Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Velkommen til DAP’s side for OK21

På denne side lægger vi nyt om forhandlingerne vedrørende OK21 og relevante links. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på dap@dap.dk

Overenskomstforhandlinger er i gang, og i år foregår de (selvfølgelig) online.

Sundhedskartellet har sammenfattet vores fælles krav, som bl.a. er et resultat af de krav, vi samlede ind fra jer tidligere, i et såkaldt kravskatalog, som beskriver det, vi er fælles om at præsentere for de offentlige arbejdsgivere.

Du finder kravskataloget lige her.

20. februar 2021: Overenskomstaftalen er i hus på det regionale område

Efter intense forhandlinger, der dog tog lidt kortere tid, er der nu indgået et forlig også på det regionale område mellem de regionale forhandlere og Forhandlingsfællesskabet.

Forliget ligner meget det, der blev indgået på det kommunale område, med generelle lønstigninger på 5,02% over tre år, og, blandt andet, en mindre pulje til organisationsforhandlingerne og til lavt-/ligelønsområdet. Forliget indeholder også aftaler på senior- og arbejdsmiljøområdet.

Herfra skal der lyde stor ros til forhandlingsfællesskabet, herunder forhandlingsdelegationen fra Sundhedskartellet, der har landet en aftale trods en svær forhandlingssituation og en begrænset økonomisk ramme.

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere på Forhandlingsfællesskabets hjemmeside.

Ditte-Marie Post, formand for DAP

16. februar 2021: Ny overenskomstaftale for de kommunalt ansatte

I denne weekend kom en ny overenskomstaftale på plads for cirka 500.000 ansatte i kommunerne. Det er det andet større skridt i de offentlige overenskomstforhandlinger – OK21. Det er blevet til en tilfredsstillende aftale alt taget i betragtning, fordi vi jo var sat i udsigt, at coronapandemien kunne sætte meget stramme grænser for, hvad der kan lade sig gøre. Og ja, stigningerne er mindre end sidst, men der er noget til de kommunalt ansatte, både på lønfronten og på andre fronter:

Den overordnede økonomiske ramme er den samme som den, der ugen før blev sat for de statsligt ansatte, men sammensætningen er en lidt anden. De statsansatte kan med generelle lønstigninger på 4,42 % over de næste tre år se frem til, at deres realløn efter alle skøn skulle kunne blive bevaret. For de kommunalt ansatte bliver de generelle stigninger lidt højere, 5,02% over tre år, og så er der oveni dette 0,5% i organisationsmidler. Tillige er der også afsat en mindre pulje til en lige- og lavtlønspulje, hvor ligelønspuljen er et lille, men vigtigt skridt mod en udligning af det løngab, der fortsat er mellem de traditionelle kvinde- og mandefag. Det er et emne, som vi ikke taler så meget om i DAP, men vores fag er jo også et fag, hvor hovedparten er kvinder. Aftalen indeholder også andre tiltag indenfor bl.a. psykisk arbejdsmiljø, seniorer og grøn omstilling.

Hvis du vil læse mere, kan du læse pressemeddelelsen eller selve aftalen.

De regionale forhandlinger

I denne uge og weekend kommer turen til forhandlingerne på det regionale område, hvor det også bliver interessant at se, hvilket resultat der kan opnås. Det er lange og seje forhandlinger, hvor alt vendes og drejes, for at det kan komme på plads, og DAP modtager løbende opdateringer fra selve forhandlingsbordet.

Når de generelle forhandlinger er på plads, når vi til forhandlingerne på organisationsplan, så vi er langt fra færdige endnu…

Ditte-Marie Post, formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter

6. februar 2021: Forlig på det statslige område

Nu er der indgået en overenskomstaftale på det statslige område. Der er ganske få psykomotoriske terapeuter ansat i statsligt regi, og de er primært på psykomotorikuddannelserne.

Men overenskomstaftalen med de statslige arbejdsgivere sætter sædvanligvis tonen for resten af overenskomstforhandlingerne på det offentlige område. Med en moderat lønstigning over tre år er der tale om en ret behersket økonomisk ramme, der nok skal kunne sikre reallønnen, men ikke så meget mere.

I de næste par uger forestår de videre forhandlinger på det regionale og kommunale område, hvor mange flere psykomotoriske terapeuter er ansat. Det bliver spændende og intenst, da det er et område, hvor der, ikke mindst i disse tider, bliver udført meget vigtigt sundhedsarbejde. Den økonomiske ramme fra det statslige område kan ikke undgå at blive reflekteret ned i, hvad der vil være at forhandle om i regioner og kommuner. Der er mange elementer i spil, ikke bare løn, men også arbejdstid, seniorordninger, kompetenceudvikling og meget andet, som også er vigtige for et godt arbejdsliv.

Vi arbejder på sagen, og vi håber på et godt resultat!

Du kan læse mere om forliget på det statslige område lige her.

Vi er der for at hjælpe dig

Mangler du svar på noget, så kontakt os en af vores medarbejdere.

Kontakt en medarbejder

LOGIN