Fagforening for alle psykomotoriske terapeuter

Nyt fra forpersonen i DAP

Kære alle

Nu er vi ved at være tæt på at have den nye overenskomst i hus. Hen over vinteren har vi som bekendt forhandlet både nat og dag med arbejdsgiver – KL og RTNL. Dette er gjort i et tæt samarbejde med vores forhandlingsfællesskab Sundhedskartellet. Jeg håber, I har fulgt med i processen fx via vores nyhedskanaler, i fagbladet eller på vores online medlemsmøde, hvor vi orienterer om forligene. Mødet er optaget og ligger på vores hjemmeside.

Det næste, der skal ske, er, at forligene skal til afstemning i organisationerne. I nogle organisationer foregår det som urafstemning blandt medlemmerne, I DAP sker det via vores hovedbestyrelse, som træder sammen den 9. april.

Det er på mange måder et historisk forlig for mange organisationer – og også for os. Dette er ikke kun DAP’s fortjeneste; der har været nogle rammer denne gang, som har gjort det muligt at forhandle bl.a. nye løntrin, kompetencefonde og tillæg hjem til vores medlemmer.
For at forligene, dvs. de nye overenskomster, skal stemmes hjem og blive en realitet, skal flertallet af alle organisationer stemme ja. Det ser vi naturligvis frem til, da alternativet vil betyde konflikt i form af strejke og eventuelt lockout.

Vi har flere medlemmer, der spørger til trepartsmidlerne, da nogle af deres kollegaer får del i dem. Treparten er en økonomisk pulje, som regeringen har valgt skulle gå til hovedsageligt fire grupper. På trods af, at vi (ligesom de fleste organisationer) ikke er modtagere af denne pulje, har vi alligevel i Sundhedskartellet forhandlet hjem, at de medlemmer, der arbejder i vagt (over 300 timer årligt) vil kunne få vagttillæg. Dette er det samme, som tilfalder for eksempel sygeplejerskerne via trepartsmidlerne. Ud over kroner og øre har vi i overenskomsten haft et stort fokus på synligheden af vores fag og vores kernekompetencer over for arbejdsgiver.

Synlighed

Synlighed er også fortsat et stort fokus i vores strategiske arbejde. Vi kan jo alle sammen blive enige om, at vores fag har et enormt ubenyttet potentiale. Jeg står gerne i spidsen for, at det holder op med at være ubenyttet, og i stedet bliver sat i spil alle de steder, hvor vi så åbenlyst mangler.

Jeg oplever stor interesse og lydhørhed, når jeg taler vores sag i forskellige kontekster – fx i politiske sammenhænge. Senest har jeg på Christiansborg været til frokost med Monika Rubin, politisk ordfører og sundhedsordfører for Moderaterne, som har bedt om, at vi fremlægger vores fag og vores arbejde – specielt ift. børn og unges mistrivsel og de lange ventelister i psykiatrien. Mon ikke vi kommer til at tale om autorisation og henvisningsprocedure!?

Samarbejdet med psykomotorikuddannelserne

Samarbejdet med psykomotorikuddannelserne er helt essentielt. Vi skal have flere til at ansøge vores studie, flere til at gennemføre og naturligvis flere pladser til optag, hvilket i sidste ende vil medføre flere psykomotoriske terapeuter!

DAP er repræsenteret i uddannelsesudvalgene på både VIA og KP – ligeledes har vi i HB været til et stort fælles uddannelsesudvalgsmøde i FH-regi, hvor alle medlemsorganisationerne var samlet. Samlet om den gode uddannelse og de unges identitet i studievalg. Besparelser er noget, der igen rammer vores uddannelser, og det gavner sjældent den gode uddannelse.

Vi er meget privilegerede, at vi har to virkelig dygtige og kompetente frontfigurer til at lede vores to skoler – også under besparelser.

God påske til alle!

De bedste hilsener
Anne Marie Horn, marts 2024

Tilmeld dig DAPs nyhedsbrev

Hold dig opdateret

LOGIN