Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra forpersonen i DAP

 

Kære alle psykomotoriske terapeuter

Her kommer en sensommerhilsen med et lille indblik i, hvad der er sket den seneste tid.

Besøg på VIA

I juni måned var jeg i Randers i forbindelse med et heldagsevalueringsmøde på psykomotorikuddannelsen på VIA. Vores samarbejde med skolerne er vigtigt for at skabe og bevare en rød tråd gennem teori til praksis og job. Derfor har vi også datoer på plads for de kommende besøg på skolerne. Vi byder de studerende velkomne ved studiestart og igen velkomne, når de dimitterer og skal til at søge job. Til de studerende vil jeg gerne sige, at det er en spændende tid: Aktuelle samfundsopgaver indenfor fysisk og mental sundhed og trivsel står i kø for at blive løst!

Et nationalt psykiatriråd

Den nye regering har nedsat et nationalt psykiatriråd, som løbende skal følge implementeringen af 10-årsplanen for psykiatri og mental sundhed og sikre, at de mange nye initiativer føres ud i livet. Det er et nyt tiltag med en helt rigtig retning, synes jeg. Dog blev jeg opmærksom på, at psykomotoriske terapeuter ikke er en del af dette råd. Til sammenligning kan jeg tilføje, at der er rigtig mange andre relevante forbund og organisationer repræsenteret – og nogle af mindre størrelse. Jeg har derfor kontaktet Sundhedsstyrelsen med henblik på, at vi naturligvis bør være repræsenteret også. Dette har de til at begynde med afvist. Jeg har fortsat kommunikationen med styrelsen med henblik på, at Danske Psykomotoriske Terapeuter også skal være repræsenteret til gavn for både patienter og borgere.

Status på vores autorisationsarbejde

I forbindelse med afslaget på vores autorisationsforespørgsel, bad DAP for længe siden om et møde med Styrelsen for Patientsikkerhed for at få svar på nogle af de spørgsmål, vi sidder med, og i det hele taget få uddybet deres vurdering af, hvorvidt vi bør blive autoriseret. Det møde var jeg og DAP’s sekretariatsleder så til i tirsdags, og det var rigtig givtigt, selvom vi ikke er enige med dem!

Et af de argumenter, de ligger til grund for deres vurdering, er det såkaldte farlighedskriterie, som også står anført i autorisationsloven, og som går ud på, hvorvidt en faggruppe udøver noget, der er så farligt, at den skal underlægges myndighedstilsyn. Det mener Styrelsen for Patientsikkerhed ikke, PMT’er gør, og det var det, vi havde brug for at blive klogere på, da jeg som udgangspunkt ikke er enig! Et eksempel på et – fysisk – farlighedskriterie, de trak frem, var manipulation af rygsøjlen, som nogle faggrupper må udføre, og som beretter dem til en autorisation. Vi sidestillede selvfølgelig et fysisk farlighedskriterie med det psykiske farlighedskriterie i det terapeutiske rum og muligheden for retraumatisering. Det var tydeligt, at de i styrelsen vægter det fysiske farlighedskriterie højt, og vores opgave vil derfor via cases mv. være at forsøge at påvirke dem til en mere bred forståelse af det.

Foruden det ret konkrete ærinde ville vi selvfølgelig endnu en gang gøre dem opmærksom på vores undren over, at vi er den eneste faggruppe med en sundhedsfaglig professionsbacheloruddannelse med direkte patientkontakt, der ikke har en autorisation, og hvad det har af konsekvenser for patienter, borgere og vores medlemmer. Det var et godt møde, som gav os de svar, vi havde brug for, og tilmed bestyrkede os i vores billede af den videre proces herfra, som i langt højere grad betyder, at vi skal prioritere den politiske vej og derigennem sætte fokus på faggruppernes lige ret til erhvervsudøvelse.

På vej mod OK24

I onsdags deltog jeg i mit første SHK-FU møde (Sundhedskartellets Forhandlingsudvalg). Vi er på vej mod OK24, og der er nogle spændende valg til nye forpersoner lige rundt om hjørnet. De forskellige forbund er i gang med kravsindsamling – Hos Danske Psykomotoriske Terapeuter indsendte vi inden sommer vores krav til DSR, som vi har forhandlingsaftale med. Som en selvfølgelighed forventer vi, at disse bliver prioriteret højt!

Der er selvfølgelig en masse andet på tegnebrættet og flere møder i kalenderen i den kommende tid, bl.a. med PFA, Sundhedskartellet, FTFa og ikke mindst med rådet for funktionelle lidelser i december, og det fortæller vi alt sammen mere om løbende.

Her til sidst vil jeg lige minde om, at vi jo har årsmøde i år. Den 18. november mødes alle DAP’s medlemmer til en dag i fællesskabets tegn. Jeg ser frem til et talstærkt fremmøde!

Husk, at I altid er velkomne til at skrive til mig, hvis I har spørgsmål. Jeg kan træffes på AMH@dap.dk

De bedste hilsener

Anne Marie Horn, august 2023

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN