. For de kommunalt ansatte bliver de generelle stigninger lidt højere, 5,02% over tre år, og så er der oveni dette 0,5% i organisationsmidler. Tillige er der også afsat en mindre pulje til en lige- og lavtlønspulje, hvor ligelønspuljen er et lille, men vigtigt skridt mod en udligning af det løngab, der fortsat er mellem de traditionelle kvinde- og mandefag. Det er et emne, som vi ikke taler så meget om i DAP, men vores fag er jo også et fag, hvor hovedparten er kvinder. Aftalen indeholder også andre tiltag indenfor bl.a. psykisk arbejdsmiljø, seniorer og grøn omstilling.

Hvis du vil læse mere, kan du læse pressemeddelelsen eller selve aftalen.

De regionale forhandlinger

I denne uge og weekend kommer turen til forhandlingerne på det regionale område, hvor det også bliver interessant at se, hvilket resultat der kan opnås. Det er lange og seje forhandlinger, hvor alt vendes og drejes, for at det kan komme på plads, og DAP modtager løbende opdateringer fra selve forhandlingsbordet.

Når de generelle forhandlinger er på plads, når vi til forhandlingerne på organisationsplan, så vi er langt fra færdige endnu…

Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

6. februar 2021: Forlig på det statslige område

Nu er der indgået en overenskomstaftale på det statslige område. Der er ganske få psykomotoriske terapeuter ansat i statsligt regi, og de er primært på psykomotorikuddannelserne.

Men overenskomstaftalen med de statslige arbejdsgivere sætter sædvanligvis tonen for resten af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Med en moderat lønstigning over tre år er der tale om en ret behersket økonomisk ramme, der nok skal kunne sikre reallønnen, men ikke så meget mere.

I de næste par uger forestår de videre forhandlinger på det regionale og kommunale område, hvor mange flere psykomotoriske terapeuter er ansat. Det bliver spændende og intenst, da det er et område, hvor der, ikke mindst i disse tider, bliver udført meget vigtigt sundhedsarbejde. Den økonomiske ramme fra det statslige område kan ikke undgå at blive reflekteret ned i, hvad der vil være at forhandle om i regioner og kommuner. Der er mange elementer i spil, ikke bare løn, men også arbejdstid, seniorordninger, kompetenceudvikling og meget andet, som også er vigtige for et godt arbejdsliv.

Vi arbejder på sagen, og vi håber på et godt resultat!

Du kan læse mere om forliget på det statslige område lige her.

Overenskomstforhandlinger er i gang, og i år foregår de (selvfølgelig) online.

Sundhedskartellet har sammenfattet vores fælles krav, som bl.a. er et resultat af de krav, vi samlede ind fra jer tidligere, i et såkaldt kravskatalog, som beskriver det, vi er fælles om at præsentere for de offentlige arbejdsgivere.

Du finder kravskataloget lige her.

Vi er her for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN